Infektionsbeskyttelseskoncept til kontorer
 1. Anvendelsesområder
 2. Luftrensning
 3. Infektionsbeskyttelse til kontorer og offentlige faciliteter

Videnskabeligt anbefalet infektionsbeskyttelse til kontorer og offentlige faciliteter

Er det ikke muligt at have et hjemmekontor i din virksomhed? Skillevægge af akrylglas med aerosolbeskyttelseskant og højtydende luftrenser forhindrer virus og dråber i at flyve rundt i virksomheden

Det føderale arbejds- og socialministerium (BMAS) opfordrer flere hjemlige kontorer til at engagere sig i kampen mod Corona-pandemien. I mange virksomheder er dette dog ikke muligt af driftsmæssige årsager. "Næsten 60 % af de ansatte i Tyskland kan ikke arbejde hjemmefra", siger Marcel Fratzscher, formand for det tyske institut for økonomisk forskning (DIW). For at beskytte medarbejderne, hvoraf de fleste arbejder på kontorer, bedst muligt mod smitte med patogenet Covid 19 anbefaler BMAS imidlertid, at man anvender tekniske løsninger til infektionsbeskyttelse.

Når højtydende luftrensere, som f.eks. TAC V+. TAC-serien eller f.eks. AirgoClean® One serien. AirgoClean®-seriens luftrensere, samt i højtydende luftrensere integreret i ventilationssystemer. For at minimere den indirekte smitterisiko ved forurening af hele rumluften med SARS-CoV-2-vira er den nye akrylvægge med aerosolkantbeskyttelse ved bordene en effektiv beskyttelse mod direkte overførsel af smitte fra person til person via dråber og aerosoler.

Videnskabeligt anbefalet infektionsbekæmpelse for kontorarbejdspladser i pandemiske tider

En obligatorisk hjemmearbejdsplads ville "utvivlsomt" ikke være effektiv nok i forhold til arbejdsmarkedets parters fælles indsats, advarer førende repræsentanter for erhvervslivet. I mange sektorer af økonomien har virksomheder og arbejdstagere allerede i nogen tid gjort en stor indsats for at beskytte arbejdstagerne på arbejdspladsen bedst muligt mod risikoen for smitte med Covid 19-sygdomsfremkaldende SARS-CoV-2. Der anvendes tekniske løsninger til infektionsbeskyttelse tekniske løsninger til infektionsbeskyttelse, hvis effektivitet er videnskabeligt bevist. En fortaler for tekniske løsninger i kampen mod Corona-pandemien er professor Dr. Christian Kähler. Den verdenskendte videnskabsmand har i mere end 25 år forsket i generering, spredning og fordampning af aerosolpartikler i rummet ved universitetet for de føderale væbnede styrker i München. På vegne af Trotec har professor Kähler undersøgt et synkroniseret beskyttelseskoncept for kontorarbejdspladser og skoler, hvormed personer i lukkede indendørs rum meget pålideligt kan beskyttes mod infektion med coronavirus. Undersøgelsesresultaterne bekræfter, at den kombinerede brug af TAC-luftrensere med høj ydeevne og nye akrylvægge med aerosolkantbeskyttelse reducerer smitterisikoen på arbejdspladsen betydeligt.

Beskyttelseskonceptet for kontorarbejdspladser er baseret på fire væsentlige elementer:

1. Afskærmende vægge med aerosolbeskyttelseskant til adskillelse af åndedrætszoner
Transparente beskyttelsesvægge mellem arbejdspladserne for personer, der sidder overfor eller ved siden af hinanden, forhindrer, at medarbejderne over korte afstande bliver smittet med Covid 19-smittestoffet ved at indånde, tale, hoste eller nyse via frigivne dråber eller aerosolpartikler. De krystalklare skillevægge med aerosolbeskyttelseskant giver en pålidelig spytbeskyttelse mod større dråber og forhindrer også, at aerosoler, der udåndes på arbejdspladsen, overvinder skillevæggen og strømmer direkte til naboarbejdspladsen.

