Infektionsbeskyttelse til domstole, administrationer og forsamlingshaller
 1. Anvendelsesområder
 2. Luftrensning
 3. Infektionsbeskyttelse af domstole, forvaltninger og plenarsale

Videnskabeligt anbefalet infektionsbeskyttelse til domstole, administrationer og plenarsale

Højtydende luftrensere og skillevægge af akrylglas med aerosolbeskyttelseskant sikrer domstolenes og administrationernes evne til at handle i tilfælde af pandemier.

Hvad gør kontorer, myndigheder, domstole eller forvaltninger for at forblive handlekraftige i den aktuelle Corona-pandemi? Hvilke tekniske infektionsbekæmpelsesløsninger anvendes og hvordan, for at kunne fortsætte officielle forretninger, møder og forhandlinger i retssale og forsamlingshaller? Vores eksempel på bedste praksis for domstole, retsmyndigheder og kommuner informerer om, hvordan medarbejdere og borgere bedst muligt kan beskyttes mod smitte med Covid 19-smittekilden.

Mens egnede højtydende luftrensere som TAC V+ i TAC Series eller AirgoClean® One i AirgoClean® Air Purifier Series og i højtydende luftrensere integreret i rumsklimasystemer minimerer den indirekte smitterisiko ved at kontaminere hele rumluften med SARS-CoV-2 virus, nye typer af akrylvægge med aerosolkantbeskyttelse mellem sæderne giver effektiv beskyttelse mod direkte smitteoverførsel fra person til person via dråber og aerosoler.

Videnskabeligt anbefalet infektionsbekæmpelse for domstole og retslokaler

Domstole, retsmyndigheder og forvaltninger skal fortsat være i stand til at handle på grund af deres fremtrædende position i den aktuelle Corona-pandemi. Borgerne forventer med rette, at f.eks. levende ydelser, ansøgninger eller godkendelsesprocedurer vil blive behandlet. Ligeledes skal alle borgere sikres adgang til domstolene og håndhævelse af retskrav, hvilket giver store udfordringer for strafferetsplejen. For at sikre, at retssager ikke "falder mellem hænderne", og at retsmøder kan gennemføres på en stort set infektionssikker måde, er de retlige myndigheder afhængige af tekniske infektionsbekæmpelsesløsninger fra Trotec for at beskytte retsmødedeltagere, ansatte og besøgende mod smitte med Covid-19-smittekilden SARS-CoV-2.

En fortaler for disse tekniske løsninger i kampen mod Corona-pandemien er den verdenskendte aerosolekspert Prof. Dr. Christian Kähler. Forskeren har i mere end 25 år forsket i generering, spredning og fordampning af aerosolpartikler i rummet ved universitetet for de føderale væbnede styrker i München. Prof. Kähler har på Trotec's vegne undersøgt et synkroniseret beskyttelseskoncept for retsmyndigheder og domstole, som kan anvendes til at beskytte retsmøder og administrativt personale i lukkede indendørs rum meget pålideligt mod infektion med coronavirus. Resultaterne af undersøgelsen bekræfter, at den kombinerede anvendelse af TAC-luftrensere med høj ydeevne og nye akrylvægge med aerosolkantbeskyttelse reducerer smitterisikoen i retssale og retslokaler betydeligt.

Beskyttelseskonceptet for domstole og retslokaler er baseret på fire væsentlige elementer:

1. Separationsvægge med aerosolbeskyttelseskant til adskillelse af åndedrætszonerne
Aanklagere, dommere, forsvarsadvokater, vidner, nævninge og naturligvis den/de anklagede - under et retsmøde er der et stort antal mennesker til stede i retslokalet, selv med skærpede corona-foranstaltninger for at reducere kontakten. Gennemsigtige beskyttelsesvægge mellem pladserne for disse personer, der sidder over for eller ved siden af hinanden, forhindrer, at de retsforfølgende personer bliver smittet med Covid 19-smittekemikaliet over korte afstande ved at trække vejret, tale, hoste eller nyse via frigivne dråber eller aerosolpartikler. De krystalklare skillevægge med aerosolbeskyttelseskant giver en pålidelig spytbeskyttelse mod større dråber og forhindrer også, at udåndingsaerosoler overvinder skillevæggen og strømmer direkte til nabosædet.

