1. Proizvodi i usluge
 2. Strojevi - HighPerformance
 3. Zagrijavanje
 4. Izračun kapaciteta grijanja

Izračun potrebe topline

Napomene o korištenju:

Ovdje možete jednostavno i komotno sami izračunati, koji Vam je učinak potreban za čišćenje zraka. Ovaj prilbližan izračun kapaciteta služi samo kao smjernica i ne zamjenjuje točan izračun po dotičnim normama. Ako imate dodatna pitanja, rado Vam stojimo na raspolaganju.

Za izračun potrebnog učinka čistača zraka moraju biti postojeće slijedeće informacije:

   

 1. Koji ukupan volumen ima prostorija koja se treba grijati?
 2. Koja je približna izolacijska vrijednost grijane prostorije?
 3. Koje se maksimalne razlike temperature između vanjske i nutarnje temperature očekuje?
  (Razlika u °C između minimalno očekivane vanjske temperature i željene temperature prostorije.)

   

Izračun volumena prostora

Očekivana razlika temperature

Rezultati izračuna

Rezultati izračuna volumena [m³]:

0

Rezultat izračuna učinka grijanja [kW]:

0

Pravne napomene:
Ovaj formular se smije primjenjivati i koristiti samo za upotrebu u saglasju sa odredbama. Svako umnožavanje ili tuđe korištenje izvornog koda je zabranjeno.

Maksimalna osnova izračuna 1000m3. Molimo da se kod većih prostorija od 1000m3 za izračun potrebe topline obratite našim stručnjacima. Svi rezultati izračuna služe isključivo gruboj procjeni i TKL GmbH ne odgovara ni u kojem slučaju za naknadne štete svih vrsta. Korištenje se događa na vlastiti rizik i odgovornost korisnika. Dodatno vrijede naši opći uvjeti poslovanja.