Infektionskontrol i skoler og uddannelsesinstitutioner
 1. Anvendelsesområder
 2. Luftrensning
 3. Smittebeskyttelse i skoler og uddannelsesinstitutioner

Dobbelt effektiv infektionsbekæmpelse i skoler og uddannelsesinstitutioner

Skillevægge af akrylglas med aerosolbeskyttelseskant og højtydende luftrenser forhindrer virus og dråber i at flyve ind i klasseværelserne

I skoler og uddannelsesinstitutioner lærer eleverne sammen i et begrænset rum. Som følge heraf kan smitsomme sygdomme som Covid-19 særligt let spredes i klasseværelser. Mens egnede højtydende luftrensere og rumklimaanlæg minimerer den luftbårne smitterisiko fra SARS-CoV-2 coronaviruset, muliggør akrylvæggene med aerosolkantbeskyttelse ved skrivebordene en kombineret beskyttelse mod flyvende dråber og aerosoler.

Videnskabeligt anbefalet smittebeskyttelse for skoler i pandemiske tider - uden obligatorisk maske og åbne vinduer

Prof. Dr. Christian Kähler er overbevist om, at klasseundervisning i pandemiske tider kan være en succes. Og det kan ske uden masker og åbne vinduer. Disse foranstaltninger reducerer trods alt trivslen og kvaliteten af undervisningen. Den verdenskendte videnskabsmand har i mere end 25 år forsket i dannelse, spredning og fordampning af aerosolpartikler i rum på universitetet for de føderale væbnede styrker i München. På vegne af Trotec har professor Kähler forsket i et beskyttelseskoncept til skoler, hvormed elever og lærere bedst muligt kan beskyttes mod smitte med coronavirus under undervisningen. I stedet for at bære masker i klasseværelset og regelmæssig stødventilation med åbne vinduer muliggør den kombinerede brug af højtydende TAC-luftrensere og innovative skillevægge af akrylglas ubekymret undervisning under koronakrisen.

Beskyttelseskonceptet for skoler er baseret på fire væsentlige elementer:

1. Skillevægge med aerosolbeskyttelseskant gør det overflødigt at bære maske.

Gennemsigtige beskyttelsesvægge mellem sæderne forhindrer, at eleverne bliver smittet med Covid 19-smittekemikaliet gennem dråber, der flyver rundt, eller aerosoler, der frigives under vejrtrækning af den person, der sidder direkte ved siden af dem ved bordet. De krystalklare skillevægge med aerosolbeskyttende kant giver pålidelig beskyttelse mod større dråber og forhindrer også, at aerosoler, som eleverne udånder, overvinder skillevæggen og flyder hen til den person, der sidder ved siden af dem. Det er ikke længere nødvendigt at bære en maske. Der skal kun bæres en maske, når man forlader pladsen.

2. TAC højtydende luftrensere sikrer virusfri luft i klasseværelser

Virale aerosolpartikler i indendørs luft anses for at være den vigtigste bærer af SARS CoV-2 viruset. Disse små partikler (0,1 - 0,3 mikrometer) fjernes pålideligt fra rumluften på kortest mulig tid (99,995 %) ved hjælp af en højtydende luftrenser fra TAC-serien. Luftrenseren filtrerer rumluften og minimerer den indirekte smitterisiko ved at holde virusbelastningen i rummet på et konstant lavt niveau. Massiv stødventilation er ikke længere nødvendig. Dermed forbliver det konstant varmt i klasseværelserne, og undervisningen skal ikke afbrydes hvert 20. minut for at ventilere. Ventilationen kan begrænses til pauserne for at udskifte den gamle rumluft med frisk luft.

3. FFP2/3-masker til sikker bevægelse i bygningen.

Partikelfiltrerende åndedrætsværn (FFP2/3) skal anvendes af lærere, når de nærmer sig eleverne direkte. Eleverne skal dog kun bære en FFP2/3-maske, når de forlader stedet, går gennem skolebygningen eller bruger offentlige transportmidler for at komme i skole.

4. CO2-trafiklys for kontrolleret ventilationsadfærd

Et højt CO2-niveau er en god indikator for en lige så høj aerosolkoncentration. Men et for højt CO2-niveau har også en følsom effekt på velvære og koncentrationsevne. Med den praktiske luftkvalitetsmåler BQ30 kan du pålideligt holde øje med CO2-rumsluftkoncentrationen i rummet. Om nødvendigt kan du forbedre indeklimaet ved at tilføre frisk luft.

