Du har spørgsmål?

Vi hjælper dig gerne videre med yderligere information.

Erhverv: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Slutforbrugere: +49 2452 962 450
E-mail: info@trotec.com
  1. Anvendelsesområder
  2. Generelle affugtningsløsninger
  3. Fugtighedsregulering i gasturbineanlæg

Fugtighedsregulering i gasturbineanlæg

Højtydende TTR-affugtere øger profitabiliteten

Gasturbinekraftværker bidrager i høj grad til kortfristet dækning af spidsbelastninger. For at undgå driftsforstyrrelser af enkelte gasturbiner på grund af korrosion og elektronikproblemer er det nødvendigt med en gennemtænkt fugtighedsregulering. 

Klimaforandringer, færre ressourcer og konstant stigende energiomkostninger kræver verdensomspændende løsninger til en mere miljøvenlig og ressourceskånende strømproduktion. Gasturbinekraftværker gælder almindeligvis som en pålidelig overgangsteknologi til omlæggelse af energiudvindingen til regenerative energier, selv om driftsomkostningerne ved et gas- og dampturbinekraftværk er forholdsvis høje på grund af den lavere virkningsgrad. Størstedelen af den anvendte energi går nemlig tabt til spildvarme og afkøling af gasturbinerne.

Derfor gælder det endnu mere om at udnytte den anvendte energi optimalt og fjerne omkostningsintensive forstyrrende kilder, som påvirker den økonomiske drift af et gasturbineanlæg negativt og i værste fald kan føre til svigt af enkelte gasturbiner, varmekedler eller pumper. For eksempel på grund af for fugtig proces- eller regenerationsluft!

Følgende er et faktum: Driftsforstyrrelser er dyre! Gasturbineanlæg skal altid være klar til drift for at kunne understøtte kortvarige spidsbelastninger i energiforsyningen. Hvis det drejer sig om minutter, når turbinerne starter, kan driftsforstyrrelser og fejl have store omkostninger til følge!

En sikring af driftsparatheden øger profitabiliteten

Det er nødvendigt med en stor mængde tilført luft for en gnidningsfri drift af gasturbiner. I den forbindelse har luftkvaliteten og en optimalt reguleret luftfugtighed en særlig betydning. Hvis luften ikke affugtes optimalt, dannes der skadeligt kondensvand inde i anlægget. Følgerne er rust, korroderede komponenter og svigt af den følsomme elektronik.

Trotec-løsningen: Stationære TTR-adsorptions-tørreaggregater

Til de individuelle problemstillinger i moderne gas- og dampturbinekraftværker tilbyder Trotec med de stationære adsorptionstørrere en meget effektiv løsning til pålidelig affugtning af selv meget store luftmænger.

Lige meget, hvor store kravene er til aggregatets affugtningskapacitet, så har Trotec den passende adsorptionstørrer i sortimentet til ethvert industrielt anvendelsesområde.

Selv det mindste tørreaggregat TTR 800 i det omfangsrige TTR-sortiment giver med en nominel luftmængde på 750 kubikmeter pr. time tilstrækkelig affugtningsydelse til stationær affugtning af procesluft i enkelte anlæg og maskiner. Optimale forudsætninger for værdibevarelse af maskiner og beskyttelse mod skadelig kondensvandsdannelse.

Det højtydende aggregat TTR 13500 med en enorm affugtningsydelse på 13.300 kubikmeter tørluft pr. time er forudbestemt til affugtning af store flader i hele gasturbineanlægget, selv i kolde omgivelser ned til 0 °C og med lave dugpunkter.

TTR-tørreaggregater: Perfekt afstemt til dine individuelle behov

Alle adsorptionstørrere i TTR-serien kan konfigureres efter behov på grund af kombinationen af mange forskellige udstyrsmuligheder. Derudover tilbyder Trotec også specialudførelser med specielt tilpassede komponenter som individuelle løsninger.

Ekspertviden direkte fra kilden: Trotec-industriservice

Stol på Trotec-industriservice’s mangeårige know-how, når du skal planlægge og realisere et passende affugtningskoncept. Klimaspecialisterne fra Trotec analyserer dine procesforløb og udarbejder en skræddersyet løsning på baggrund af behovssituationen.

Her kan du finde andre løsninger til energiproducenter...

Hvis det ønskes, producerer vi også skræddersyede adsorptionstørrere som specialudførelser

Vi producerer gerne skræddersyede adsorptionstørrere efter dine ønsker og leverer specialudførelser „made in Germany“, der passer perfekt til dine behov – fx:

  • TTR-tørreaggregater i hygiejneudførelse
  • TTR-tørreaggregater til LABS-fri tør luft
  • TTR-tørreaggregater med ekstremt lavt dugpunkt

Benyt muligheden for at projektere, designe og fremstille særudgaver med specielt tilpassede komponenter, som er afstemt med dine behov, i nært samarbejde med vores specialister:
Her får du mere at vide ...