2. Højtydende luftrensere reducerer virusbelastningen i rumluften til næsten nul
Videnskaben er enstemmig: De vigtigste bærere af covid-19-patogenet er virusbelastede aerosolpartikler i rumluften, der kommer ind i kroppen gennem indånding. Disse bittesmå mikropartikler (0,1 - 5 mikrometer) fjernes ved hjælp af egnede højtydende luftrensere som f.eks. en TAC V+ fra TAC-serien eller en AirgoClean® One-luftrenser pålideligt (99,995 %) fra rumluften. Trotec-luftrensere filtrerer rumluften med en konstant høj luft- og filterydelse og minimerer dermed den indirekte smitterisiko, da den luftbårne virusbelastning holdes på et permanent lavt niveau. Massiv stødventilation er ikke længere nødvendig. Derfor er der fortsat konstant varmt i mødelokalerne, og der er kun behov for ventilation på grund af for høje CO2-niveauer, som kan føre til for tidlig træthed under møder, der varer flere timer, og som kan forringe koncentrationsevnen. Ventilation kan finde sted i mødepauser for at udskifte den forældede rumluft med frisk luft.

3. Medicinske masker til sikker bevægelse i bygningen
Medicinske ansigtsmasker eller FFP2/ N95/KN95-masker bør bæres i alle områder af bygningen, der ikke filtreres af rumluftrensere, hvor personale, medarbejdere og borgere bevæger sig frit. Partikelmålinger med lasermålingsteknologi viser, at medicinske masker yder en langt højere beskyttelse mod dråber og aerosolpartikler sammenlignet med såkaldte samfundsmasker, da disse mere pålideligt filtreres ud af luftstrømmen af det specielle maskemateriale med filterfilt.

4. CO2 trafiklys for kontrolleret ventilationsadfærd
Særligt under længerevarende sessioner er der behov for "frisk luft" ud over en restitutionspause for at forebygge træthedssymptomer og forringet koncentrationsevne på grund af for høje CO2-niveauer. Desuden er CO2-indholdet i indeluften en god indikator for høje aerosolkoncentrationer og dermed et gennemprøvet middel til at vurdere risikoen for infektion. Med den praktiske luftkvalitetsmåler BQ30 har man altid CO2-indholdet i indeluften i øjenhøjde. Om nødvendigt kan indeklimaet forbedres ved at tilføre udeluft.

Funktionsprincip for sikkerhedsbarrieren af akrylglas med en beskyttende kant med aerosolbeskyttelse hele vejen rundt

Den all-round aerosolbeskyttelseskant på akrylglasbeskyttelsesvæggen fra Trotec sikrer, at aerosolpartikelstrømmen hvirvler rundt om kanten. Dermed forbliver aerosolpartiklerne længere i området omkring den smittede person og blandes med luften, inden de fortyndes og adskilles af rumluftrenseren. Med en beskyttelsesvæg UDEN kant strømmer aerosolpartiklerne, der rammer akrylglaspanelet, uhindret ud over panelets kant. De potentielt smitsomme aerosolpartikler kan således spredes direkte til den tilstødende arbejdsplads.

TAC V+ luftrenser fra Trotec: Videnskabeligt dokumenteret effektivitet mod Covid-19

TAC V+ er verdens første mobile rumluftrenser på markedet, som er udviklet til at filtrere virusholdige aerosolpartikler indendørs! Til dette formål sikrer TAC V+-luftrenseren en hurtig og yderst effektiv reduktion af virus fra rumluften og neutraliserer dermed effektivt risikoen for aerogene coronainfektioner direkte på installationsstedet.

Den er udviklet specielt med henblik på de specifikke krav til mellemstore og store rum som f.eks. skoleklasser, kontorer eller cateringlokaler. Derfor garanterer dette mobile vogndesign store luftmængder i kombination med høj fleksibilitet i brugen. Opsætning, flytning, justering - alt sammen på kortest mulig tid, altid præcis der, hvor der er brug for TAC'en.