2. Højtydende luftrensere sikrer virusfri arbejds- og indåndingsluft
Virulente aerosolpartikler i indeluften anses for at være den vigtigste bærer af SARS CoV-2 viruset. Disse små partikler (0,1 - 5 mikron) fjernes pålideligt (99,995 %) fra indendørs luft på kortest mulig tid ved hjælp af en højtydende luftrenser i TAC-serien eller AirgoClean® One. Luftrenseren filtrerer rumluften og minimerer den indirekte smitterisiko, da virusbelastningen i rummet holdes på et konstant lavt niveau. Massiv stødventilation er ikke længere nødvendig. Derfor er der fortsat konstant varmt i kontorlokalerne, og ventilation er kun nødvendig på grund af for høje CO<2-niveauer, som kan forårsage for tidlig træthed hos medarbejderne og forringe deres koncentrationsevne. Ventilation kan begrænses til pauser for at erstatte den afstumpede rumluft med frisk luft.

3. Medicinske masker til sikker bevægelse i bygningen
FFP2/ N95/KN95-masker eller medicinske ansigtsmasker skal bæres i alle områder af virksomheden, hvor arbejdstagerne bevæger sig frit. Sammenlignet med såkaldte samfundsmasker sikrer FFP2/ N95/KN95-masker et langt højere beskyttelsesniveau, da dråber og aerosolpartikler filtreres pålideligt ud af luftstrømmen af maskematerialet.

4. CO2 trafiklys for kontrolleret ventilationsadfærd
Et højt CO2-indhold forringer velbefindende og koncentrationsevnen. CO2-koncentrationen i rummet kan også fungere som en indikator for en høj aerosolkoncentration. Med den praktiske luftkvalitetsmåler BQ30 kan du pålideligt holde øje med CO2-rumsluftkoncentrationen i rummet. På denne måde kan du forbedre indeklimaet ved at tilføre udeluft, hvis det er nødvendigt.

Funktionsprincip for sikkerhedsbarrieren af akrylglas med en beskyttende kant med aerosolbeskyttelse hele vejen rundt

Den all-round aerosolbeskyttelseskant på akrylglasbeskyttelsesvæggen fra Trotec sikrer, at aerosolpartikelstrømmen hvirvler rundt om kanten. Dermed forbliver aerosolpartiklerne længere i området omkring den smittede person og blandes med luften, inden de fortyndes og adskilles af rumluftrenseren. Med en beskyttelsesvæg UDEN kant strømmer aerosolpartiklerne, der rammer akrylglaspanelet, uhindret ud over panelets kant. De potentielt smitsomme aerosolpartikler kan således spredes direkte til den tilstødende arbejdsplads.

TAC V+ luftrenser fra Trotec: Videnskabeligt dokumenteret effektivitet mod Covid-19

TAC V+ er verdens første mobile rumluftrenser på markedet, som er udviklet til at filtrere virusholdige aerosolpartikler indendørs! Til dette formål sikrer TAC V+-luftrenseren en hurtig og yderst effektiv reduktion af virus fra rumluften og neutraliserer dermed effektivt risikoen for aerogene coronainfektioner direkte på installationsstedet.

Den er udviklet med tanke på de specifikke krav til mellemstore og store rum som f.eks. skoleklasser, kontorer eller cateringlokaler. Derfor sikrer dette mobile vogndesign store luftmængder i kombination med høj fleksibilitet i brugen. Opsætning, flytning, justering - alt sammen på kortest mulig tid, altid præcis der, hvor der er brug for TAC'en.

Fig. 1a: Konventionel bordopstilling på kontoret. Skrivebordene er for smalle, og de ansatte er ikke beskyttet af beskyttelsesvægge og luftrensere.
Konventionel bordopstilling på kontoret. Skrivebordene står for tæt på hinanden, og medarbejderne er ikke beskyttet af beskyttelsesvægge og luftrensere.
Fig. 1c: Konventionelle vægmonterede skriveborde på kontoret. Medarbejderne sidder for tæt på hinanden i en række og er ikke beskyttet af beskyttelsesvægge og luftrensere.
Konventionelle vægmonterede skriveborde på kontoret.
Fig. 1b: Bordopstilling, der anbefales i beskyttelseskonceptet. Skrivebordene er placeret længere fra hinanden, og medarbejderne er beskyttet af beskyttelsesvægge og luftrensere.
Vægmontering af skrivebordene anbefales i beskyttelseskonceptet. Medarbejderne er beskyttet af beskyttelsesvægge og luftrensere.
Fig. 1d: Vægarrangement af skrivebordene, der anbefales i beskyttelseskonceptet. De ansatte er beskyttet af beskyttelsesvægge og luftrensere.
Vægarrangement af skrivebordene, der anbefales i beskyttelseskonceptet. De ansatte er beskyttet af beskyttelsesvægge og luftrensere.

