Formaldehyd- og TVOC-måling med BQ16

Service-telefonnumre

Vi hjælper dig gerne videre med yderligere information.

Erhverv: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Slutforbrugere: +49 2452 962 450
E-mail: info@trotec.com
 1. Produkter & Tjenester
 2. Måleinstrumenter
 3. Emission
 4. Gasmåleapparater
 5. BQ16 HCHO-/TVOC-måleinstrument

BQ16 HCHO-/TVOC-måleinstrument

Præcis registrering af formaldehyd- og VOC-koncentrationer til vurdering af rumluftkvaliteten.

I boliger, på kontorer og arbejdspladser eller i offentlige institutioner, på skoler og i børnehaver – overalt, hvor mennesker opholder sig indendørs i længere tid, er en ren, belastningsfri rumluft et sundhedsbevarende princip.

Desværre kan man ikke se belastningen i luften, men heldigvis kan man måle den effektivt – med HCHO-/TVOC-måleinstrumentet BQ16 fra Trotec.

Dobbelt visning af den sande værdi for HCHO og TVOC

Formaldehyd (HCHO) og flygtige organiske forbindelser (VOC) udgør de hyppigste og farligste stofgrupper i forbindelse med eksponering for indendørs luft.

Med BQ16 kan du derfor måle begge koncentrationer samtidig i realtid og sikre, at rumluftbelastningen ligger på et uskadeligt niveau. BQ16 registrerer selv de mindste koncentrationer fra 0,01 ppm eller 0,01 mg/m³.

Loven definerer for det meste grænseværdier i mg/m³ eller som ppm (parts per million). Derfor er BQ16 konstrueret sådan, at du med kun et tryk på en knap kan få vist alle måleværdier direkte i mg/m³ eller som ppm efter eget valg.

Det er ganske nemt at anvende BQ16: Når måleinstrumentet er tændt, registrerer det automatisk de dominerende koncentrationer af HCHO og TVOC. Begge måleværdier vises samtidig på det let læselige og baggrundsbelyste display på BQ16.

Ved hjælp af de integrerede MIN-, MAX- og HOLD-funktioner kan du også til enhver tid under målingen få vist den højeste eller laveste målte værdi og ved behov fastholde den aktuelle måleværdi. Dette praktiske måleinstrument er desuden udstyret med automatisk slukning, der skåner batteriet.

Fordele i praksis:

 • Udvikling, design, fremstilling: 100 % Trotec
 • Kompakt luftkvalitetsmåleinstrument til registrering af formaldehyd- og VOC-koncentrationer i rumluften
 • Beregning af måleværdier i ppm eller mg/m³
 • Dobbelt visning af den sande værdi for HCHO og TVOC
 • Min.-, maks.- og holdefunktion
 • Baggrundsbelyst display
 • Softtouch-funktionstaster
 • Slukkeautomatik
 • Praksisoptimeret tysk industridesign – mønsterbeskyttet
BQ16 fra Trotec
BQ16 fra Trotec
BQ16 fra Trotec

Så nyanskaffelser ikke skader sundheden

Ny bolig, ny indretning, nye møbler, ny maling, nyt tæppe, ny laminat eller måske en ny bil. Nye ting skal gøre én glad og ikke syg. Men i mange moderne materialer gemmer der sig desværre også farligt formaldehyd og et stort antal flygtige organiske forbindelser. Brug derfor BQ16 til sikkert at vurdere farer i egne rum og på arbejdspladsen, i bilen eller direkte i butikken, f.eks. i forbindelse med køb af møbler eller byggematerialer.

Registrering af formaldehyd (HCHO)

Formaldehyd (HCHO)

Methanal – i daglig tale kaldet formaldehyd – er et kemisk udgangsstof fra en lang række industrielle fremstillinger fra lak og farver over klæbe- og bindemidler til konserveringsstoffer.

Mange formaldehydholdige materialer som fx træmaterialer, gulvbelægninger og tekstiler kan grundet afgasning bevirke en kontamination af indåndingsluften i lukkede rum.

Klassificeret som kræftfremkaldende

På grund af sin særlige toksicitet er formaldehyd blevet klassificeret i fareklassen karcinogen 1B som formentlig kræftfremkaldende hos mennesker i henhold til EU’s forordning om kemikalier (CLP).

I henhold til den anbefalede værdi fra den tyske miljøstyrelse (das Umweltbundesamt) må koncentrationen på 0,1 mg formaldehyd pr. kubikmeter indendørs luft ikke overskrides – heller ikke kortvarigt!

Med et måleområde på 0,00 til 5,00 ppm og en opløsning på 0,01 ppm gør BQ16 det muligt for dig at registrere selv de mindste koncentrationer af formaldehyd i rumluften.