Fig. 1a: Konventionel siddepladsopstilling i et høringslokale. Publikum sidder for tæt sammen, og alle i lokalet er ikke beskyttet af beskyttelsesvægge og luftrensere.
Konventionel siddepladsopstilling i et høringslokale
Fig. 1b: Anbefalet i beskyttelseskonceptet: Publikum sidder længere fra hinanden. Alle personer i lokalet er beskyttet af beskyttelsesvægge og luftrensere.
Folk i lokalet er beskyttet af beskyttelsesvægge og luftrensere.

Gennemførelse af hygiejnekonceptet i møde- og forhandlingslokaler

De minimumsafstande, der er defineret i koronabeskyttelsesbekendtgørelsen, skal overholdes for at opnå den bedst mulige beskyttelse mod SARS-CoV-2-smitte. Det tilgængelige rum skal udnyttes optimalt, og afstandene og publikumsopsætningen skal tilpasses i overensstemmelse hermed. Hvis minimumsafstanden og minimumskravene til belægning ikke kan overholdes, kræver de gældende arbejdsmiljøregler, at der som minimum skal bæres medicinsk ansigtsmaske.

Arrangering af akrylvægge i mødelokalerne

Disse skillevægge med en beskyttelseskant hele vejen rundt installeres mellem de deltagere i forhandlingerne, der sidder direkte ved siden af hinanden eller over for hinanden (fig. 1b).

Placering af den højtydende luftrenser TAC eller AirgoClean One

Rumluftrenseren kan placeres hvor som helst i rummet i mødelokaler på op til 80 m². I større haller skal antallet af luftrensere tilpasses til den rumvolumen, der skal filtreres. På grund af deres kun lave støjudvikling forstyrrer Trotec-luftrensere til virusfiltrering ikke møder eller forhandlinger. Rumluftrenseren skal have en volumenstrøm på mindst 6 gange rumvolumenet. Om nødvendigt eller i pauser under forhandlinger kan apparatets volumenstrøm indstilles til maksimal effekt i kort tid. Desuden anbefales kortvarig ventilation for at reducere CO2-koncentrationen i rummet. Dette påvirker ikke luftrenserenes filterydelse.

Fig. 2a: Typisk konferencebordsopstilling, der ikke anbefales i pandemiske tider.
Ikke-anbefalet bordopstilling i konferencerummet
Fig. 2b: Placering af luftrensere og beskyttelsesvægge, der anbefales i beskyttelseskonceptet for en U-formet bordopstilling.
Placering af luftrensere og beskyttelsesvægge, der anbefales i beskyttelseskonceptet for en U-formet bordopstilling.

Installation i administrationens mødelokaler

Til møder i råd- og samarbejdsudvalg, byråd og andre organer i konference- og mødelokaler anbefales en U-formet opstilling af borde (se fig. 2b).

Der skal installeres gennemsigtige beskyttelsesvægge med en omkransende kant mellem hver siddeplads for at minimere den direkte smitterisiko. Luftrenseren skal placeres i midten af bordformationen for at sikre optimal beskyttelse mod indirekte smitte. For at forbedre indeluften bør CO2-koncentrationen overvåges permanent med en partikelmåler BQ30 for at tilføre udeluft om nødvendigt. Massiv ventilation med et kraftigt temperaturfald er ikke nødvendig, da virusserne fjernes af luftrenseren.

FFP2/3-masker skal bæres på alle veje gennem bygningen, da disse lokaler ikke kan sikres på anden vis. Simple mund-næse-beklædninger og kirurgiske masker giver ikke tilstrækkelig beskyttelse mod aerosoler.