Gennemførelse af hygiejnekonceptet på kontorer og på kontorarbejdspladser.

Ved indretning af arbejdspladserne bør minimumsafstande overholdes for at opnå den bedst mulige beskyttelse mod SARS-CoV-2-smitte. Den tilgængelige plads skal udnyttes optimalt, og afstandene og trafikvejene skal tilpasses i overensstemmelse hermed. Hvis lokalerne anvendes af flere personer samtidig, skal der være ti kvadratmeter til rådighed pr. person. Hvis minimumsafstande og minimumsbelægningsreglerne ikke kan overholdes, skal der i henhold til de gældende arbejdsmiljøregler som minimum bæres medicinsk ansigtsmaske.

Anbringelse af akrylvægge mellem arbejdstagere

Skillevæggene med en omgivende beskyttelseskant monteres mellem arbejdstagere, der sidder ved siden af hinanden eller over for hinanden (fig. 1b).

Placering af TAC eller AirgoClean® One højtydende luftrenser

Luftrenseren kan placeres hvor som helst i rum på op til 80 m². I større rum skal antallet af luftrensere tilpasses til den rumvolumen, der skal filtreres. På grund af deres små dimensioner og fodaftryk forstyrrer Trotec-luftrensere til virusfiltrering ikke forretningsaktiviteterne. Rumluftrensernes volumenstrøm skal svare til mindst 6 gange rumvolumenet. Om nødvendigt eller efter lukketid kan apparatets volumenstrøm indstilles til maksimal effekt i kort tid. Desuden anbefales kortvarig ventilation for at reducere CO2-koncentrationen i rummet. Alternativt kan rummet ventileres i arbejdspauserne. Dette påvirker ikke luftrenserenes filterydelse.

Fig. 2a: Ikke anbefalet opstilling af borde med 4 pladser i spiseområdet (f.eks. kantine).
Det anbefales ikke at opstille borde med 4 personer i spiseområdet (f.eks. kantinen).
Figur 2b: Panelarrangement for spiseområder, der anbefales i beskyttelseskonceptet. Personerne er beskyttet af beskyttelsesvægge og luftrensere.
Panelarrangement for spisepladser, som anbefales i beskyttelseskonceptet. Mennesker er beskyttet af beskyttelsesvægge og luftrensere.

Gennemførelse af hygiejnekonceptet i virksomhedens kantine

Hvis det er muligt, bør man undgå små individuelle borde til frokostforplejning (fig. 2a). I stedet anbefales en bordopstilling med tilstrækkelig afstand mellem de personer, der sidder over for hinanden (fig. 2b).

Anbringelse af skillevægge af akrylglas mellem personer

Mellem de spisende personer skal der monteres gennemsigtige beskyttelsesvægge med en aerosolbeskyttende kant hele vejen rundt. Alternativt kan der opstilles en række borde mod en væg.

Placering af TAC eller AirgoClean® One højtydende luftrenser

Der er brug for højtydende luftrensere for at reducere den indirekte smitterisiko. Afhængigt af rummets situation og størrelse anbefales det at anvende flere enheder for at sikre mindst en 6-dobbelt rumluftcirkulation pr. time med højeffektiv HEPA-luftrensning i hele restaurationsområdet. Personale, der arbejder i madserveringsområdet, skal også være beskyttet af skillevægge med en aerosolbeskyttelseskant. Personalet ved serveringsdisken skal også bære FFP2/3-masker for at sikre den bedst mulige beskyttelse af dem selv og personalet.

Fig. 3a: Typisk konferencebordsopstilling, som ikke længere anbefales i pandemitider.
Ikke anbefalet bordopstilling i konferencerummet
Fig. 3b: Placering af luftrensere og beskyttelsesvægge, der anbefales i beskyttelseskonceptet for U-formet bordopstilling.
Placering af luftrensere og beskyttelsesvægge, som anbefales i beskyttelseskonceptet for en U-formet bordopstilling.

