Kundeservice og support: +49 2452 962-450

Mandag – Torsdag: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

Du har spørgsmål?

Vi hjælper dig gerne videre med yderligere information.

Erhverv: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Slutforbrugere: +49 2452 962 450
E-mail: info@trotec.com
  1. Brancheløsninger
  2. Brancheoversigt
  3. Den kemiske industri
  4. Tørring af hygroskopisk styrtegods

Tørring af hygroskopisk massegods

Sådan sikres det, at pulver og granulater vha. luftaffugtning hele tiden kan drysse

Varierende og for høj luftfugtighed kan ødelægge pulvers og granulaters evne til at drysse – og dermed medføre store følgeomkostninger. For at undgå at hygroskopisk massegods ikke klumper og tilstopper transportveje, skal al luft inden for kemi- og farmaproduktion være foraffugtet. Det klares pålideligt med adsorptionstørrerne i TTR-serien.

Et godt luftaffugtningskoncept for transportvejene begynder ved levering af de hygroskopiske råstoffer og deres vej ind i siloerne: Foraffugtning af de pneumatiske transportvejes transportluft garanterer, at pulveret og granulaterne stadig kan drysse, når de kommer ind i siloen. Derudover forhindrer kontinuerlig luftaffugtning, at transportbåndene svigter, og der spares udgifter til rengøring. Også under opbevaringen skal det hygroskopiske massegods holdes tørt af foraffugtet luft, således at godset stadig kan forarbejdes.

Adsorptionstørrere fra TTR-serien til tør transportluft

For at sikre konstant tørring af det hygroskopiske massegods på alle transportveje, anvender vi adsorptionstørrere fra TTR-serien til vores kunder i kemi- og farmaindustrien. Disse luftaffugtere er til rådighed i mange ydelsesklasser. De udmærker sig med deres to separate luftkanaler (TTR-Trisorp-Dual-funktionsprincippet) ved at være ekstra lette at regulere. Derudover hører de med deres interne varmegenvinding samt den høje belastningsevne og specialrotorernes ydeevne til de mest økonomiske af deres type. De to adsorptionsaffugtere af type "D", TTR 400 D og TTR 500 D, er som standard udstyret med den innovative Duoventic-luftmængderegulering

Stationære og mobile løsninger til foraffugtning

TTR-serien indeholder både stationære og mobile adsorptionstørrere. Du kan kende de stationære enheder i produktoversigten (se nedenfor) på de 4-cifrede og de mobile enheder på de 3-cifrede modelnumre. Håndmåleinstrumenter som f.eks. termohygrometre og dataloggere som den innovative DL200X afrunder luftaffugtningskonceptet og muliggør konstant overvågning.