Met de warmtebeeldcamera op sporenonderzoek

Heeft u vragen?

Wij helpen u graag verder met meer informatie.

Centraal: +31 10 3135 250
  1. Toepassingen
  2. Meettechniek, thermografie
  3. Fotovoltaïsche toepassingen
  4. Foutdiagnose

Met de warmtebeeldcamera op sporenonderzoek:

Foutdiagnose bij een fotovoltaïsche installatie

Werkt een fotovoltaïsche installatie slechts met een beperkt vermogen, blijft het verwachte rendement al snel achterwege. Al kleinere fouten in modules, verbindingen of elektrische installatie kunnen leiden tot storingen in de opbrengst van een zonnepaneel-installatie. De dure investering op het dak moet daarom direct na de montage en regelmatig, ongeveer elke twee jaar, worden gecontroleerd op mogelijke fouten.

Met een zeer gevoelige warmtebeeldcamera is de foutdiagnose zonder arbeidsintensieve demontage van modules of gevaarlijk klimwerk op het dak mogelijk. De infraroodcamera's uit de IC-serie van Trotec zijn hooggekwalificeerd voor deze taak. In de warmtebeeldopname kunnen de kleinste steenslag, defecte soldeerpunten, vochtigheid, defecte bypassdioden, productieschade, montagefouten, inactieve celgedeelten en vele andere oorzaken voor een verminderde opbrengst duidelijk worden herkend en gelokaliseerd.

Zo worden de werking en het economische rendement van de fotovoltaïsche installatie door de thermografie-controle gecontroleerd en gewaarborgd. Regelmatige controle- en onderhoudsintervallen verlengen de levensduur van de zonnepaneel-installatie aanmerkelijk.