Funktionsprincip for sikkerhedsbarrieren af akrylglas med en beskyttende kant med aerosolbeskyttelse hele vejen rundt

Den all-round aerosolbeskyttelseskant på akrylglasbeskyttelsesvæggen fra Trotec sikrer, at aerosolpartikelstrømmen hvirvler rundt om kanten. Dermed forbliver aerosolpartiklerne længere i området omkring den smittede person og blandes med luften, inden de fortyndes og adskilles af rumluftrenseren. Med en beskyttelsesvæg UDEN kant strømmer aerosolpartiklerne, der rammer akrylglaspanelet, uhindret ud over panelets kant. Dette gør det muligt for de potentielt smitsomme aerosolpartikler at sprede sig til den næste række af borde.

Kort forklaret: videnskabeligt beskyttelseskoncept for skoler

I denne video viser professor Kähler, hvordan klasseværelser skal indrettes og udstyres for at minimere risikoen for direkte eller indirekte SARS-CoV-2-infektioner.

Aerosolmåling i Obermentzinger Gymnasium af Prof. Kähler

For at bevise, at mobile rumluftrensere kan filtrere rumluften meget effektivt, selv når der er installeret mange gennemsigtige beskyttelsesvægge i rummene, blev der foretaget målinger i Obermenzing Gymnasium af Prof. Kähler og hans kolleger fra Universitetet for de føderale væbnede styrker i München. Resultaterne viser, at selv ved den mest ugunstige placering i rummet med den største afstand til den mobile rumluftrenser kan der opnås en meget høj filtreringseffekt, som næsten når op på den teoretiske værdi (7,8 luftskift pr. time i stedet for de teoretiske 8). Den af og til fremsatte kritik af, at disse beskyttelsesvægge reducerer de mobile rumluftrensere væsentligt i deres filtreringseffekt, er således kvantitativt tilbagevist.

Fig. 1a: Konventionel bordopstilling i klasseværelset. Bordene er for smalle, og eleverne og lærerne er ikke beskyttet af beskyttende vægge og luftrensere.
Konventionel bordopstilling i klasseværelset. Bordene står for tæt sammen, og eleverne og lærerne er ikke beskyttet af beskyttende vægge og luftrensere.
Fig. 1b: Bordopstilling, der anbefales i beskyttelseskonceptet. Bordene er længere fra hinanden, og eleverne og lærerne er beskyttet af beskyttelsesvægge og luftrensere.
Bordplacering anbefales i beskyttelseskonceptet. Bordene står længere fra hinanden, og eleverne og lærerne er beskyttet af beskyttelsesvægge og luftrensere.

Gennemførelse af hygiejnekonceptet i klasseværelset

Ved opstilling af skrivebordene skal minimumsafstande overholdes for at opnå den bedst mulige beskyttelse mod SARS-CoV-2-smitte. Den tilgængelige plads skal udnyttes optimalt, og afstandene og færdselsvejene skal tilpasses i overensstemmelse hermed.

Anbringelse af skillevægge af akrylglas mellem eleverne

Skillevæggene med en omgivende beskyttelseskant monteres mellem eleverne, der sidder ved siden af hinanden (fig. 1b). Hvis trafikvejene tillader en tilstrækkelig afstand på 1,5 m mellem skrivebordene, behøver gangpladserne ikke at blive yderligere beskyttet af skillevægge.

Placering af den højtydende TAC-luftrenser

Luftrenseren skal placeres enten foran ved siden af bordet eller centralt bagved. Ved en U-formet bordopstilling kan luftrenseren også placeres midt i rummet. På grund af sin lave højde på kun 1,3 m giver TAC et godt udsyn til læreren og tavlen, selv når den er placeret centralt. Loftet bør være så glat som muligt i området for ventilatorens placering. Rumluftrenseren skal have en volumenstrøm på mindst 6 gange rumvolumenet. I pauserne bør volumenstrømmen indstilles til maksimum. Desuden anbefales kortvarig ventilation for at reducere CO2-koncentrationen i rummet. Alternativt kan man lade et vindue stå i vippestilling under hele undervisningen. Dette påvirker ikke luftrenserenes filterydelse.