Formaldehyd – koncentrationsafhængig virkning
0,05 - 0,125 ppm Lugttærskel
0,01 - 1,6 ppm Irritation af slimhinderne (næse, svælg) og øjnene
2 - 3 ppm Stikkende fornemmelse i næse, svælg og øjne
4 - 5 ppm 30 minutter tåleligt, tiltagende ubehag, tåreflåd
10 - 20 ppm Stærk tåreflåd allerede efter få minutters eksponering (op til 1 time efter fortsat eksponering) øjeblikkelig dyspnø, hoste, svær brændende fornemmelse i næse, svælg og øjne
30 ppm Toksisk lungeødem, pneumoni, livsfare!
Registrering af blandinger af skadelige stoffer i luften (VOC/TVOC)

Blandinger af skadelige stoffer i luften (VOC/TVOC)

VOC er substanser, der fordamper allerede ved lav temperatur - altså "forflygtiges" til gastilstand - og dermed belaster luften. De betegnes derfor som flygtige organiske forbindelser (volatile organic compounds) og måles som sumværdien TVOC (total volatile organic compounds). Miljøstyrelsen har anbefalinger vedr. højesteværdier for denne sumværdi.

I indendørs lokaler findes der mange VOC-kilder, f.eks. gulvbelægninger, maling og lak, isolering og lim, møbler og tæpper. Mennesker kan blive permanent syge af VOC-belastet indendørs luft. Man taler i denne sammenhæng også om "Sick-Building-syndromet".

På grund af kompleksiteten ved VOC kan både de individuelle sundhedsmæssige følger på den menneskelige organisme og deres intensitet være forskellige og undertiden afvige stærkt, TVOC-koncentrationen og dens følger har derfor ren indikativ karakter.

I følge den tyske miljøstyrelse bør TVOC-værdien i rum, der er bestemt til længerevarende ophold, ikke overskride 1 til 3 mg/m³ varigt.

Med et måleområde på 0,00 til 9,99 mg/m³ og en opløsning på 0,01 mg/m³ kan selv små VOC-koncentrationer i rumluften registreres effektivt med BQ16.

TVOC – koncentrationsafhængig virkning
< 0,2 mg/m³ Ingen irritation eller negativ påvirkning af velbefindendet.
0,2 - 3,0 mg/m³ Irritation og negativ påvirkning af velbefindendet er mulig, hvis der er interaktion med andre eksponeringsparametre.
3,0 - 25 mg/m³ Eksponering fører til en virkning, hovedpine mulig, hvis der er interaktion med andre eksponeringsparametre
> 25 mg/m³ Hovedpine Yderligere neurotoksiske virkninger udover hovedpine mulige.

Kilde: Umweltbundesamt

Køb

HCHO/TVOC-Måleinstrument BQ16 Vis den i Trotecs webshop

HCHO/TVOC-Måleinstrument BQ16

Du sparer: 500,00 Kr

1.599,95 Kr 1.099,95 Kr inkl. moms Vis nettopris ekskl. moms 

Køb nu

Tekniske data

Tekniske data
Generelt
  Varenummer 3.510.205.090
HCHO Formaldehyd
  Måleområde min. | Formaldehyd [ppm] 0
  Måleområde maks. | Formaldehyd [ppm] 5
  Opløsning | Formaldehyd [ppm] 0,01
  Måleområde min. | Formaldehyd [mg/m³] 0
  Måleområde maks. | Formaldehyd [mg/m³] 5
  Opløsning | Formaldehyd [mg/m³] 0,01
  Nøjagtighed ± | Formaldehyd [% FS (full scale)] 5
TVOC (Total Volatile Organic Compound)
  Måleområde min. | TVOC [ppm] 0
  Måleområde maks. | TVOC [ppm] 9,99
  Opløsning | TVOC [ppm] 0,01
  Måleområde min. | TVOC [mg/m³] 0
  Måleområde maks. | TVOC [mg/m³] 9,99
  Opløsning | TVOC [mg/m³] 0,01
  Nøjagtighed ± | TVOC [% FS (full scale)] 10
Display
  Dual LCD, 3 cifret
  baggrundsbelyst
Energiforsyning
  Batteritype 1 x 9 V Blokbatterier
Husudførelse
  Plast
Omgivelsesbetingelser
  Drift min. | Temperatur [°C] 0
  Drift maks. | Temperatur [°C] 50
  Drift - maks. rel. luftfugtighed (ikke-kondenserende) [%] 80
  Lager - min. temperatur [°C] -10
  Lager - maks. temperatur [°C] 60
  Lagring - maks. rel. luftfugtighed (ikke-kondenserende) [%] 80
Dimension
  Længde (uden emballage) [mm] 35
  Bredde (uden emballage) [mm] 55
  Højde (uden emballage) [mm] 230
Udstyr, kendetegn og funktioner
intern sensorik
  HCHO
  TVOC
Funktioner og udstyr
  Minimumsværdi-visning
  Maksimumsværdi-visning
  Måleværdierne vises i realtid
  Måleværdi-holdefunktion
  Slukkeautomatik
  Display med baggrundsbelysning
  Visning af batteristatus
Standardlevering
Standardlevering
  Måleapparat
  Batteri(er)
  Opbevaringsboks
  Kortfattet betjeningsvejledning
Målbare målværdier og funktioner
intern sensorik
  HCHO
  TVOC
Funktioner og udstyr
  Minimumsværdi-visning
  Maksimumsværdi-visning
  Måleværdierne vises i realtid
  Måleværdi-holdefunktion
  Slukkeautomatik
  Display med baggrundsbelysning
  Visning af batteristatus

 Standardudstyr

 Ekstraudstyr

 Fås ikke

Alternative produkter

Indlæser...

Downloads

Indlæser...