Du har spørgsmål?

Vi hjælper dig gerne videre med yderligere information.

Erhverv: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Slutforbrugere: +49 2452 962 450
E-mail: info@trotec.com
  1. Brancheløsninger
  2. Brancheoversigt
  3. Politi, akutlæge, brandvæsen og THW
  4. Brandøvelser hos brandvæsnet

Parat, når det bliver alvor: Brandøvelser hos brandvæsnet

Røggassimulatorer producerer uskadelig røg i bygninger, hvor brandmænd laver brandøvelser.

Intakt udstyr og rutineforløb er det, der udgør en god brandmandsgruppe. Kun når brandmændene er 100% sikre på, hvad de skal gøre under de forskellige betingelser, kan de bekæmpe brandene effektivt og om nødvendigt også rede liv. Derfor afholdes der regelmæssigt brandøvelser. Og de skal foregå under så virkelighedstro betingelser som muligt. Brandvæsnet anvender kunstig røg, når brandmændene skal øve sig på at lokalisere brande og rede menneskeliv i tilrøgede bygninger. Trotecs tåge- og røggassimulator FS200 producerer lynhurtigt tyk røg – selvfølgelig helt uskadelig.

Hvis der allerede blusser flammer op i en bygning, er det ofte allerede for sent for forbipasserende at starte det første slukningsarbejde. Branden spreder sig på et øjeblik – måske endda til nærliggende bygninger. Ofte er der også fare for menneskeliv. Sådanne scenarier hører til hverdagen for brandvæsnet. For at udrykningsmandskabet kan udføre deres arbejde målrettet og koncentreret, er det nødvendigt med øvelser og rutine i arbejdsgangene. Og for at opnå sådan en rutine gennemføres der regelmæssigt brandøvelser.

En vigtig del af sådan en øvelse er den indvendige bekæmpelse i en brændende bygning: Når det første slukningstog ankommer, bliver den første gruppe sendt ind i det tilrøgede hus med åndedrætsværn på. Gruppen skal for det første finde savnede personer og derefter lokalisere og bekæmpe arnestedet.

Virkelighedstro scenarier

Takket være anvendelsen af tåge- og røggassimulatoren FS200 kan brandmændene øve i virkelighedstro omgivelser. De lærer at anvende åndedrætsværn, at klare enorme hindringer for synet, at orientere sig i tyk røg og at befri bygningen for røg på faglig vis efter slukningsarbejdet. FS200 producerer tyk – og naturligvis ganske ufarlig – røg i et rum eller i en bygning helt simpelt, så forberedelserne til en sådan øvelse kan klares på kort tid.

Kompakt og optimalt gennemtænkt

Takket være sin kompakte konstruktion kan tåge- og røggassimulatoren FS200 transporteres uden problemer. Holderen til væskedunken løsnes og klappes ud på øvelsesstedet, og tågekoncentratet kan tilsluttes på få sekunder. Blæserturbinens og væskepumpens effekt kan indstilles trinløst uafhængigt af hinanden. På den måde kan tåge- og røgproduktionen tilpasses de rumlige forhold optimalt. Effektsammenkoblingen af turbine, varme og pumpe sikrer desuden en regelmæssig, flere minutter lang, tæt røggasstrøm. Således er rummene bedst forberedte til brandvæsnets øvelser.

Tåge- og røggassimulatoren FS200 til brandvæsnets brandøvelser

  • Professionel kvalitet „made in Germany“ – for en robust ydelse
  • Kompakt konstruktion – for en problemfri transport
  • Tyk røgudvikling – for en hurtig forberedelse af rummene
  • Ingen efteropvarmning – til en konstant anvendelse
  • Trinløs indstilling – for en optimal tilpasning til øvelsesstedet

 Standardudstyr

 Ekstraudstyr

 Fås ikke