Fig. 3a: Konventionel bordopstilling på kontoret. Skrivebordene er for smalle, og de ansatte er ikke beskyttet af beskyttelsesvægge og luftrensere.
Konventionel bordopstilling på kontoret. Skrivebordene står for tæt på hinanden, og medarbejderne er ikke beskyttet af beskyttelsesvægge og luftrensere.
Fig. 3c: Konventionelle vægmonterede skriveborde på kontoret. De ansatte sidder for tæt på hinanden og er ikke beskyttet af beskyttelsesvægge og luftrensere.
Konventionelle vægmonterede skriveborde på kontoret.
Fig. 3b: Bordopstilling, der anbefales i beskyttelseskonceptet. Skrivebordene står længere fra hinanden, og de ansatte er beskyttet af beskyttelsesvægge og luftrensere.
Bordopstilling, der anbefales i beskyttelseskonceptet. Skrivebordene sidder længere fra hinanden, og medarbejderne er beskyttet af beskyttelsesvægge og luftrensere.
Fig. 3d: Vægarrangement af skrivebordene, der anbefales i beskyttelseskonceptet. De ansatte er beskyttet af beskyttelsesvægge og luftrensere.
Vægarrangement af skrivebordene, der anbefales i beskyttelseskonceptet. De ansatte er beskyttet af beskyttelsesvægge og luftrensere.

Gennemførelse af hygiejnekonceptet på kontorer og på kontorarbejdspladser

Ved indretning af arbejdspladserne bør minimumsafstande overholdes for at opnå den bedst mulige beskyttelse mod SARS-CoV-2-smitte. Den disponible plads skal udnyttes optimalt, og afstandene og trafikvejene skal tilpasses i overensstemmelse hermed. Hvis lokalerne anvendes af flere personer samtidig, skal der være ti kvadratmeter til rådighed pr. person. Hvis minimumsafstande og krav til belægning ikke kan overholdes, skal der i henhold til de gældende arbejdsmiljøregler som minimum bæres medicinsk ansigtsmaske.

Arrangering af akrylvægge mellem arbejdstagere

Partierne med en omgivende beskyttelseskant monteres mellem arbejdstagere, der sidder ved siden af hinanden eller over for hinanden (fig. 3b/3d).

Placering af den højtydende luftrenser TAC eller AirgoClean One

Luftrenseren kan placeres hvor som helst i rum på op til 80 m². I større rum skal antallet af luftrensere tilpasses til den rumvolumen, der skal filtreres. På grund af deres kun små dimensioner og fodaftryk påvirker de ikke Luftrensere fra Trotec til virusfiltrering ikke forstyrrer forretningsaktiviteterne. Rumluftrenseren skal have en volumenstrøm på mindst 6 gange rumvolumenet. Om nødvendigt eller efter lukketid kan apparatets volumenstrøm indstilles til maksimal effekt i kort tid. Desuden anbefales kortvarig ventilation for at reducere CO2-koncentrationen i rummet. Alternativt kan rummet ventileres i arbejdspauser. Dette påvirker ikke luftrenserenes filterydelse.

Fig. 4a: Ikke anbefalet opstilling af borde med 4 pladser i spiseområdet (f.eks. kantine).
Ikke anbefalet opstilling af borde med 4 pladser i spiseområdet (f.eks. kantine).
Fig. 4b: Bordopstilling i spiseområder, der anbefales i beskyttelseskonceptet. Personerne er beskyttet af beskyttelsesvægge og luftrensere.
Bordopstilling i spiseområder, der anbefales i beskyttelseskonceptet. Mennesker er beskyttet af beskyttelsesvægge og luftrensere.

Gennemførelse af hygiejnekonceptet i virksomhedens kantine

Hvis det er muligt, bør små individuelle borde undgås i frokostforplejningen (fig. 4a). I stedet anbefales en bordopstilling med tilstrækkelig afstand mellem de personer, der sidder over for hinanden. (Fig. 4b).

Arrangement af akrylvægge mellem personer

Transparente beskyttelsesvægge med en omløbende aerosolbeskyttelseskant skal monteres mellem de spisende personer. Alternativt kan en række borde placeres mod en væg.