Installation i konference- og mødelokaler

I konference- og mødelokaler anbefales en U-formet opstilling af bordene (se fig. 2).

Der skal installeres gennemsigtige beskyttelsesvægge med en omkransende kant mellem hver siddeplads for at minimere den direkte smitterisiko. Luftrenseren bør placeres i midten af bordopstillingen for at sikre optimal beskyttelse mod indirekte smitte. For at forbedre rumluften bør CO2-koncentrationen overvåges permanent med et partikelmålingsapparat BQ30, så der om nødvendigt kan tilføres udeluft. Massiv ventilation med et kraftigt fald i temperaturen er ikke nødvendig, da virusene fjernes af luftrenseren.

Der skal bæres FFP2/3-masker på alle veje gennem virksomheden, da disse lokaler ellers ikke kan sikres. Simple mund-næse-beklædninger og kirurgiske masker giver ikke tilstrækkelig beskyttelse mod aerosoler.

Acrylglas-Thekenaufsatz mit umlaufender Aerosol-Schutzkante
Acrylglas-Thekenaufsatz mit umlaufender Aerosol-Schutzkante
Akrylbordplade med en beskyttende kant til aerosolbeskyttelse hele vejen rundt

Sikker kundekontakt i receptionen:
Akrylbordplade med en beskyttende kant til aerosolbeskyttelse hele vejen rundt.

Smitterisikoen er særlig stor i receptionen i din virksomhed. Det er her, kunder, leverandører og besøgende bliver mødt og dokumenter, vareforsendelser eller informationer udveksles. Direkte kontakt med et stort antal mennesker er derfor uundgåelig. Den visuelt attraktive bordplade med allround aerosolkant anbefales især til disse situationer med øget smitterisiko. Den gennemsigtige skillevæg giver den bedst mulige beskyttelse mod flyvende dråber og aerosoler for både besøgende og personale i receptionsområdet.

Ukompliceret installation, høj beskyttelse

Takket være det gennemtænkte design kan den behageligt lette skrankeopstilling opstilles og flyttes på ingen tid - uden montagearbejde. Der findes ingen enklere og mere fleksibel måde at beskytte personalet i direkte kontakt med kunderne på.

Skranke-displayet fås i tre standardstørrelser (andre størrelser på forespørgsel):

 • SMALL (H: 750 x B: 595 mm)
 • MEDIUM (H: 750 x B: 795 mm)
 • LARGE (H: 750 x B: 995 mm)

Den 26 cm brede og 12,5 cm høje gennemgangsboks gør det muligt at udveksle varer, penge eller dokumenter ukompliceret - samtidig med at den yder en høj grad af beskyttelse mod større dråber og mindre aerosolpartikler.

BQ30 Luftqualitätsmonitor

Regelmæssig ventilation og CO2 trafiklys

Ud over den permanente luftrensning skal alle medarbejdere åbne vinduerne i kontorlokalerne for stødventilation, når CO2-niveauet overstiger 1000 ppm. Ved brug af rumluftrensere er dette ikke absolut nødvendigt for at reducere aerosolkoncentrationerne. Dette forhindrer imidlertid også for høje CO2-niveauer i rumluften, som kan føre til forringet velbefindende og nedsat koncentrationsevne. CO2-indholdet overvåges efter behov (afhængigt af antallet af medarbejdere i rummet) med luftkvalitetsmåleren BQ30.

Infektionsschutz für Büros und Büroarbeitsplätze

Alle oplysninger i "Vejledning om beskyttelsesvægge til skoler, kontorer og virksomheder".

I "Vejledning om beskyttelsesvægge til skoler, kontorer og virksomheder", der er tilgængelig som PDF-fil, kan du selv se, hvor forholdsvis enkelt det er at gennemføre et sikkert hygiejnekoncept i din virksomhed. Vejledningen indeholder en "how-to" til gennemførelse af det hygiejnekoncept, som professor Christian Kähler anbefaler for ophold i lukkede rum, videnskabeligt dokumenterede fakta om infektionsrisici i indendørs rum samt tekniske løsninger til at reducere infektionsrisikoen på kontorarbejdspladser til et minimum. Download PDF-filen direkte her:

Direkt zum Ratgeber Schutzwände für Schulen, Büros und Gewerbe
Direkte til det videnskabelige beskyttelseskoncept for kontorer

Er det ikke muligt at have et hjemmekontor?
Beskyt dine medarbejdere mod infektioner på kontoret!

