Du har spørgsmål?

Vi hjælper dig gerne videre med yderligere information.

Erhverv: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Slutforbrugere: +49 2452 962 450
E-mail: info@trotec.com
  1. Brancheløsninger
  2. Brancheoversigt
  3. Energiproducenter
  4. Mobile varmecentraler til biogasanlæg

Biogasanlæg: Starthjælp til gæringsprocessen

Sæt gang i gæringstankens opvarmningsfase med mobile varmecentraler

I biogasanlæg udvindes der vha. gæring af organisk biomasse en gasblanding, som anvendes til energiproduktion. Under denne gæring opstår der varme, som holder gæringsprocessen i gang. Men indtil biomassen har nået den rigtige gæringstemperatur, skal der bruges et eksternt varmeanlæg under opvarmningsfasen: Løsningen er at leje mobile, oliefyrede varmecentraler.

Biogasanlæg får især på landet større og større betydning. Her er der let adgang til biomasse i form af gylle og planter som majs og korn, der giver hele "bioenergi-landsbyer" nye perspektiver. Under gæringen opstår der en gasblanding, som kemisk svarer til naturgas og kan anvendes til strømproduktion: Biogas. Gasblandingen består hovedsageligt af metan og en mindre andel af kuldioxid samt minimale procentdele vand, svovlbrinte, ilt, kvælstof, ammoniak, brint og andre sporgasser.

Idrifttagning og vedligeholdelse: Dækning af det midlertidige behov med lejede, mobile varmecentraler

Under gæringsprocessen skal der være en konstant temperatur i biogasanlæggets gæringstank. Den opretholdes af selve gæringen. De eneste faser, hvor biogasanlægget har brug for ekstra varmecentraler, er opvarmningsfasen i forbindelse med idrifttagning og vedligeholdelsesfaserne. Hos vores udlejningspartnere kan du leje effektive, oliefyrede varmecentraler til midlertidig dækning af dette behov: Varmecentralen ID 1200 på 200 kW og varmecentralen ID 2000 på 375 kW. Du kan leje begge enheder som mobile centraler via vores TKL-udlejningsportal på dags- eller ugebasis.

ID-varmecentraler varmer altid og overalt – selv i de hårdeste vintre

De oliefyrede varmecentraler i ID-serien er som udlejningsenheder konstrueret til hårde belastninger i skiftende miljøer: F.eks. til nødopvarmning af industribygninger og boliger, til opvarmning af bygninger under opførelse og til opvarmning af store haller – og altså også til opvarmningsfasen i biogasanlæg. De er takket være den eksterne termostat velegnede til fuldautomatisk anvendelse. Listen over enhedernes (sikkerheds)tekniske detaljer er lang: ID-varmecentralerne er ikke kun robuste, men har også en solid varemærkebrænder med høj virkningsgrad, løfteskinner til gaffeltruck, løfteøjer, opstillings- og transportmeder af rustfrit stål samt fotocelle-flammeovervågning og meget mere. Derudover er de mobile varmecentraler kuldesikre og kan anvendes om vinteren ved temperaturer ned til -20 °C. De aflåselige døre sikrer desuden udlejningsenhedernes betjeningselementer og brænderen mod uvedkommende adgang.

200 eller 350 kW? Vores industriservice beregner den nødvendige kapacitet

Uanset om du køber eller lejer: Svaret på spørgsmålet, om ID 1200 eller ID 2000 er det rigtige varmeanlæg til dit biogasanlæg, afhænger af gæringstankens størrelse, typen af biomasse og gæringsmetoden. Vores rådgivere i industriservice-afdelingen hjælper dig gerne med at beregne kapaciteten.

Andre løsninger til energiforsyningsbranchen.