Placering af TAC eller AirgoClean One højtydende luftrenser med høj ydeevne

Højtydende luftrensere er nødvendige for at reducere den indirekte risiko for infektion. Afhængigt af rummets situation og størrelse anbefales det at anvende flere enheder for at sikre mindst 6 gange rumluftens cirkulation pr. time med højtydende HEPA-luftrensning i hele restaurationsområdet. Personale, der arbejder i madserveringsområdet, skal også beskyttes af skillevægge med en aerosolbeskyttende kant. Personalet ved serveringsdisken skal også bære FFP2/3-masker for at sikre den bedst mulige beskyttelse af dem selv og personalet.

Finanzgericht Köln stattet alle Sitzungssäle mit TAC V+ Hochleistungsluftreinigern aus

Finansdomstolen i Köln udstyrer alle retslokaler med højtydende TAC V+ luftrensere med høj ydeevne

Finansdomstolen i Köln har taget sundhedsbeskyttelsen et skridt videre. For at mindske risikoen for infektion med virale aerosoler, som ifølge enstemmig ekspertudtalelse er de vigtigste bærere af Covid-19-smittepidogenet SARS-CoV-2, er alle retslokaler i Kølns finansdomstol udstyret med op til tre TAC V+TAC V+ højtydende luftrensere. De mobile luftrensere sørger for, at hele rumluften filtreres fuldstændigt seks gange i timen i det højeffektive H14-HEPA-filter (certificeret i henhold til DIN EN 1822). 99,995 procent af smitsomme aerosoler, vira og bakterier, men også sundhedsskadelige fine støvpartikler, der trænger ind i mødelokalet gennem åbne vinduer, fjernes fra rumluften.

BQ30 Luftqualitätsmonitor

Regelmæssig ventilation og CO2-trafiklys

Ud over den permanente luftrensning er alle medarbejdere forpligtet til at åbne vinduerne i kontorlokalerne for stødventilation, når CO2-værdien overstiger 1000 ppm. Ved brug af rumluftrensere er dette ikke absolut nødvendigt for at reducere aerosolkoncentrationerne. Dette forhindrer imidlertid også for høje CO2-niveauer i rumluften, hvilket kan føre til forringet velbefindende og nedsat koncentrationsevne. CO2-indholdet overvåges efter behov (afhængigt af antallet af medarbejdere i rummet) med den. Luftkvalitetsmåler BQ30.

Infektionsschutz für Büros und Büroarbeitsplätze

Alle oplysninger i "Vejledning om beskyttelsesvægge til skoler, kontorer og administration".

Vores "Guidebog beskyttelsesvægge til myndigheder, skoler, kontorer og administration", der er tilgængelig som PDF, giver dig omfattende oplysninger om, hvordan et sikkert hygiejnekoncept forholdsvis nemt kan implementeres i myndigheder, skoler, retsbygninger og mødelokaler. Vejledningen indeholder en "how-to" til gennemførelse af det hygiejnekoncept, som professor Christian Kähler anbefaler for ophold i lukkede rum, videnskabeligt dokumenterede fakta om smitterisici i indendørs rum samt tekniske løsninger til at reducere smitterisikoen på kontorarbejdspladser til et minimum. Download PDF-filen direkte her:

Direkt zum Ratgeber Schutzwände für Schulen, Büros und Gewerbe

Domstolene i pandemien?

Gode hygiejnekoncepter giver domstole og myndigheder mulighed for at handle!

"Det er bydende nødvendigt, at vi sikrer domstolenes og myndighedernes evne til at arbejde, selv hvis antallet af infektioner stiger", siger Ulrich Wessels, formand for den føderale advokatforening (BRAK). "Vi forventer derfor, at retspolitikken på forbunds- og delstatsniveau forbedrer domstolenes tekniske udstyr og udvikler landsdækkende hygiejnekoncepter for retsvæsenet"

Find her ud af, hvordan et passende hygiejnekoncept for domstole og myndigheder kan gennemføres, og hvilke tekniske foranstaltninger der er nødvendige for at mindske smitterisikoen ved retsmøder.

Find ud af her om et videnskabeligt beskyttelseskoncept for domstole, forvaltninger og plenarsale, der forbedrer sikkerheden mod infektioner.

