Sve uključiti x BM12 x BM18 x BM22 x BM31 x BM40 x T510 x T610 x T660
BM12
BM18
BM22
BM31
BM40
T510
T610
T660

Tehnički podaci Standardna isporuka Mjerljive količine i...

Štedite : 30 %

12,95 € 8,95 € uklj. PDV
Prikazati neto cijenu bez PDV-a

Štedite : 35 %

19,94 € 12,95 € uklj. PDV
Prikazati neto cijenu bez PDV-a

Štedite : 48 %

24,94 € 12,95 € uklj. PDV
Prikazati neto cijenu bez PDV-a

Štedite : 36 %

94,95 € 59,95 € uklj. PDV
Prikazati neto cijenu bez PDV-a

Štedite : 40,00 €

119,94 € 79,94 € uklj. PDV
Prikazati neto cijenu bez PDV-a

196,35 € uklj. PDV
Prikazati neto cijenu bez PDV-a

624,75 € uklj. PDV
Prikazati neto cijenu bez PDV-a

202,30 € uklj. PDV
Prikazati neto cijenu bez PDV-a

Tehnički podaci
Općenito
Broj artikla 3.510.205.022 3.510.205.023 3.510.205.025 3.510.205.031 3.510.205.035 3.510.207.505 3.510.207.600 3.510.207.650
Princip mjerenja
Dubina prodiranja, maks. (bez uništenja) [mm] 50
Dubina prodiranja, min. (bez uništenja) [mm] 0
Duljina elektrode [mm] 40
Vlažnost drva [%]
Kompenzacija temperature, maks. [%] 60
Princip mjerenja Postupak mjerenjem otpora Postupak mjerenjem otpora Postupak mjerenjem otpora Postupak mjerenjem otpora
Područje mjerenja min. [%] 44 60 44 100
Kompenzacija temperature, min. [%] 0
Preciznost oko ± [%] 2 1
Razlučivost [%] 1 1 1 0,1
Preciznost [%] 1
Vlažnost materijala [%]
Područje mjerenja min. oko [%] 0,2
Preciznost [%] ± ±0.1 %
Preciznost [%]
Princip mjerenja Postupak mjerenjem otpora Postupak mjerenjem otpora Postupak mjerenjem otpora kapacitivno
Područje mjerenja maks. [%] 2 2,9 2 7,6
Razlučivost [%] 0,1 0,1 0,05
Područje mjerenja min. [%] 0,2 0,2 0,2 0
Opeka, masivna
Preciznost [%] <2
Messbereich max. [%] 15
Područje mjerenja min. [%] 0,2
Vlažnost materijala [broj]
Temperatura, maks. [°C] 40
Temperatura, min. [°C] 0
Temperatura, min. [°F] 32
Temperatura maks. [°F] 104
Dubina prodiranja otprilike (povezivanje) [mm] 10
Preciznost - temperatura otprilike ± [°C] 1
Dubina prodiranja maks. (bez uništenja) [mm] 40 300 40
Preciznost 1 0,1 0,1 0,1
Područje mjerenja maks. [Digit] 100 100 200 200
Rezolucije [Digit] 1 0,1 0,1 0,1
Princip mjerenja dielektrično/kapacitivno Postupak mjerenjem otpora Mikrovalni kapacitivno
Dubina prodiranja min. (bez uništenja) [mm] 5
Područje mjerenja min. [Digit] 0 0 1 1
Anhidrit tekući estrih
Preciznost [%] <2
Područje mjerenja maks. [%] 12
Područje mjerenja min. [%] 0,2
Cementni tekući estrih
Preciznost [%] <2
Područje mjerenja maks. [%] 15
Područje mjerenja min. [%] 0,1
Vapnenac
Preciznost [%] <2
Područje mjerenja maks. [%] 20
Područje mjerenja min. [%] 0,1
Porozni beton
Preciznost [%] <2 (kod izmjerene vrijednosti >8 %)
Područje mjerenja maks. [%] 23
Područje mjerenja min. [%] 6
Šuplja opeka (vrlo izolirano)