Siden Corona er alting anderledes. Vi er kommet ind i en ændret hverdag. Hjemmearbejdsplads er dog ikke et alternativ for alle virksomheder eller afdelinger. Findes der løsninger til at gøre arbejdet på kontoret så smittesikkert som muligt?

Læs her om et videnskabeligt beskyttelseskoncept til kontorer, der forbedrer sikkerheden mod infektioner.

Beskyttelseskonceptet er i overensstemmelse med sundheds- og sikkerhedsstandarderne for SARS-CoV-2 på arbejdspladsen:

Læs et uddrag af arbejds- og sikkerhedsstandarderne fra forbundsministeriet for arbejde og sociale anliggender her:

Særlige tekniske foranstaltninger

1. arbejdspladsens indretning
Medarbejderne skal holde tilstrækkelig afstand (mindst 1,5 m) til andre personer. Hvis dette ikke er muligt selv ved hjælp af arbejdsorganisatoriske foranstaltninger, skal der træffes alternative beskyttelsesforanstaltninger. Der skal opsættes gennemsigtige skillevægge, når der er offentlig trafik, og om muligt også for at adskille arbejdspladser, hvor der ellers ikke er nogen beskyttende afstand.

Desuden er beskyttelseskonceptet ikke i strid med arbejdsmiljøreglerne vedrørende rumtemperaturen, som det f.eks. er tilfældet med stødventilation, da temperaturen i klasseværelset ikke falder under 19 °C, når der anvendes luftrensere.

Køb

Skolebeskyttelsesvæg akrylglas SMALL 800 x 69 X 500 Vis den i Trotecs webshop

Skolebeskyttelsesvæg akrylglas SMALL 800 x 69 X 500

Du sparer: 762,00 Kr

799,95 Kr 37,95 Kr inkl. moms Vis nettopris ekskl. moms 

Køb nu

Skolebeskyttelsesvæg akrylglas MEDIUM 1007 x 69 x 688 Vis den i Trotecs webshop

Skolebeskyttelsesvæg akrylglas MEDIUM 1007 x 69 x 688

Du sparer: 875,00 Kr

949,95 Kr 74,95 Kr inkl. moms Vis nettopris ekskl. moms 

Køb nu

Kontorbeskyttelsesvæg i akrylglas 1158 x 69 x 688 Vis den i Trotecs webshop

Kontorbeskyttelsesvæg i akrylglas 1158 x 69 x 688

Du sparer: 825,00 Kr

899,95 Kr 74,95 Kr inkl. moms Vis nettopris ekskl. moms 

Køb nu

Bordplade i akrylglas med aerosolbeskyttende kant SMALL 595 x 250 X 750 Vis den i Trotecs webshop

Bordplade i akrylglas med aerosolbeskyttende kant SMALL 595 x 250 X 750

Du sparer: 762,00 Kr

799,95 Kr 37,95 Kr inkl. moms Vis nettopris ekskl. moms 

Køb nu

Bordplade i akrylglas med aerosolbeskyttende kant MEDIUM 795 x 250 X 750 Vis den i Trotecs webshop

Bordplade i akrylglas med aerosolbeskyttende kant MEDIUM 795 x 250 X 750

Du sparer: 840,00 Kr

899,95 Kr 59,95 Kr inkl. moms Vis nettopris ekskl. moms 

Køb nu

Bordplade i akrylglas med aerosolbeskyttende kant LARGE 995 x 250 x 750 Vis den i Trotecs webshop

Bordplade i akrylglas med aerosolbeskyttende kant LARGE 995 x 250 x 750

Du sparer: 875,00 Kr

949,95 Kr 74,95 Kr inkl. moms Vis nettopris ekskl. moms 

Køb nu

Tekniske data

Bordopdeling Lille

Tekniske data
Generelt
  Varenummer 4.311.000.100
Dimension
  Bredde (uden emballage) [mm] 1.000
  Højde (uden emballage) [mm] 500
  Tiefe (uden emballage) [mm] 69
  Bredde (protective wall area) [mm] 800
  Højde (protective wall area) [mm] 500
  Tiefe (protective wall area) [mm] 69
Vægt
  (uden emballage) [kg] 11,5

