Luftaffugtning i gødningsmiddellageret

Du har spørgsmål?

Vi hjælper dig gerne videre med yderligere information.

Erhverv: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Slutforbrugere: +49 2452 962 450
E-mail: info@trotec.com
 1. Brancheløsninger
 2. Brancheoversigt
 3. Den kemiske industri
 4. Luftaffugtning i gødningsmiddellageret

Vedvarende kvalitet: Luftaffugtning i gødningsmiddellageret

Høj luftfugtighed er meget skadeligt for hygroskopiske materialer såsom gødningsmidler. Med de højtydende adsorptionstørrere fra Trotec hersker der et optimalt klima på lageret.

Fremstillingen af hygroskopiske stoffer i den kemiske industri kræver fingerspidsfornemmelse. Disse stoffer er nemlig meget glade for vand og optager kun alt for gerne fugten fra den omgivende luft. Det kan have fatale økonomiske konsekvenser. Når materialet binder vand, klæber det og danner klumper - i værste fald bliver det ubrugeligt. Det er gødningsmidler et eksempel på. Hvis luftfugtigheden er for høj i lagret, bliver fugten optaget af gødningsmidlerne, der efterfølgende danner klumper. Derfor er den første vigtige hovedregel i lageret, at klimabetingelserne er i korrekte. Den stationære adsorptionstørrer i Trotecs TTR-serie fjerner fugten fra den omgivende luft og beskytter dermed de følsomme stoffer. Trotecs moderne og effektive teknik sikrer den bedst mulige produktkvalitet og dermed stor kundetilfredshed!

Konstante klimabetingelser er et must for forarbejdning, emballering og opbevaring af hygroskopiske materialer. Kun på den måde kan producenten sikre kunderne samme høje produktkvalitet. Her har ligevægtsfugtigheden stor betydning. For produktets fugtindhold skal være i balance med den omgivendes lufts relative fugtighed. Kun på den måde kan det sikres, at det hygroskopiske stof ikke optager for meget fugt fra luften. Dette kan føre til ødelæggelse af hele lagerbestande. Opbevaring af gødningsmidler er et eksempel. Denne hygroskopiske vare har særligt let ved at optage fugt - dette medfører imidlertid, at varen hurtigt begynder at klæbe og klumpe. Derfor skal rum, der anvendes til opbevaring af hygroskopiske produkter, være lukkede. Derudover skal opbevaringsbeholderne have en særlig overfladebehandling og må ikke befinde sig i nærheden af spildevandsanlæg eller grundvand. Ud over de logistiske standarder, der skal overholdes, skal det tekniske udstyr også være i orden. Kun med brug af højkvalitets affugtningssystemer får produkterne i et gødningsmiddellager sikker beskyttelse. Trotec tilbyder her et udvalg af højtydende luftaffugtere – til bevarelse af stofferne i deres bedste kvalitet.  

Sikring af kvaliteten

Optisk set er det naturligvis ærgerligt, når gødningsmidler klumper som resultat af, at de har optaget vand. Endnu værre er dog, at stoffet taber kvalitet gennem fugtoptaget. Nogle af de indeholdte næringsstofegenskaber går tabt, holdbarheden nedsættes markant, produktionsmaskinerne klæber sammen og skal derfor rengøres, hvilket kræver meget arbejde og er forbundet med tilsvarende store omkostninger. Derudover skaber fugten skimmel, bakterier og svamp. Sådanne økonomiske tab og skader på omdømmet forebygger virksomhederne ved at anvende den moderne luftaffugtningsteknik fra Trotec i gødningsmiddellageret.

Professionel teknik til højtydende luftaffugtningsopgaver

Adsorptionstørrerne i Trotecs TTR-serie sikrer kvaliteten på hygroskopiske produkter som gødningsmiddel - sikkert og effektivt. Denne specielle tørreteknologi fås i to modeller: enten som mobile tørreaggregater, der kan anvendes fleksibel ved et givent behov, eller som stationær, permanent anvendelse, som udstyr i fast drift til opretholdelse af konstante klimaforhold på lageret.

Lang levetid og lave krav til vedligeholdelse

Både til mobil brug og til stationær, permanent anvendelse: For alle modeller i TTR-serien gælder: De har meget lang levetid, kræver kun lidt vedligeholdelse og kan konfigureres fleksibelt. På alle apparater arbejder den professionelle teknik for en ligeledes professionel kvalitet på de hygroskopiske produkter. Netop de stationære TTR-adsorptionstørrere garanterer en virksom, permanent affugtning med ekstremt høje kapaciteter - selv ved lave dugpunkter. Samtidig kan mængden af tør luft reguleres trinløst. Med den interne varmegenvinding og sorptionsrotorernes høje belastningskapacitet hører TTR-seriens luftaffugtere til blandt de økonomisk mest fordelagtige af denne type. Alle tørreaggregater i TTR-serien er udviklet og fremstillet i Tyskland efter de højeste kvalitetsstandarder.

Anvendelse af TTR-luftaffugter i gødningsmiddellageret:

 • præcis lufttørring i professionel kvalitet "made in Germany", som modvirker, at stofferne klumper og klæber.
 • Sikring af den høje kvalitet på de hygroskopiske varer
 • allerede som standardudstyret med mange funktioner og stort udvalg af ekstraudstyr
 • effektive og robuste modeller til stationær eller mobil brug
 • pladsbesparende konstruktion, der er nem at vedligeholde  
 • bedste pris-ydelsesforhold

Inklusive faglig rådgivning

Fagpersonalet på Trotec-industriservice hjælper til enhver tid gerne med at analysere behovet for apparater. Eksperterne modtager din projektforespørgsel og kommer på forbi på et besøg for at tale om de tekniske krav.

Midlertidigt behov? Lejeapparater til ethvert behov

TKL – Trotec Rental Division

Til sikring af din rentabilitet i tilfælde af maskinsvigt eller ved temporære spidsbelastninger står TKL, Trotec Rental Division og Europas førende apparatudlejere ved din side med mere end 10.000 udlejningsapparater og hurtig 24-timers leveringsservice. Du kan fx leje:

 • Affugtningsaggregater som adsorptionstørrere eller industritørrere
 • Varmeapparater som elektriske varmeapparater og varmekanoner
 • Klimaenheder, luftbefugtere, luftrensere og lugtfjernere
 • Ventilatorer, også med eksplosionsbeskyttelse, eller vindmaskiner
 • Varmebilledkameraer

I vores udlejningsportal TKL finder du udlejningsapparater i alle ydelsesklasser til en favorabel pris!

Hvis det ønskes, producerer vi også skræddersyede adsorptionstørrere som specialudførelser

Vi producerer gerne skræddersyede adsorptionstørrere efter dine ønsker og leverer specialudførelser „made in Germany“, der passer perfekt til dine behov – fx:

 • TTR-tørreaggregater i hygiejneudførelse
 • TTR-tørreaggregater til LABS-fri tør luft
 • TTR-tørreaggregater med ekstremt lavt dugpunkt

Benyt muligheden for at projektere, designe og fremstille særudgaver med specielt tilpassede komponenter, som er afstemt med dine behov, i nært samarbejde med vores specialister:
Her får du mere at vide ...