Hoito- ja varastoteltat katastrofeihin

Onko kysyttävää?

Autamme mielellämme.

Yritys: +49 2452 962 400
Teollisuus: +49 2452 962 777
Kuluttaja: +49 2452 962 450
Sähköposti: info-fi@trotec.com
  1. Käytöt
  2. Työ teltoihin, mobiililaituriin
  3. Hoito- ja varastoteltat katastrofeihin

Hoito- ja varastoteltat: lyhytaikaisten tilojen hankinta

Ilmastoidut teltat katastrofitilanteissa ja suurtapahtumissa

Trotec on päättänyt huolehtia työtilojen ja työprosessien ilman optimoinnista. Olemme päässeet jo niin pitkälle, että hätätilanteessa me jopa toimitamme työtilat paikalle. Esimerkiksi hoito- ja varastotelttoina, joita THW ja palastupalvelut pystyvät lämmittämään tai jäähdyttämään tarpeen mukaan.

Klassiset työteltat rakennussektorilta tulevina sisältävät kaiken, mitä hoitoteltta tai varastoteltta tarvitsee katastrofitilanteessa: valonkestävän materiaalin, jotta sisällä on hyvä työskennellä. Lisäksi tuuli- ja sääsuojatusti hitsatun laadun, ikkunan ja tuuletusaukot sekä helpon pystyksen. Vastaavasti niitä voi lämmittää ja ilmastoida siirrettävillä laitteilla. Siten nopeasti pystytettävät K- ja KE-sarjan tasakattoteltat soveltuvat mitä parhaiten katastrofitilanteisiin. Mutta myös pienemmät TE-sarjan harjakattoteltat kuten 250 TE voivat tarjota joustavan työtilan laitteiden varastointiin, generaattorien suojaksi tai näkösuojaksi loukkaantuneelle.

Huoltoaukot mahdollistavat lämmittämisen ja ilmastoinnin.

Joko hoitotelttana hätälääkärille, sijoituspaikkana uhreille tai varusteiden ja elintarvikkeiden varastotelttana: Kaikki teltat voidaan varustaa huoltoaukoilla, joiden kautta niitä voi esimerkiksi tulvatilanteissa lämmittää öljylämmityspuhaltimilla tai elintarvikkeita ja lääkkeitä varastoidessa jäähdyttää ilmastointilaitteilla tarpeen mukaisesti. Myös kohdistetusti pölystä puhdistetut teltat ovat mahdollisia, kun ilmanpuhdistimia on otettu käyttöön. Sillä voi olla suuri merkitys sairasteltalle, leikkaussaliteltalle tai keittiöteltalle.

KE-sarja vai K-sarja? Suunniteltu käyttö on ratkaiseva

KE-sarjan teltoissa on edessä kolme piilotettua vetoketjua ja sisääntuloaukko on suorakulmainen - ihanteellinen soppateltan ruoanjakelussa. Suurimman tasakattoisen teltan 350x350 KE pohja-pinta-ala on 12 m² ja keskikorkeus 2,55 metriä, soveltuu siis useiden henkilöiden sijoituspaikaksi tai varastoteltaksi.

K-sarjan teltoissa sitä vastoin on vain yksi vetoketju ja kolmikulmainen sisääntuloaukko on siten paremmin suojaa antava. Aina käytöstä riippuen teltta kuin kuin teltta on se oikea. Näillä monilla telttamalleilla ja ilmastointivaihtoehdoilla pystytään rakentamaan muutamassa tunnissa kokonaisia telttakaupunkeja - hätätilanteissa. Se ei koske ainoastaan katastrofitilanteita, vaan myös mukavampia tapahtuhtumia, kuten festivaalit tai muut suurtapahtumat, joissa poliisi, THW ja pelastuslaitos tarvitsevat työtiloja.

Lisää tietoa ja ratkaisuja poliisille, pelastuslaitokselle ja THWlle löydät tässä.