DL200P-datalogger

Service-telefonnumre

Vi hjælper dig gerne videre med yderligere information.

Erhverv: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Slutforbrugere: +49 2452 962 450
E-mail: info@trotec.com
 1. Produkter & Tjenester
 2. Måleinstrumenter
 3. Klima
 4. Klimadataloggere
 5. DL200-datalogger
 6. DL200P

Mens de interne klimadata-sensorer i denne multifunktionelle datalogger svarer til dem i DL200H, giver dette måleinstrument brugerne udvidede anvendelsesfelter med den ekstra tilslutningsmulighed for 1 til fire eksterne måstørrelsessensorer.

DL200P

Klimadatalogger sensorik der kan udvides eksternt

På DL200P kan der samtidig anbringes to elektrodepar til modstandsfugtmåling og derudover to TS910-kontakttemperatursensorer.

Derfor kan DL200P anvendes en lang række forskellige overvågningsopgaver, f.eks. til siloovervågning og kontrol af styrtegods eller til temperaturkontrol i væsker på vandbasis.

Desuden muliggør brugen af protokol i DL200P ved byggetørring og afhjælpning af vandskader en ubrudt dokumentation til forsikringen eller til afværgelse af regres. Den praktiske alarmfunktion gør det desuden muligt at erkende potentielle skader på bygningskroppen eller inventar tidligt og dermed undgå dem.

 

Begrebsdefinition målekanal

Hvor mange målestørrelser kan der registreres?

Alle instrumenter i DL-serien er effektive flerkanals-dataloggere, hvormed alle målestørrelser, som de kan registrere i henhold til deres tekniske specifikationer, også kan registreres.

Begrebet „Målekanal“ ligestilles dog ikke her – som hos mange konkurrenter – med den sensorik, der er til rådighed, men svarer – analogt med analysesoftware – til et "registreringsspor" der kan vælges på forhånd, altså den værdi, der skal logges.

For hver målestørrelse og måleenhed (kanalgruppe) kan der valgfrit registreres en eller flere af de fire følgende måleværdityper: Aktuel, minimum-, maksimum- eller middelværdi. Hver af disse fire værdier repræsenterer en målekanal.

Det maksimale antal målekanaler der er til rådighed for hver datalogger svarer således til antallet af registrerbare kanalgrupper (f.eks. temperatur i °C) multipliceret med de fire måleværdityper. 20 af disse målekanaler kan på softwaresiden frit vælges til registrering, og af dem tre til visning på displayet.

Alle dataloggere kan ud over standardfarven antracit også leveres med hvidt eller gult kabinet.

Fordele i praksis:

 • Vedligeholdelsesfrit kvalitetsmåleinstrument
  „made in Germany“
 • Manipulationssikker måleværdiregistrering
  og dokumentation
 • Optimal til langtidsmålinger
 • Hukommelse til op til 3.200.000 måleværdier
 • Parallel registrering fra op til
  20 særskilte målekanaler
 • Netværk-funktion
 • Lavt energiforbrug
 • Fleksibel strømforsyning via batteri
  eller USB - som ekstraudstyr med PoE via LAN
 • Timerfunktion, variable måleintervaller,
  Alarmfunktion for hver målekanal
 • LCD med tre linjer til visning af måleværdier
 • Inklusive Profi-software

Køb

Professionel datalogger DL200P antracit Vis den i Trotecs webshop

Professionel datalogger DL200P antracit

Professionel logger med ekstra stor hukommelse til 3.200.000 måleværdier, mulighed for tilslutning af eksterne modstandselektroder fra MultiMeasure-serien og ekstra slanke dimensioner.