 Standardudstyr

 Ekstraudstyr

 Fås ikke

Mellemste tabelpartition

Tekniske data
Generelt
  Varenummer 4.311.000.105
Dimension
  Bredde (uden emballage) [mm] 1.200
  Højde (uden emballage) [mm] 688
  Tiefe (uden emballage) [mm] 69
  Bredde (protective wall area) [mm] 1.007
  Højde (protective wall area) [mm] 688
  Tiefe (protective wall area) [mm] 69
Vægt
  (uden emballage) [kg] 12

 Standardudstyr

 Ekstraudstyr

 Fås ikke

Skillevæg til kontorbordet

Tekniske data
Generelt
  Varenummer 4.311.000.110
Dimension
  Bredde (uden emballage) [mm] 1.158
  Højde (uden emballage) [mm] 688
  Tiefe (uden emballage) [mm] 69
Vægt
  (uden emballage) [kg] 12

 Standardudstyr

 Ekstraudstyr

 Fås ikke

Bordplade S

Tekniske data
Generelt
  Varenummer 4.311.000.150
Dimension
  Bredde (uden emballage) [mm] 750
  Højde (uden emballage) [mm] 750
  Tiefe (uden emballage) [mm] 250
Vægt
  (uden emballage) [kg] 11,5

 Standardudstyr

 Ekstraudstyr

 Fås ikke

Bordplade M

Tekniske data
Generelt
  Varenummer 4.311.000.151
Dimension
  Bredde (uden emballage) [mm] 795
  Højde (uden emballage) [mm] 750
  Tiefe (uden emballage) [mm] 250
Vægt
  (uden emballage) [kg] 11,5

 Standardudstyr

 Ekstraudstyr

 Fås ikke

Bordplade L

Tekniske data
Generelt
  Varenummer 4.311.000.152
Dimension
  Bredde (uden emballage) [mm] 995
  Højde (uden emballage) [mm] 750
  Tiefe (uden emballage) [mm] 250
Vægt
  (uden emballage) [kg] 11,5

 Standardudstyr

 Ekstraudstyr

 Fås ikke

Downloads

Indlæser...

Videoer

 • Notariel bekræftelse og certificering under Corona-pandemien

  Corona-pandemien stiller notarer over for helt nye udfordringer. Selv ved de højeste forekomster skal notarkontoret forblive åbent og besøgbart, da et stort antal officielle notarialhandlinger har systemkritisk betydning. "Ældre eller alvorligt syge mennesker kan f.eks. være afhængige af kortvarig udarbejdelse og attestering af testamenter eller andre dødsdispositioner samt af fuldmagter til...

  Yderligere information
 • Terapisessioner under Corona-pandemien

  Restriktioner i dagligdagen som f.eks. udgangsforbud, kontaktforbud, foreskrevet hjemmekontor, men også lukkede skoler, børnehaver og plejeinstitutioner - alt dette har sat sit præg på samfundet. Mange voksne lider af angstlidelser, eksistentiel angst og depression under pandemien. Men pandemien har også sat sit præg på børn og unge mennesker. Evalueringen af flere undersøgelser viser, at...

  Yderligere information
 • H14-HEPA komplet løsning til opfyldelse af de høje krav til hygiejne og infektionskontrol i vaccinationscentre

  Pandemiske perioder som den nuværende Corona-pandemi kræver usædvanligt fleksible foranstaltninger og tekniske løsninger for at begrænse spredningen af Covid 19-smittepidogenet SARS-CoV-2. Den bedste måde at reducere risikoen for Corona-infektion i stationære og mobile vaccinationscentre er at anvende højtydende TAC XT-luftrensere med høj ydeevne. Med sine variabelt kombinerbare udstyrsvarianter...

  Yderligere information
 • Smittebeskyttelse i skoler og uddannelsesinstitutioner

  Som følge heraf kan smitsomme sygdomme som Covid-19 særligt let spredes i klasseværelser. Mens egnede højtydende luftrensere og rumklimaanlæg minimerer den luftbårne risiko for infektion med coronaviruset SARS CoV-2, giver akrylglasvæggene med aerosolbeskyttelseskant ved skrivebordene kombineret beskyttelse mod flyvende dråber og aerosoler.