Fig. 3a: Ikke anbefalet opstilling af borde med 4 pladser i spiseområdet (f.eks. i en kantine).
Det anbefales ikke at opstille borde med 4 pladser i spiseområdet (f.eks. i kantinen).
Fig. 3b: Tavlearrangement for spiseområder, der anbefales i beskyttelseskonceptet. Personerne er beskyttet af beskyttelsesvægge og luftrensere.
Panelopstilling for spiseområder, der anbefales i beskyttelseskonceptet. Mennesker beskyttes af beskyttelsesvægge og luftrensere.

Gennemførelse af hygiejnekonceptet i forbindelse med skolemad (kantine).

Hvis det er muligt, bør man undgå små individuelle borde under frokosten (fig. 3a). I stedet anbefales en bordopstilling med tilstrækkelig afstand mellem de elever, der sidder over for hinanden. (Fig. 3b).

Anbringelse af akrylvægge mellem eleverne

Der skal monteres gennemsigtige beskyttelsesvægge med en omgivende aerosolbeskyttelseskant mellem eleverne. Alternativt kan der opstilles en række skriveborde mod en væg.

Placering af den højtydende TAC-luftrenser

For at reducere den indirekte smitterisiko er det nødvendigt med højtydende luftrensere. Afhængigt af rummets situation og størrelse anbefales det at anvende flere enheder for at sikre mindst en 6-dobbelt rumluftcirkulation pr. time med højeffektiv HEPA-luftrensning i hele restaurationsområdet. Personale, der arbejder i madserveringsområdet, skal også være beskyttet af skillevægge med en aerosolbeskyttelseskant. Personalet ved serveringsdisken skal også bære FFP2/3-masker for at sikre den bedst mulige beskyttelse af dem selv og eleverne.

Fig. 2: Placering af luftrensere og beskyttelsesvægge, der anbefales i beskyttelseskonceptet for en U-formet bordopstilling.
Placering af luftrensere og beskyttelsesvægge, der anbefales i beskyttelseskonceptet for en U-formet bordopstilling.
Fig. 4: Simple mund-næseovertræk eller kirurgiske masker giver ikke tilstrækkelig beskyttelse mod infektion, da aerosolpartiklerne slipper ud sidelæns og opad i rumluften. Gennem hullet i kanten af masken strømmer aerosolpartiklerne også uhindret ind i lungerne, når de indåndes. FFP2/3-masker anbefales derfor i beskyttelseskonceptet.
Simple mund-næsebetræk eller kirurgiske masker giver ikke tilstrækkelig beskyttelse mod infektion.

Installation i mødelokalet/personalerummet

I mødelokaler og personalerum anbefales en U-formet opstilling af bordene (se fig. 2).

Der skal installeres gennemsigtige beskyttelsesvægge med en omløbende kant mellem hver siddeplads for at minimere den direkte smitterisiko. Luftrenseren bør placeres i midten af bordopstillingen for at sikre optimal beskyttelse mod indirekte infektion. For at forbedre rumluften bør CO2-koncentrationen overvåges permanent med et partikelmålingsapparat BQ30, så der om nødvendigt kan tilføres udeluft. Massiv ventilation med et kraftigt fald i temperaturen er ikke nødvendig, da virusserne fjernes af luftrenseren.

FFP2/3-masker skal bæres på alle veje gennem skolebygningen, da disse lokaler ikke kan sikres på anden vis. Simple mund-næse-beklædninger eller kirurgiske masker giver ikke tilstrækkelig beskyttelse (fig. 4).

BQ30-luftkvalitetsmåler

Regelmæssig ventilation og CO2 trafiklys

Ud over den permanente luftrensning skal alle i lokalet åbne vinduerne i klasseværelserne for chokventilation, når CO2-niveauet når op på 1000 ppm. Ved brug af rumluftrensere er dette ikke absolut nødvendigt for at reducere aerosolkoncentrationerne. Dette forhindrer imidlertid også for høje CO2-niveauer i rumluften, hvilket kan føre til en forringelse af velvære og koncentrationsevne. CO2-indholdet overvåges efter behov (afhængigt af antallet af personer i rummet) med luftkvalitetsmåleren BQ30.

Alle oplysninger i "Guide til sikker skoleundervisning".