3.292,64 kr inkl. moms
Vis nettopris ekskl. moms 

Køb nu

Detaljer

Tekniske data
Generelt
  Varenummer 3.510.260.030
Lufttemperatur [°C]
  Måleprincip NTC
  Måleområde min. [°C] -20
  Måleområde maks. [°C] 50
  Visningsopløsning [°C] 0,1
relativ luftfugtighed
  Måleprincip kapacitiv
  Måleområde min. [% r.F.] 10
  Måleområde maks. [% r.F.] 100
  Nøjagtighed ± [% r.F.] 2
  Visningsopløsning [% r.f.] 0,5
Lufttryk
  Luftryk, måleprincip
  Måleområde [hPa]
  Nøjagtighed ± [hPa]
  Visningsopløsning [hPa]
CO²-koncentration
  Måleprincip
  Måleområde [ppm]
  Visningsopløsning [ppm]
  Nøjagtighed
  Langtidsstabilitet [ppm/a]
Termoelement K
  Måleområde min. [°C]
  Måleområde maks. [°C]
  Nøjagtighed mellem -200 °C ... 0 °C [°C]
  Nøjagtighed mellem -200 °C ... 0 °C [°C] - fra måleværdien
  Nøjagtighed mellem 0 °C ... 1.200 °C [°C]
  Nøjagtighed Nøjagtighed mellem 0 °C ... 1.200 °C [°C] - fra måleværdien
  Opløsning [°C]
Termoelement J
  Måleområde min. [°C]
  Måleområde maks. [°C]
  Nøjagtighed -200 °C ... 0 °C [°C]
  Nøjagtighed -200 °C ... 0 °C [°C] - fra måleværdien
  Nøjagtighed Nøjagtighed mellem 0 °C ... 1.200 °C [°C]
  Nøjagtighed Nøjagtighed mellem 0 °C ... 1.200 °C [°C] - fra måleværdien
  Opløsning [°C]
Termoelement S
  Måleområde min. [°C]
  Måleområde maks. [°C]
  Nøjagtighed mellem -50 °C ... 0 °C [°C]
  Nøjagtighed mellem -50 °C ... 0 °C [°C] - fra måleværdien
  Nøjagtighed 0 °C ... 1.700 °C [°C]
  Nøjagtighed 0 °C ... 1.700 °C [°C] - fra måleværdien
  Opløsning [°C]
PT100
  Måleområde min. [°C]
  Måleområde maks. [°C]
  Nøjagtighed [°C]
  Nøjagtighed af måleværdi ± [%]
  Opløsning [°C]
Spændingsindgang
  Måleområde min. [V]
  Måleområde maks. [V]
  Nøjagtighed ± [µV]
  Nøgagtighed af måleværdi - spændingsindgang ± [%]
  Opløsning
Strømmåling
  Måleområde min. i to-rørs drift [mA]
  Måleområde maks. i to-rørs drift [mA]
  Måleområde min. i tre-rørs drift [mA]
  Måleområde maks. i tre-rørs drift [mA]
  Nøjagtighed ± [µA]
  Nøjagtighed af måleværdi ± [%]
  Opløsning [µA]
  Modstand [Ω] ca.
Display
  LCD
  Størrelse [mm] 90 x 64
Hukommelsesorganisation
  Aftastningsinterval 10/30 s, 1/10/12/15/30 min, 1/3/6/12/24 h
  Gemmeinterval 1/10/12/15/30 min, 1/3/6/12/24 h
  Datalager 16 MB, 3.200.000 måleværdier
  Dataregistrering op til 20 målekanaler parallelt
  disponible målekanaler maks. 48
  disponible kanalgrupper maks. 12
  Software TR, DK, EN, ES
Grænseflæde
  LAN
  USB
  Jack-stik - 2x
  BNC - 2x
  RS-485
  10-polet tilslutningsklemme
Husudførelse
  Plast
Energiforsyning
  intern (batteri) 4 x 1,5 V, AA, driftstid > 1 år (afhængigt af sensorik og konfiguration)
  ekstern (USB)
  ekstern (LAN, PoE-udførelse)
  Tilslutningsklemmer til ekstern spændingskilde til sensorforsyning
Dimension
  Længde (uden emballage) [mm] 166
  Bredde (uden emballage) [mm] 32
  Højde (uden emballage) [mm] 78
Vægt
  (uden emballage) [kg] 0,25
Standardlevering
Standardlevering
  Måleapparat
  Batteri(er)
  USB-forbindelseskabel
  CD-rom med PC-software Smartgraph og betjeningsvejledning
Målbare målværdier og funktioner
intern sensorik
  Lufttemperatur [°C]
  Lufttemperatur [°F]
  Relativ luftfugtighed [%]
  absolut luftfugtighed [g/m³]
  Dugpunkttemperatur [°C]
  Dugpunkttemperatur [°F]
  relativt lufttryk [hPa]
  absolut lufttryk [hPa]
  CO₂-koncentration [ppm]
ekstern sensorik
  Overfladetemperatur [°C]
  Overfladetemperatur [°F]
  Materialetemperatur [°C]
  Materialetemperatur [°F]
  Lufttemperatur [°C]
  Lufttemperatur [°F]
  Træfugt [digits]
  Bygningsfugt [digits]
  Dugpunkttemperatur [°C]
  Dugpunkttemperatur [°F]
  CO₂-koncentration [ppm]
  Relativ luftfugtighed [%]
  absolut luftfugtighed [g/m³]
  Batterispænding [mV, V]
  Spænding [mV, V]
  Strømstyrke [mA, A]
  absolut lufttryk [hPa, Pa]
  relativt lufttryk [hPa, Pa]
  Differencetryk [Pa]
  Strømningshastighed [m/s]
  Blandingsforhold [g/kg tør luft]
  Partikelkoncentration [0.1 µm]
  Partikelkoncentration [0.2 µm]
  Partikelkoncentration [0.3 µm]
  Partikelkoncentration [0.5 µm]
  Partikelkoncentration [1 µm]
  Partikelkoncentration [5]
  Partikelkoncentration [10]
  Partikelkoncentration [x µm]
  Partikelkoncentration [y µm]
  Partikelkoncentration [z µm]
  ukendt
  inaktiv
  Kølegrænsetemperatur [°C]
  Kølegrænsetemperatur [°F]
  Global solstråling [W/m²]
  Dagslys
  Nedbørsmængde [l/m²]
  Vindhastighed [m/s]
  Vindretning
  Jordfugtighed
  Bladfugt

