Økonomiske løsninger til Facility Management

Du har spørgsmål?

Vi hjælper dig gerne videre med yderligere information.

Erhverv: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Slutforbrugere: +49 2452 962 450
E-mail: info@trotec.com
  1. Brancheløsninger
  2. Brancheoversigt
  3. Facility Management

Økonomiske løsninger til Facility Management

Lej eller køb varmecentraler, køleapparater og affugtere

Medarbejdere inden for Facility Management kender problemet: En vandskade, et svigtende varmeanlæg eller en defekt i et køleanlæg kræver en omgående løsning – også i weekenden. Det skal sikres, at anlæggene altid fungerer. Trotec Group har økonomiske løsninger på disse problemer, så viceværterne kan roligt tørre sveden af panden.

Det spiller ingen rolle om Facility Management udfordres af et nødstilfælde eller pga. ombygninger: Gennem vores udlejningspartner TKL kan vi med meget kort varsel stille varmecentraler, køleanlæg, affugtere og kondensaffugtere til rådighed. På denne måde kan driftsprocesserne i bygninger og anlæg i stor udstrækning fortsætte uden afbrydelse. Og Facility Manageren bevarer overblikket.

Udstyr til nødstilfælde med varmeapparater, affugtere og kondensaffugtere

På kort sigt er det en god løsning at leje i forbindelse med overskuelige objekter og midlertidige ombygningsperioder. Men afhængigt af størrelsen på bygninger og anlæg kan det anbefales at anskaffe sig sin egen maskinpark til nødstilfælde, som Facility Management altid har adgang til. Også kl. fire om natten, hvis der er behov for det. Her kan der stå enheder klar til nødstilfælde i forbindelse med de to hyppigste klimaproblemer, som bygningsstyringen kommer ud for: Svigtende varmeanlæg og vandskader.

Mobile køleanlæg, når det stationære køleanlæg svigter

Når man styrer bygninger med køleanlæg, bør man have mobile køleanlæg i forskellige effektkategorier til rådighed for at undgå spild og krav om regres, fordi kølingen svigter. Klimaanlæggene i PortaTemp-serien til erhvervsbrug giver førstehjælp, når det stationære køleanlæg svigter. Enten som udlejningsenhed eller som en fast del af din egen maskinpark.

Skal du leje eller genudleje enheder? Spørg TKL

Viceværter og bygningsadministratorer kommer til det rette sted med alle spørgsmål om udlejningsenheder hos vores udlejningspartner TKL. Du har i øvrigt også mulighed for at fungere som genudlejer af enhederne og således generere en ekstraforretning i forbindelse med Facility Management-virksomheden. Du kan f.eks. udleje køleanlæg og varmecentraler til lejere og forpagtere af dit lager afhængigt af de forskellige årstider. Spørg TKL.

Vil du købe enheder? Vores eksperter hjælper med at vælge enhederne

Hvis du har planer om at anskaffe dine egne varmeapparater, affugtere, kondensaffugtere og køleanlæg til Facility Management, hjælper vores fagkompetente rådgivere gerne med at beregne kapaciteten.

Derudover: Måleinstrumenter til byggeridiagnostik inden for bygningsstyring

Personer, der beskæftiger sig med byggeristyring, kan ikke kun få maskiner fra Trotec Group: Som vicevært finder du i produktområdet måleteknik mange måleinstrumenter til forskellige ikke-destruktive metoder inden for byggeridiagnostik. F.eks. anvendes der inden for Facility Management varmebilledkameraer til kontrol af varmespild, PD200-systemet anvendes til læksøgning vha. impulsstrømmetoden, og videoskoper anvendes til bygnings-endoskopi f.eks. ved undersøgelse af rør. Derudover anvendes tåge- og røggassimulatoren FS200 inden for bygningsstyring til læksøgning på flade tage. På store tagarealer og hele bygningskomplekser kan Facility Managers lade Trotec Group overtage bygningsdiagnostikken som en komplet serviceydelse. Kontakt os.

 Standardudstyr

 Ekstraudstyr

 Fås ikke