I "Guide til sikker skoleundervisning", der er tilgængelig som PDF-fil, kan du selv se, hvor forholdsvis nemt det er at gennemføre et koncept for sikker hygiejne i skolerne. Vejledningen indeholder en "how-to" til gennemførelse af det hygiejnekoncept for skoler, der anbefales af professor Christian Kähler, videnskabeligt dokumenterede fakta om smitterisici i klasseværelset og tekniske løsninger til at reducere smitterisikoen i klasseværelset til et minimum. Download PDF-filen direkte her:

Direkte til vejledningen om sikker undervisning i skolen
Infektionsforebyggelse i skoler og uddannelsesinstitutioner

Webinar om beskyttelseskoncepter for skoler af professor Kähler

Hvordan kan man forebygge infektioner i skoler? I dette ca. 50 minutter lange webinar forklarer professor Dr. Kähler alle aspekter af beskyttelseskonceptet for skoler og går i detaljer med den videnskabelige baggrund.

Indslag på BR-tv fra 20.11.2020

Kan luftrensere i skoler genoprette en normal hverdag? Bayerischer Rundfunk rapporterer om det koronabeskyttelseskoncept til skoler, som professor Dr. Kähler har udviklet.

Beskyttelseskonceptet er i overensstemmelse med sundheds- og sikkerhedsstandarderne for SARS-CoV-2 på arbejdspladsen:

Læs et uddrag af arbejds- og sikkerhedsstandarderne fra forbundsministeriet for arbejde og sociale anliggender her:

Særlige tekniske foranstaltninger

1. arbejdspladsens indretning
Medarbejderne skal holde tilstrækkelig afstand (mindst 1,5 m) til andre personer. Hvis dette ikke er muligt selv ved hjælp af arbejdsorganisatoriske foranstaltninger, skal der træffes alternative beskyttelsesforanstaltninger. Der skal opsættes gennemsigtige skillevægge, når der er offentlig trafik, og om muligt også for at adskille arbejdspladser, hvor der ellers ikke er nogen beskyttende afstand.

Endvidere er beskyttelseskonceptet ikke i strid med arbejdsmiljøreglerne vedrørende rumtemperatur, som det f.eks. er tilfældet med stødventilation, da temperaturen i klasseværelset ikke falder under 19 °C, når der anvendes luftrensere.

Køb

Skolebeskyttelsesvæg akrylglas SMALL 800 x 69 X 500 Vis den i Trotecs webshop

Skolebeskyttelsesvæg akrylglas SMALL 800 x 69 X 500

Du sparer: 762,00 Kr

799,95 Kr 37,95 Kr inkl. moms Vis nettopris ekskl. moms 

Køb nu

Skolebeskyttelsesvæg akrylglas MEDIUM 1007 x 69 x 688 Vis den i Trotecs webshop

Skolebeskyttelsesvæg akrylglas MEDIUM 1007 x 69 x 688

Du sparer: 875,00 Kr

949,95 Kr 74,95 Kr inkl. moms Vis nettopris ekskl. moms 

Køb nu

Kontorbeskyttelsesvæg i akrylglas 1158 x 69 x 688 Vis den i Trotecs webshop

Kontorbeskyttelsesvæg i akrylglas 1158 x 69 x 688

Du sparer: 825,00 Kr

899,95 Kr 74,95 Kr inkl. moms Vis nettopris ekskl. moms 

Køb nu

Bordplade i akrylglas med aerosolbeskyttende kant SMALL 595 x 250 X 750 Vis den i Trotecs webshop

Bordplade i akrylglas med aerosolbeskyttende kant SMALL 595 x 250 X 750

Du sparer: 762,00 Kr

799,95 Kr 37,95 Kr inkl. moms Vis nettopris ekskl. moms 

Køb nu

Bordplade i akrylglas med aerosolbeskyttende kant MEDIUM 795 x 250 X 750 Vis den i Trotecs webshop

Bordplade i akrylglas med aerosolbeskyttende kant MEDIUM 795 x 250 X 750

Du sparer: 840,00 Kr

899,95 Kr 59,95 Kr inkl. moms Vis nettopris ekskl. moms 

Køb nu

Bordplade i akrylglas med aerosolbeskyttende kant LARGE 995 x 250 x 750 Vis den i Trotecs webshop

Bordplade i akrylglas med aerosolbeskyttende kant LARGE 995 x 250 x 750

Du sparer: 875,00 Kr

949,95 Kr 74,95 Kr inkl. moms Vis nettopris ekskl. moms 

Køb nu

Tekniske data

Bordopdeling Lille

Tekniske data
Generelt
  Varenummer 4.311.000.100
Dimension
  Bredde (uden emballage) [mm] 1.000
  Højde (uden emballage) [mm] 500
  Tiefe (uden emballage) [mm] 69
  Bredde (protective wall area) [mm] 800
  Højde (protective wall area) [mm] 500
  Tiefe (protective wall area) [mm] 69
Vægt
  (uden emballage) [kg] 11,5