 Standardudstyr

 Ekstraudstyr

 Fås ikke

Tilbehør

TS 910 til DL200P – Overfladetemperatur Vis den i Trotecs webshop

TS 910 til DL200P – Overfladetemperatur

Den eksterne overfladetemperatur-sensor TS 910 kan tilsluttes til 3,5 mm-jackstikket på Trotec dataloggeren DL200P. Kabellængden er 6 m og måleprincippet NTC. Måleområdet går fra -20 °C til +80 °C.

529,18 kr inkl. moms
Vis nettopris ekskl. moms 

Køb nu

TC 20 Forbindelseskabel BNC Vis den i Trotecs webshop

TC 20 Forbindelseskabel BNC

Ved at bruge dette forbindelseskabel kan Trotec materialefugt-elektroder til byggerifugtighed og træfugtighed sluttes til multifunktions-måleinstrumenternes BNC-tilslutning og anvendes.

264,59 kr inkl. moms
Vis nettopris ekskl. moms 

Køb nu

TS 060 Hånd-elektrode Vis den i Trotecs webshop

TS 060 Hånd-elektrode

Denne elektrode er fremstillet af et slagfast plastgreb, på hvis hoved der sidder to sekskant-omløbermøtrikker til fastgørelse af elektrodespidserne. Du kan bl.a. bruge længderne 20 mm, 30 mm og 40 mm.

362,59 kr inkl. moms
Vis nettopris ekskl. moms 

Køb nu

TS 070 Slag-elektrode Vis den i Trotecs webshop

TS 070 Slag-elektrode

Denne elektrode har et bevægeligt slaggreb, som gør det muligt at trænge ind i selv hårde træsorter. Vha. teflonisolerede elektrodespidser kan der udføres en præcis dybdefugtighedsmåling, som fortæller om f.eks. væskelommer.

Du sparer: 19,60 kr

1.126,95 kr 1.107,35 kr inkl. moms
Vis nettopris ekskl. moms 

Køb nu

TS 004/200 Rundt elektrodepar 2 mm Vis den i Trotecs webshop

TS 004/200 Rundt elektrodepar 2 mm

Indstiks-elektroderne er ekstra tynde og uisolerede. De har en længde på 200 mm og en diameter på 2 mm. De kan anvendes til fugtighedsmåling i bygge- og isoleringsmaterialer og føres ind i materialet gennem fuger o.l.

450,78 kr inkl. moms
Vis nettopris ekskl. moms 

Køb nu

TS 004/300 Rundt elektrodepar 2 mm Vis den i Trotecs webshop

TS 004/300 Rundt elektrodepar 2 mm

Med en diameter på kun 2 mm og hele 300 mm længde kan der med disse uisolerede indstiks-elektroder foretages fugtighedsmåling i bygge- og isoleringsmaterialer via fuger og gennem fugekryds.

578,18 kr inkl. moms
Vis nettopris ekskl. moms 

Køb nu

TS 008/200 Rundt elektrodepar 4 mm Vis den i Trotecs webshop

TS 008/200 Rundt elektrodepar 4 mm

De uisolerede elektroder til indstikning i et materiale har en længde på 200 mm og en diameter på 4 mm. De kan anvendes via fuger til måling af fugtighedsindholdet i byggematerialer og isolering.

480,18 kr inkl. moms
Vis nettopris ekskl. moms 

Køb nu

TS 012/200 Rundt elektrodepar 4 mm, isoleret Vis den i Trotecs webshop

TS 012/200 Rundt elektrodepar 4 mm, isoleret

De isolerede elektroder anvendes til målrettet måling af fugtighedsindholdet i skjulte byggematerialeniveauer. Fordelen ligger i, at du kun måler gennem elektrodespidsen, og dit måleresultat på denne måde ikke forfalskes af andre materialelag.