Beskyttelseskonceptet er i overensstemmelse med sundheds- og sikkerhedsstandarderne for SARS-CoV-2 på arbejdspladsen:

Læs her et uddrag af arbejds- og sikkerhedsstandarderne fra det føderale arbejds- og socialministerium:

Særlige tekniske foranstaltninger

.

1. Indretning af arbejdspladsen
Medarbejdere bør holde tilstrækkelig afstand (mindst 1,5 m) til andre personer. Hvis dette ikke er muligt, selv ikke ved hjælp af arbejdsorganisatoriske foranstaltninger, skal der træffes alternative beskyttelsesforanstaltninger. Der skal opsættes gennemsigtige skillevægge, når der er offentlig trafik, og om muligt også for at adskille arbejdspladser med en ellers ikke eksisterende beskyttelsesafstand.

Dertil kommer, at beskyttelseskonceptet ikke strider mod arbejdsmiljøreglerne om rumtemperatur, som det f.eks. er tilfældet med stødventilation, da temperaturen i klasseværelset ikke falder under 19 °C, når der anvendes luftrensere.

Køb

Skolebeskyttelsesvæg akrylglas SMALL 800 x 69 X 500 Vis den i Trotecs webshop

Skolebeskyttelsesvæg akrylglas SMALL 800 x 69 X 500

Du sparer: 762,00 Kr

799,95 Kr 37,95 Kr inkl. moms Vis nettopris ekskl. moms 

Køb nu

Skolebeskyttelsesvæg akrylglas MEDIUM 1007 x 69 x 688 Vis den i Trotecs webshop

Skolebeskyttelsesvæg akrylglas MEDIUM 1007 x 69 x 688

Du sparer: 875,00 Kr

949,95 Kr 74,95 Kr inkl. moms Vis nettopris ekskl. moms 

Køb nu

Kontorbeskyttelsesvæg i akrylglas 1158 x 69 x 688 Vis den i Trotecs webshop

Kontorbeskyttelsesvæg i akrylglas 1158 x 69 x 688

Du sparer: 825,00 Kr

899,95 Kr 74,95 Kr inkl. moms Vis nettopris ekskl. moms 

Køb nu

Bordplade i akrylglas med aerosolbeskyttende kant SMALL 595 x 250 X 750 Vis den i Trotecs webshop

Bordplade i akrylglas med aerosolbeskyttende kant SMALL 595 x 250 X 750

Du sparer: 762,00 Kr

799,95 Kr 37,95 Kr inkl. moms Vis nettopris ekskl. moms 

Køb nu

Bordplade i akrylglas med aerosolbeskyttende kant MEDIUM 795 x 250 X 750 Vis den i Trotecs webshop

Bordplade i akrylglas med aerosolbeskyttende kant MEDIUM 795 x 250 X 750

Du sparer: 840,00 Kr

899,95 Kr 59,95 Kr inkl. moms Vis nettopris ekskl. moms 

Køb nu

Bordplade i akrylglas med aerosolbeskyttende kant LARGE 995 x 250 x 750 Vis den i Trotecs webshop

Bordplade i akrylglas med aerosolbeskyttende kant LARGE 995 x 250 x 750

Du sparer: 875,00 Kr

949,95 Kr 74,95 Kr inkl. moms Vis nettopris ekskl. moms 

Køb nu

Tekniske data

Bordopdeling Lille

Tekniske data
Generelt
  Varenummer 4.311.000.100
Dimension
  Bredde (uden emballage) [mm] 1.000
  Højde (uden emballage) [mm] 500
  Tiefe (uden emballage) [mm] 69
  Bredde (protective wall area) [mm] 800
  Højde (protective wall area) [mm] 500
  Tiefe (protective wall area) [mm] 69
Vægt
  (uden emballage) [kg] 11,5

 Standardudstyr

 Ekstraudstyr

 Fås ikke

Mellemste tabelpartition

Tekniske data
Generelt
  Varenummer 4.311.000.105
Dimension
  Bredde (uden emballage) [mm] 1.200
  Højde (uden emballage) [mm] 688
  Tiefe (uden emballage) [mm] 69
  Bredde (protective wall area) [mm] 1.007
  Højde (protective wall area) [mm] 688
  Tiefe (protective wall area) [mm] 69
Vægt
  (uden emballage) [kg] 12