  Yderligere information
 • Infektionsbeskyttelse af domstole, forvaltninger og plenarsale

  Hvad gør kontorer, myndigheder, domstole eller administrationer for at forblive handlekraftige i den nuværende Corona-pandemi? Hvilke tekniske løsninger til infektionsbekæmpelse anvendes og hvordan, for at kunne fortsætte officielle forretninger, møder og forhandlinger i retssale og forsamlingshaller? Vores eksempel på bedste praksis for domstole, retsmyndigheder og kommuner giver oplysninger om,...

  Yderligere information
 • Bakteriefri indeluft i restauranter og kantiner

  Corona Shutdown har sat især restauratører på en eksistentiel skillevej. Reserverne smelter, tiden presser, og sammen med håbet om successive lempelsesforanstaltninger opstår spørgsmålet om effektive hygiejnekoncepter til beskyttelse af personale og gæster. En vigtig hygiejnekomponent til beskyttelse mod aerogene infektioner er at holde rumluften fri for vira gennem effektiv luftrensning med...

  Yderligere information
 • Bakterie- og virusfri rumluft i lægepraksis

  Alle, der går til den praktiserende læge i tider med grasserende influenza, en mave-tarm-infektion eller andre sammenlignelige smitsomme sygdomme, må normalt dele venteværelset med snøftende, hostende eller endog feberramte sidemakker. Også når man går til tandlæge eller øjenlæge, deler man denne potentielle fare, når en stor del af befolkningen er ramt af f.eks. en influenzaepidemi. Dette er ikke...

  Yderligere information
 • Klimaanlæg, ventilatorer? Nej! Luftrensere!

  Farlig halvviden, usandheder og anbefalinger om klimaanlæg og luftrensere spredes som en steppebrand på de sociale medier, og ikke kun i Corona-dagene. Klimaanlæg bliver advaret om at være virusslugere. Simple ventilatorer udråbes som beskyttelse mod smitsomme aerosoler i luften. Uanset om vinduet er åbent eller lukket. Hvad er sandt? Hvad har vi brug for at vide om klimaanlæg og ventilatorer i...

  Yderligere information
 • Bakterie- og virusfri indendørsluft i daginstitutioner

  Smitsomme sygdomme er ikke ualmindelige i børnehaver, vuggestuer og lignende plejeinstitutioner. Ud over de velkendte børnesygdomme som fåresyge, mæslinger, røde hunde, skoldkopper, kighoste og ringorm, er diarrésygdomme og infektioner i de øvre luftveje også almindelige. Med coronavirus SARS-CoV-2 er der kommet endnu en smitsom sygdom på banen, som udgør en enorm udfordring for især pædagoger....

  Yderligere information
 • Bakterie- og virusfri indendørsluft i skoler

  En bæredygtig genstart af den almindelige skoledrift gør det også bydende nødvendigt at have et beviseligt effektivt hygiejnekoncept til virusfri indåndingsluft i klasseværelset. Her udgør SARS-CoV-2-coronaviruset en enorm udfordring for lærere, rengøringspersonale og skoleledere. Selv regelmæssig desinfektion med spray og aftørring beskytter ikke mod denne virus, som spredes mindre ved smøre- og...

  Yderligere information
 • Støvfrie byggepladser ved brug af luftrensere

  Det støver på byggepladser. Især ved samtligt opstemnings-, slibe-, skære- og fræsearbejde og ved afsprængning af gammelt puds eller fliser. Som regel gør håndværkerne brug af åndedrætsværn og må tage et stort rengøringsbesvær med i købet. Det er meget mere effektivt og sundt at bruge luftrensere, som suger støvet af, inden det sætter sig på overfladerne og lungerne.

  Yderligere information
 • Rengøring af rumlufttekniske anlæg

  Ren rumluft på arbejdspladsen og i offentlige bygninger er ikke kun foreskrevet ved lov, den bidrager også væsentligt til det daglige velvære. Regelmæssig rengøring af rumlufttekniske anlæg sikrer, at luften forbliver ren. Servicevirksomheder kan her finde de passende luftrensere med HEPA-filter til deres udstyr, således at svævestofferne kan filtreres som foreskrevet.

  Yderligere information