1. Producten en diensten
  2. Meetinstrumenten
  3. Temperatuur
  4. Warmtebeeldcamera's IC-serie
  5. Toepassingsmogelijkheden

Toepassingsmogelijkheden

De IC-warmtebeeldcamera's zijn zeer eenvoudig te bedienen en geschikt voor talrijke toepassingsgebieden, bijvoorbeeld:

Productiecontrole en installatieonderhoud in de industrie

Controle van de werking van fotovoltaïsche installaties

Elektrothermografie

Maak gebruik van warmtebeeldcamera's voor bewakings- en reparatiewerkzaamheden bij industriële installaties, bijvoorbeeld ter controle van verbrandingsprocessen of ter bewaking van temperatuurgeregelde processen.

Ook het controleren van warmte-isolatie bij machines en installaties zijn typische toepassingsgebieden voor de IC-camera's, evenals preventief onderhoud.

Zo kunnen bijvoorbeeld "Hot spots" in aandrijfsystemen wijzen op beginnende lagerschade.

Met een IC-warmtebeeldcamera, kunnen defecte modules of verbindingen eenvoudig worden gelokaliseerd. Installateurs van zonnepanelen en elektrische installaties kunnen direct na het installeren door een allesomvattende inspectie de goede werking waarborgen, door dit thermografisch te documenteren. Woningeigenaren profiteren van de mogelijkheid periodiek de probleemloze werking en volledige capaciteit van hun fotovoltaïsche installatie te kunnen laten controleren en vroegtijdig eventuele schade door steenslag, vuil, vocht of kortsluitingen te ontdekken.

Schakelkasten, elektromotoren of andere stroomvoerende installaties, met IC-camera's kunnen defecte onderdelen of gebrekkige aansluitingen vroegtijdig worden herkend en defecten worden verholpen, zodat kostbare productie-uitval wordt voorkomen het brandgevaar kan worden gereduceerd.

Energieadvies

Lekdetectie

Veel andere toepassingsgebieden

De IC-camera's zijn zeer geschikt voor het registreren en documenteren van energieverliezen bij buitenramen, buitendeuren, rolluikkasten, verwarmingsradiatornissen, bij de dakconstructie en de gehele buitenkant van het gebouw, bijvoorbeeld door ontbrekende of gebrekkige isolatie.

Gebruik deze optimale meetgereedschappen voor omvangrijke diagnose- en onderhoudswerkzaamheden rond energieadvies.

De infraroodcamera's uit de IC-serie maken een snelle en nauwkeurige begrenzing van de eigenlijke, voor het menselijk of meestal niet zichtbare, lekkage in ontoegankelijke of verborgen pijpleidingen, bijvoorbeeld bij vloerverwarmingen, mogelijk.

Reparatiewerkzaamheden kunnen zo met minimale schade en tegen lagere kosten worden uitgevoerd.

Door de onbestreden procesvoordelen, zijn thermografische metingen in veel toepassingsgebieden al geruime tijd ingeburgerd.

De overtuigende prijs-/prestatieverhouding van de innovatieve IC-serie maakt het gebruik van warmtebeeldcamera's nu ook attractief voor de meest uiteenlopende bedrijven, gebruikers en bij gebruiksscenario's, waarbij tot op heden vanwege de budgets niet van de aanrakingsloze en verstoringsvrije thermografie kon worden geprofiteerd.

Gebouwthermografie

De buitenkant van een gebouw of de gehele bouwconstructie – door thermografische metingen met IC-camera's is zowel het onderzoek naar ontbrekende warmte-isolatie als het vinden van bouwfysische gebreken of verborgen constructie-elementen al tijdens de bouw mogelijk.

Daardoor kunnen garantieclaims al vroegtijdig volgen en kan op de energiekosten worden bespaard.

Ook bij de voorbereiding van renovaties vormen thermografische metingen een betrouwbare ontwerpbasis bij renovatiewerkzaamheden voor het verhelpen van energieverliezen.

Ook is een opname van de stand van zake van het woonklimaat met IC-warmtebeeldcamera's mogelijk.

Zo kunnen snel en ongecompliceerd locaties met dauwpuntrisico's in het gebouw worden gelokaliseerd, waar zonder bouwkundige tegenmaatregelen ook giftige en allergieverhogende schimmels kunnen ontstaan.