 Standardudstyr

 Ekstraudstyr

 Fås ikke

Skillevæg til kontorbordet

Tekniske data
Generelt
  Varenummer 4.311.000.110
Dimension
  Bredde (uden emballage) [mm] 1.158
  Højde (uden emballage) [mm] 688
  Tiefe (uden emballage) [mm] 69
Vægt
  (uden emballage) [kg] 12

 Standardudstyr

 Ekstraudstyr

 Fås ikke

Bordplade S

Tekniske data
Generelt
  Varenummer 4.311.000.150
Dimension
  Bredde (uden emballage) [mm] 750
  Højde (uden emballage) [mm] 750
  Tiefe (uden emballage) [mm] 250
Vægt
  (uden emballage) [kg] 11,5

 Standardudstyr

 Ekstraudstyr

 Fås ikke

Bordplade M

Tekniske data
Generelt
  Varenummer 4.311.000.151
Dimension
  Bredde (uden emballage) [mm] 795
  Højde (uden emballage) [mm] 750
  Tiefe (uden emballage) [mm] 250
Vægt
  (uden emballage) [kg] 11,5

 Standardudstyr

 Ekstraudstyr

 Fås ikke

Bordplade L

Tekniske data
Generelt
  Varenummer 4.311.000.152
Dimension
  Bredde (uden emballage) [mm] 995
  Højde (uden emballage) [mm] 750
  Tiefe (uden emballage) [mm] 250
Vægt
  (uden emballage) [kg] 11,5

 Standardudstyr

 Ekstraudstyr

 Fås ikke

Downloads

Indlæser...

Videoer

 • Notariel bekræftelse og certificering under Corona-pandemien

  Corona-pandemien stiller notarer over for helt nye udfordringer. Selv ved de højeste forekomster skal notarkontoret forblive åbent og besøgbart, da et stort antal officielle notarialhandlinger har systemkritisk betydning. "Ældre eller alvorligt syge mennesker kan f.eks. være afhængige af kortvarig udarbejdelse og attestering af testamenter eller andre dødsdispositioner samt af fuldmagter til...

  Yderligere information
 • Terapisessioner under Corona-pandemien

  Restriktioner i dagligdagen som f.eks. udgangsforbud, kontaktforbud, foreskrevet hjemmekontor, men også lukkede skoler, børnehaver og plejeinstitutioner - alt dette har sat sit præg på samfundet. Mange voksne lider af angstlidelser, eksistentiel angst og depression under pandemien. Men pandemien har også sat sit præg på børn og unge mennesker. Evalueringen af flere undersøgelser viser, at...

  Yderligere information
 • H14-HEPA komplet løsning til opfyldelse af de høje krav til hygiejne og infektionskontrol i vaccinationscentre

  Pandemiske perioder som den nuværende Corona-pandemi kræver usædvanligt fleksible foranstaltninger og tekniske løsninger for at begrænse spredningen af Covid 19-smittepidogenet SARS-CoV-2. Den bedste måde at reducere risikoen for Corona-infektion i stationære og mobile vaccinationscentre er at anvende højtydende TAC XT-luftrensere med høj ydeevne. Med sine variabelt kombinerbare udstyrsvarianter...

  Yderligere information
 • Infektionsbeskyttelse til kontorer og offentlige faciliteter

  Det føderale arbejds- og socialministerium (BMAS) opfordrer til, at der oprettes flere hjemmekontorer i kampen mod Corona-pandemien. Men dette er ikke muligt i mange virksomheder af driftsmæssige årsager. "Næsten 60 procent af de ansatte i Tyskland kan ikke arbejde hjemmefra", siger Marcel Fratzscher, formand for det tyske institut for økonomisk forskning (DIW). For at beskytte medarbejderne, som...