Preciznost [%] <3
Područje mjerenja maks. [%] 15
Područje mjerenja min. [%] 0,4
Beton
Preciznost [%] <3
Područje mjerenja maks. [%] 13
Područje mjerenja min. [%] 0,1
Tvrdo drvo
Preciznost [%] <5 (kod izmjerene vrijednosti >9 %)
Područje mjerenja maks. [%] 50
Područje mjerenja min. [%] 1
Mekano drvo
Preciznost [%] <5 (kod izmjerene vrijednosti >9 %)
Područje mjerenja maks. [%] 51
Područje mjerenja min. [%] 4
Iverica
Preciznost [%] <5 (kod izmjerene vrijednosti >9 %)
Područje mjerenja maks. [%] 50
Područje mjerenja min. [%] 4
Temperatura
Razlučivost [°C] 1
Preciznost - temperatura otprilike ± [°C] 2
Temperatura, maks. [°C] 55
Temperatura, min. [°C] -10
Rezolucije
Mineralne građevne tvari [%] 0,1
drvo [%] 0,1
Brzina mjerenja
Vlažnost materijala 0,5 s
Zaslon
monokromni
LCD
Upravljanje uređaja
Dodirni zaslon s tipkama
Tipkovnica s folijom
Kotačić za palac
Tipke
Izvedba kućišta
Duljina elektrode [mm] 8 8 8
Plastika
Opskrba energijom
unutra (baterija) 4 x 1,5 V, LR44 1 x Blok baterija 9 V 4 x 1,5 V, AAA 1 x Blok baterija 9 V 1 x Blok baterija 9 V 4 x 1,5V, AA 4 x 1,5V, AA 4 x 1,5V, AA
Uvjeti okoline
Skladište - min. temperatura [°C] -10
Skladište - maks. temperatura [°C] 55
Rad - maks. rel. vlažnost zraka [%r.F.] 85 85 85 80 85 90 95 95
Rad - min. rel. vlažnost zraka [%r.F.] 0 0 0
Rad - maks. temperatura [°C] 50 40 40 50 50 50 50 50
Rad - min. temperatura [°C] 0 0 0 0 -5 0 0 0
Dimenzije
Duljina (bez ambalaže) [mm] 96 122 155 180 168 187 191 209
Širina (bez ambalaže) [mm] 20 45 34 35 35 63 65 63
Visina (bez ambalaže) [mm] 40 51 52 45 75 35 65 35
Težina
(bez ambalaže) [kg] 0,083 0,115 0,135 0,18 0,22 0,28 0,425 0,285
Standardna isporuka
Standardni sadržaj isporuke
Mjerni uređaj
Vrhovi elektrode (2,2 x 8 mm)
Upute za uporabu
Zaštitni poklopac
Baterija/e
Potvrda o tvorničkom ispitivanju
Popis vrsta drva
Vrhovi elektrode (1,5 x 20 mm)
2x preturne matice
Mjerljive količine i funkcije
unutarnji senzori
Vlažnost materijala [broj]
Vlažnost drva [%]
Vlažnost materijala [%]
Temperatura okoline [°C]
Funkcije i oprema
automatski test baterije
automatski test funkcije
Ručno namještanje temperature
Kompenzacija temperature
Osvjetljenje zaslona
postupak mjerenja bez uništenja
Zaslon s pozadinskim osvjetljenjem
LED indikator vlage
Pridržna kvačica
Klizna sklopka za odabir načina rada
Odabir karakteristične linije drva (Mat)
Unit 2
Prikaz statusa baterije
Automatsko isključenje
LDC prikaz s pozadinskim osvjetljenjem
Odabir materijala
Prikaz maksimalne vrijednosti
Prikaz minimalne vrijednosti
Odabir karakteristično polja senzora (Sens)
Funkcija zvučnog alarma
Funkcija održanja izmjerene vrijednosti
Funkcija prebacivanja °C/°F

 Serijska oprema

 Opcionalno dostupno

 Nije raspoloživo