 Standardudstyr

 Ekstraudstyr

 Fås ikke

Mellemste tabelpartition

Tekniske data
Generelt
  Varenummer 4.311.000.105
Dimension
  Bredde (uden emballage) [mm] 1.200
  Højde (uden emballage) [mm] 688
  Tiefe (uden emballage) [mm] 69
  Bredde (protective wall area) [mm] 1.007
  Højde (protective wall area) [mm] 688
  Tiefe (protective wall area) [mm] 69
Vægt
  (uden emballage) [kg] 12

 Standardudstyr

 Ekstraudstyr

 Fås ikke

Skillevæg til kontorbordet

Tekniske data
Generelt
  Varenummer 4.311.000.110
Dimension
  Bredde (uden emballage) [mm] 1.158
  Højde (uden emballage) [mm] 688
  Tiefe (uden emballage) [mm] 69
Vægt
  (uden emballage) [kg] 12

 Standardudstyr

 Ekstraudstyr

 Fås ikke

Bordplade S

Tekniske data
Generelt
  Varenummer 4.311.000.150
Dimension
  Bredde (uden emballage) [mm] 750
  Højde (uden emballage) [mm] 750
  Tiefe (uden emballage) [mm] 250
Vægt
  (uden emballage) [kg] 11,5

 Standardudstyr

 Ekstraudstyr

 Fås ikke

Bordplade M

Tekniske data
Generelt
  Varenummer 4.311.000.151
Dimension
  Bredde (uden emballage) [mm] 795
  Højde (uden emballage) [mm] 750
  Tiefe (uden emballage) [mm] 250
Vægt
  (uden emballage) [kg] 11,5

 Standardudstyr

 Ekstraudstyr

 Fås ikke

Bordplade L

Tekniske data
Generelt
  Varenummer 4.311.000.152
Dimension
  Bredde (uden emballage) [mm] 995
  Højde (uden emballage) [mm] 750
  Tiefe (uden emballage) [mm] 250
Vægt
  (uden emballage) [kg] 11,5

 Standardudstyr

 Ekstraudstyr

 Fås ikke

Downloads

Indlæser...

Videoer

 • Notariel bekræftelse og certificering under Corona-pandemien

  Corona-pandemien stiller notarer over for helt nye udfordringer. Selv ved de højeste forekomster skal notarkontoret forblive åbent og besøgbart, da et stort antal officielle notarialhandlinger har systemkritisk betydning. "Ældre eller alvorligt syge mennesker kan f.eks. være afhængige af kortvarig udarbejdelse og attestering af testamenter eller andre dødsdispositioner samt af fuldmagter til...

  Yderligere information
 • Terapisessioner under Corona-pandemien

  Restriktioner i dagligdagen som f.eks. udgangsforbud, kontaktforbud, foreskrevet hjemmekontor, men også lukkede skoler, børnehaver og plejeinstitutioner - alt dette har sat sit præg på samfundet. Mange voksne lider af angstlidelser, eksistentiel angst og depression under pandemien. Men pandemien har også sat sit præg på børn og unge mennesker. Evalueringen af flere undersøgelser viser, at...

  Yderligere information
 • H14-HEPA komplet løsning til opfyldelse af de høje krav til hygiejne og infektionskontrol i vaccinationscentre

  Pandemiske perioder som den nuværende Corona-pandemi kræver usædvanligt fleksible foranstaltninger og tekniske løsninger for at begrænse spredningen af Covid 19-smittepidogenet SARS-CoV-2. Den bedste måde at reducere risikoen for Corona-infektion i stationære og mobile vaccinationscentre er at anvende højtydende TAC XT-luftrensere med høj ydeevne. Med sine variabelt kombinerbare udstyrsvarianter...

  Yderligere information
 • Infektionsbeskyttelse til kontorer og offentlige faciliteter

  Det føderale arbejds- og socialministerium (BMAS) opfordrer til, at der oprettes flere hjemmekontorer i kampen mod Corona-pandemien. Men dette er ikke muligt i mange virksomheder af driftsmæssige årsager. "Næsten 60 procent af de ansatte i Tyskland kan ikke arbejde hjemmefra", siger Marcel Fratzscher, formand for det tyske institut for økonomisk forskning (DIW). For at beskytte medarbejderne, som...