568,38 kr inkl. moms
Vis nettopris ekskl. moms 

Køb nu

TS 012/300 Rundt elektrodepar 4 mm, isoleret Vis den i Trotecs webshop

TS 012/300 Rundt elektrodepar 4 mm, isoleret

Fordelagtig målemetode til ved materialer med flere lag kun at kontrollere det ønskede lags fugtighedsindhold. Med 300 mm længde kan du også nå mellemdybe og dybe materialelag. Kan også anvendes gennem fuger takket være diameter på kun 4 mm.

617,38 kr inkl. moms
Vis nettopris ekskl. moms 

Køb nu

TS 016/200 Fladt elektrodepar, isoleret Vis den i Trotecs webshop

TS 016/200 Fladt elektrodepar, isoleret

Primært svarer anvendelsesområdet for disse særlige flade elektroder til de rundes. Fordelen er, at der ikke er behov for ekstra huller til at indføre elektroderne, fordi de kan stikkes direkte ind bag gulvet f.eks. gennem kantfugerne.

568,38 kr inkl. moms
Vis nettopris ekskl. moms 

Køb nu

TS 016/300 Fladt elektrodepar, isoleret Vis den i Trotecs webshop

TS 016/300 Fladt elektrodepar, isoleret

Ved brug af de flade elektroder undgår du ekstra huller i fladen. Anvendelsen er den samme som ved de isolerede, runde elektroder. De er kun 1 mm flade og kan med en længde på 300 mm alligevel også måle dybere lag i et materiale.

617,38 kr inkl. moms
Vis nettopris ekskl. moms 

Køb nu

TS 020/110 Børste-elektrodepar, isoleret Vis den i Trotecs webshop

TS 020/110 Børste-elektrodepar, isoleret

De 110 mm lange børste-elektroder med isoleret skaft er velegnede til målrettet måling af fugtighedsindholdet i homogent byggemateriale uden anvendelse af kontaktmasse. Måleemnet tilkobles her via børstehovedet.

499,78 kr inkl. moms
Vis nettopris ekskl. moms 

Køb nu

TS 024/250 Lagdybde-elektrodepar 8 mm Vis den i Trotecs webshop

TS 024/250 Lagdybde-elektrodepar 8 mm

Med brug af kontaktmasse kan du med disse elektroder finde lagdybdefugtigheden i homogene byggematerialer op til en dybde på 250 mm. Nøjagtig registrering af den ønskede måleværdi sikres vha. isoleringen af elektroderøret.

783,96 kr inkl. moms
Vis nettopris ekskl. moms 

Køb nu

Elektrodespidser TS 070/ 45 mm, teflonisolerede Vis den i Trotecs webshop

Elektrodespidser TS 070/ 45 mm, teflonisolerede

Disse teflonisolerede elektrodespidser med 45 mm længde og en diameter på ca. 1,5-2 mm kan anvendes til dybdemåling med TS 70 slag-elektroden i MultiMeasure Profi-serien.

440,98 kr inkl. moms
Vis nettopris ekskl. moms 

Køb nu

Elektrodespidser TS 070/ 60 mm, teflonisolerede Vis den i Trotecs webshop

Elektrodespidser TS 070/ 60 mm, teflonisolerede

Disse teflonisolerede reserve-elektrodespidser med en længde på 60 mm og en diameter på ca. 1,5 - 2 mm kan anvendes sammen med TS 70 slag-elektroden.

440,98 kr inkl. moms
Vis nettopris ekskl. moms 

Køb nu

Alternative produkter

Downloads

Betjeningsvejledning datalogger DL200P (DE)

Betjeningsvejledning datalogger DL200P (DE)

TRT-BA-DL200P-WM-02-DE.pdf (2.1 MB)

Hent

Betjeningsvejledning datalogger DL200P (EN)

Betjeningsvejledning datalogger DL200P (EN)

TRT-BA-DL200P-WM-02-EN.pdf (2.1 MB)

Hent

Betjeningsvejledning datalogger DL200P (ES)

Betjeningsvejledning datalogger DL200P (ES)

TRT-BA-DL200P-WM-02-ES.pdf (1.0 MB)

Hent

Betjeningsvejledning datalogger DL200P (FR)

Betjeningsvejledning datalogger DL200P (FR)

TRT-BA-DL200P-WM-02-FR.pdf (2.2 MB)

Hent

Betjeningsvejledning datalogger DL200P (TR)

Betjeningsvejledning datalogger DL200P (TR)

TRT-BA-DL200P-WM-02-TR.pdf (1.0 MB)

Hent