  Yderligere information
 • Smittebeskyttelse i skoler og uddannelsesinstitutioner

  Som følge heraf kan smitsomme sygdomme som Covid-19 særligt let spredes i klasseværelser. Mens egnede højtydende luftrensere og rumklimaanlæg minimerer den luftbårne risiko for infektion med coronaviruset SARS CoV-2, giver akrylglasvæggene med aerosolbeskyttelseskant ved skrivebordene kombineret beskyttelse mod flyvende dråber og aerosoler.

  Yderligere information
 • Bakteriefri indeluft i restauranter og kantiner

  Corona Shutdown har sat især restauratører på en eksistentiel skillevej. Reserverne smelter, tiden presser, og sammen med håbet om successive lempelsesforanstaltninger opstår spørgsmålet om effektive hygiejnekoncepter til beskyttelse af personale og gæster. En vigtig hygiejnekomponent til beskyttelse mod aerogene infektioner er at holde rumluften fri for vira gennem effektiv luftrensning med...

  Yderligere information
 • Bakterie- og virusfri rumluft i lægepraksis

  Alle, der går til den praktiserende læge i tider med grasserende influenza, en mave-tarm-infektion eller andre sammenlignelige smitsomme sygdomme, må normalt dele venteværelset med snøftende, hostende eller endog feberramte sidemakker. Også når man går til tandlæge eller øjenlæge, deler man denne potentielle fare, når en stor del af befolkningen er ramt af f.eks. en influenzaepidemi. Dette er ikke...

  Yderligere information
 • Klimaanlæg, ventilatorer? Nej! Luftrensere!

  Farlig halvviden, usandheder og anbefalinger om klimaanlæg og luftrensere spredes som en steppebrand på de sociale medier, og ikke kun i Corona-dagene. Klimaanlæg bliver advaret om at være virusslugere. Simple ventilatorer udråbes som beskyttelse mod smitsomme aerosoler i luften. Uanset om vinduet er åbent eller lukket. Hvad er sandt? Hvad har vi brug for at vide om klimaanlæg og ventilatorer i...

  Yderligere information
 • Bakterie- og virusfri indendørsluft i daginstitutioner

  Smitsomme sygdomme er ikke ualmindelige i børnehaver, vuggestuer og lignende plejeinstitutioner. Ud over de velkendte børnesygdomme som fåresyge, mæslinger, røde hunde, skoldkopper, kighoste og ringorm, er diarrésygdomme og infektioner i de øvre luftveje også almindelige. Med coronavirus SARS-CoV-2 er der kommet endnu en smitsom sygdom på banen, som udgør en enorm udfordring for især pædagoger....

  Yderligere information
 • Bakterie- og virusfri indendørsluft i skoler

  En bæredygtig genstart af den almindelige skoledrift gør det også bydende nødvendigt at have et beviseligt effektivt hygiejnekoncept til virusfri indåndingsluft i klasseværelset. Her udgør SARS-CoV-2-coronaviruset en enorm udfordring for lærere, rengøringspersonale og skoleledere. Selv regelmæssig desinfektion med spray og aftørring beskytter ikke mod denne virus, som spredes mindre ved smøre- og...

  Yderligere information
 • Støvfrie byggepladser ved brug af luftrensere

  Det støver på byggepladser. Især ved samtligt opstemnings-, slibe-, skære- og fræsearbejde og ved afsprængning af gammelt puds eller fliser. Som regel gør håndværkerne brug af åndedrætsværn og må tage et stort rengøringsbesvær med i købet. Det er meget mere effektivt og sundt at bruge luftrensere, som suger støvet af, inden det sætter sig på overfladerne og lungerne.

  Yderligere information
 • Rengøring af rumlufttekniske anlæg

  Ren rumluft på arbejdspladsen og i offentlige bygninger er ikke kun foreskrevet ved lov, den bidrager også væsentligt til det daglige velvære. Regelmæssig rengøring af rumlufttekniske anlæg sikrer, at luften forbliver ren. Servicevirksomheder kan her finde de passende luftrensere med HEPA-filter til deres udstyr, således at svævestofferne kan filtreres som foreskrevet.

  Yderligere information