  Yderligere information
 • Infektionsbeskyttelse af domstole, forvaltninger og plenarsale

  Hvad gør kontorer, myndigheder, domstole eller administrationer for at forblive handlekraftige i den nuværende Corona-pandemi? Hvilke tekniske løsninger til infektionsbekæmpelse anvendes og hvordan, for at kunne fortsætte officielle forretninger, møder og forhandlinger i retssale og forsamlingshaller? Vores eksempel på bedste praksis for domstole, retsmyndigheder og kommuner giver oplysninger om,...

  Yderligere information
 • Bakteriefri indeluft i restauranter og kantiner

  Corona Shutdown har sat især restauratører på en eksistentiel skillevej. Reserverne smelter, tiden presser, og sammen med håbet om successive lempelsesforanstaltninger opstår spørgsmålet om effektive hygiejnekoncepter til beskyttelse af personale og gæster. En vigtig hygiejnekomponent til beskyttelse mod aerogene infektioner er at holde rumluften fri for vira gennem effektiv luftrensning med...

  Yderligere information
 • Bakterie- og virusfri rumluft i lægepraksis

  Alle, der går til den praktiserende læge i tider med grasserende influenza, en mave-tarm-infektion eller andre sammenlignelige smitsomme sygdomme, må normalt dele venteværelset med snøftende, hostende eller endog feberramte sidemakker. Også når man går til tandlæge eller øjenlæge, deler man denne potentielle fare, når en stor del af befolkningen er ramt af f.eks. en influenzaepidemi. Dette er ikke...

  Yderligere information
 • Klimaanlæg, ventilatorer? Nej! Luftrensere!

  Farlig halvviden, usandheder og anbefalinger om klimaanlæg og luftrensere spredes som en steppebrand på de sociale medier, og ikke kun i Corona-dagene. Klimaanlæg bliver advaret om at være virusslugere. Simple ventilatorer udråbes som beskyttelse mod smitsomme aerosoler i luften. Uanset om vinduet er åbent eller lukket. Hvad er sandt? Hvad har vi brug for at vide om klimaanlæg og ventilatorer i...

  Yderligere information
 • Bakterie- og virusfri indendørsluft i daginstitutioner

  Smitsomme sygdomme er ikke ualmindelige i børnehaver, vuggestuer og lignende plejeinstitutioner. Ud over de velkendte børnesygdomme som fåresyge, mæslinger, røde hunde, skoldkopper, kighoste og ringorm, er diarrésygdomme og infektioner i de øvre luftveje også almindelige. Med coronavirus SARS-CoV-2 er der kommet endnu en smitsom sygdom på banen, som udgør en enorm udfordring for især pædagoger....

  Yderligere information
 • Bakterie- og virusfri indendørsluft i skoler

  En bæredygtig genstart af den almindelige skoledrift gør det også bydende nødvendigt at have et beviseligt effektivt hygiejnekoncept til virusfri indåndingsluft i klasseværelset. Her udgør SARS-CoV-2-coronaviruset en enorm udfordring for lærere, rengøringspersonale og skoleledere. Selv regelmæssig desinfektion med spray og aftørring beskytter ikke mod denne virus, som spredes mindre ved smøre- og...

  Yderligere information
 • Støvfrie byggepladser ved brug af luftrensere

  Det støver på byggepladser. Især ved samtligt opstemnings-, slibe-, skære- og fræsearbejde og ved afsprængning af gammelt puds eller fliser. Som regel gør håndværkerne brug af åndedrætsværn og må tage et stort rengøringsbesvær med i købet. Det er meget mere effektivt og sundt at bruge luftrensere, som suger støvet af, inden det sætter sig på overfladerne og lungerne.

  Yderligere information
 • Rengøring af rumlufttekniske anlæg

  Ren rumluft på arbejdspladsen og i offentlige bygninger er ikke kun foreskrevet ved lov, den bidrager også væsentligt til det daglige velvære. Regelmæssig rengøring af rumlufttekniske anlæg sikrer, at luften forbliver ren. Servicevirksomheder kan her finde de passende luftrensere med HEPA-filter til deres udstyr, således at svævestofferne kan filtreres som foreskrevet.

  Yderligere information