Sve uključiti x TS 410 SDI x TS 430 SDI x TS 470 SDI
TS 410 SDI
TS 430 SDI
TS 470 SDI

Tehnički podaci Mjerljive količine i...

285,60 € uklj. PDV
Prikazati neto cijenu bez PDV-a

553,35 € uklj. PDV
Prikazati neto cijenu bez PDV-a

232,05 € uklj. PDV
Prikazati neto cijenu bez PDV-a

Tehnički podaci
Općenito
Broj artikla 3.510.220.250 3.510.220.260 3.510.220.265
Brzina strujanja zraka [m/s]
Razlučivost [m/s] 0,01 0,01 0,01
Princip mjerenja Vjetromjer s vrućim filmom Vjetromjer s vrućim filmom Vjetromjer s vrućim filmom
Preciznost ± [m/s] 0,2 0,04 0,2
Preciznost [%] 2 1 3
Područje mjerenja maks. [m/s] 20 2 20
Područje mjerenja min. [m/s] 0 0 0
Temperatura zraka [°C]
Preciznost +0,7 °C (v > 0,5 m/s) +0,7 °C (v > 0,5 m/s) +0,7 °C (v > 0,5 m/s)
Rezolucije [°C] 0,1 0,1 0,1
Područje mjerenja maks. [°C] 50 50 50
Područje mjerenja min. [°C] 0 0 0
Sučelja / format utikača
Format utikača Utikač SDI Utikač SDI Utikač SDI
Dimenzije, element senzora
Promjer Ø [mm] 6 6 12
Duljina [mm] 210 210 200
Izvedba materijala senzorskog elementa
Ostalo
Polikarbonat
Kompozit
aluminij
oplemenjeni čelik
Izvedba materijala ručke
metal
Plastika/metal
Izvedba materijala Plastika Plastika Plastika
Uvjeti okoline (elektronika za mjerenje u ručci)
Radna temperatura, maks. [C] 50 50 50
Radna temperatura, min. [C] 0 0 0
Mjerljive količine i funkcije
unutarnji senzori
Volumni protok zraka [m³/min]
Volumni protok zraka [m³/s]
Volumni protok zraka [m³/h]
Volumni protok zraka [l/min]
Brzina strujanja zraka [m/s]
Temperatura zraka [°C]
Temperatura zraka [°F]
Funkcije i oprema
plastična sonda
sonda od oplemenjenog čelika

 Serijska oprema

 Opcionalno dostupno

 Nije raspoloživo