Infrarood-thermografie voor fotovoltaïsche installaties

Heeft u vragen?

Wij helpen u graag verder met meer informatie.

Centraal: +31 10 3135 250

Infrarood-thermografie voor fotovoltaïsche installaties:

Bij Trotec vindt u de optimale warmtebeeldcamera.

Hoge beeldresolutie, hoge thermische gevoeligheid ... dat zijn slechts twee eigenschappen, die een warmtebeeldcamera voor het inspecteren van fotovoltaïsche installaties moet hebben. Bij Trotec vindt u de geschikte uitrusting – bij tijdelijk gebruik ook via Verhuur.

Maar waarom stelt de thermografie van een fotovoltaïsche installatie zulke hoge eisen aan een warmtebeeldcamera? Hier ervaart u welke uitrusting een infraroodcamera moet hebben om relevante meetresultaten te krijgen.

Thermische gevoeligheid

Het oppervlak van de zonnepaneelmodules is ondoorzichtig voor infraroodcamera's. Dit betekent: De temperatuur van de individuele zonnecellen wordt slechts indirect op het glasoppervlak gemeten. Het temperatuurverschil kan daar zeer gering zijn. Een hoge thermische gevoeligheid van 0,08°C is dan een voordeel. In de warmtebeeldweergave betekent dit dat elk meetpunt, die een onderscheid kan maken van 0,08°C, gedifferentieerd wordt weergegeven en de mogelijk fout veel nauwkeuriger kan lokaliseren dan bij een lagere gevoeligheid.

Hoge beeldresolutie

Hoe meer pixels, hoe duidelijker en gedifferentieerde de warmtebeeldweergave is. Een hoge beeldresolutie is vooral bij zonnepaneel-installaties met een groot oppervlak, die van afstand worden opgenomen, belangrijk. Ook kleine mogelijke fouten, bijv. defecte soldeerpunten, worden zo zichtbaar en vindbaar. Optimaal zijn wisselobjectieven, zo kan een groothoekobjectief worden gebruikt bij de detectie van grote zonnepaneel-installaties op een grotere afstand.

Beweegbaar display

De emissiegraad is op het glasoppervlak het hoogst, als het cameraobjectief loodrecht op de modules wordt gehouden. Tegelijk bestaat hierbij het gevaar dat de camera op het glasoppervlak zelf reflecteert, waardoor verkeerde resultaten kunnen ontstaan. Een compromis is een kijkhoek van 5° tot 60° graden, als de verticaal als 0° graden wordt gedefinieerd. Voorwaarde voor deze flexibiliteit is een beweegbaar cameradisplay.

Geïntegreerde digitale camera

Met de geïntegreerde digitale camera kunnen bij het betreffende thermogram normale beelden worden gemaakt, die helpen bij het oriënteren bij het lokaliseren van de mogelijke fouten. Een fusiemodus, waarbij daglicht- en warmtebeeldweergave over elkaar kunnen worden gelegd, is een ander voordeel bij het exact bepalen van de defecte locatie.

Optimale meetcondities voor veelzeggende meetresultaten

De perfecte infraroodcamera kunt u krijgen bij Trotec, net zo belangrijk voor veelzeggende meetresultaten zijn echter de condities waaronder de meting plaatsvindt.
Optimaal is een koele, windstille lente- of zomermorgen met een heldere hemel. Een zonne-instraling van minimaal 500 W/m² is noodzakelijk, om de zonnecellen te activeren, beter is 700 W/m². Lagere omgevingstemperaturen vergroten het thermisch contrast.

Plotselinge bewolking, schaduwvorming, bijv. door hoge gebouwen of reflectie, hebben een nadelige invloed op het meetresultaat en moeten worden vermeden.

De zeer gevoelige infrarood-camera's uit de series IC085LV en IC125LV van Trotec, kwalificeren zich door uitstekende eigenschappen bij gebruik voor thermografische inspecties van fotovoltaïsche installaties. Hier vindt u een overzicht met alle relevante eigenschappen van de infraroodcamera's uit de IC-serie.