Partikeltæller PC200

Service-telefonnumre

Vi hjælper dig gerne videre med yderligere information.

Erhverv: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Slutforbrugere: +49 2452 962 450
E-mail: info@trotec.com
 1. Produkter & Tjenester
 2. Måleinstrumenter
 3. Luftkvalitet
 4. Partikeltæller
 5. PC200 partikeltæller

Partikeltæller PC200

Mobil miljømåleenhed til luftkvalitetsmålinger indendørs, effektivitets- og læktests af svævestof- eller HVAC-filtre og til kontrol af den tekniske renhed inden for metodeteknikken

PC200 er et ergonomisk håndmåleinstrument til overvågning af luftpartikler og registrering af klimadata med integreret foto-video-funktion til dokumentation.

PC200´s mange målefunktioner og ISO-21501-4-overensstemmelse giver brugere fleksible anvendelsesmuligheder fra renrumskontrol over filtereffektivitetstests til overvågning af arbejdspladsbelastninger eller kvalitetssikringsforanstaltninger.

Alle måleværdier fra de seks partikelstørrelseskanaler vises samtidig let læselige på den 2,8 tomme store farve-LCD på PC200.

En ekstra farveindikator-visning med akustisk alarm-automatik letter den hurtige registrering af kritiske partikelkoncentrationer.

Ud over luftpartikelantal og -størrelsesfraktioner beregner PC200 desuden miljø-klimaparametre som luftfugtighed, luft-, dugpunkt- og fugtkugletemperatur.

Til foto- og videodokumentation af måleomgivelserne er der desuden integreret et digitalkamera.

PC200´s dataloggerfunktion muliggør en registrering af 5.000 måledatasæt bare i den interne hukommelse, der via MicroSD-kort kan udvides op til 8 GB og dermed udvider hukommelseskapaciteten betydeligt.

Efter måleopgaven kan alle registrerede data vha. et USB-interface hurtigt og enkelt overføres til dokumentation eller analyse på en PC.

Laser-partikeltæller med integreret miljømåleenhed og foto-video-funktion – PC200 er den optimale løsning til overvågning, kvalitetssikring og vurdering af luftkvaliteten for produktivitet, sundhed og sikkerhed:

Kontrol af filterlækage

Svævestoffiltre der anvendes i industrielle processer skal regelmæssigt kontrolleres for at se, at de er fejlfri og uden lækager.

Især ved afleveringer eller efter filterskift er sådanne kontroller nødvendige for at forhindre potentielle lækager.

På grund af PC200´s høje følsomhed og tællenøjagtighed er denne ISO-21501-4-konforme partikeltæller fremragende egnet til kontrol af industrielle svævestoffiltres effektivitet og tæthed.

Teknisk renhed i metodeteknikken

I følsomme produktionsomgivelser kan forureninger i form af mikro- og nanopartikler som aerosoler, støv, sod eller bakterier i den grad lægge sig konsistent på produkter, at der ud over optiske også sker funktionsforringelser.

Her er PC200 et ideelt hjælpemiddel til forebyggelse af kontaminering for at kunne udelukke kvalitetstab pga. partikelforureninger.

Fordele i praksis:

 • Partikeltæller med langtidsholdbar laserdiode
 • Konform med ISO 21501-4
 • 6 partikelstørrelseskanaler fra 0,3 til 10 μm
 • Måler størrelsesfraktioner og koncentrationer af luftpartikler
 • Måler også miljø-klimaparametre som luftfugtighed, luft-, dugpunkt- og fugtkugletemperatur
 • Datalogger til 5.000 måleværdier på intern hukommelse (hukommelsen kan som ekstraudstyr udvides vha. et MicroSD-kort op til 8 GB)
 • Integreret digitalkamera til foto- og videodokumentation af måleomgivelserne
 • Ekstra farveindikator-visning med akustisk alarm-automatik til en hurtig registrering af kritiske partikelkoncentrationer
 • 2,8 tommer stort farve-LCD med baggrundsbelysning til samtidig visning af alle målte parametre
 • Ergonomisk enhåndsbetjening
 • Stativgevind til vedvarende målinger på stativ
 • PC-måledataeksport via USB-­interface
 • Levering inklusive kalibreringscertifikat (ekstraudstyr)

Indendørs luftkvalitetsmålinger

Indbyggerne i industrilande opholder sig i gennemsnit indendørs 90 % af tiden. Ud fra sundheds- og produktivitetsaspekter er kvaliteten af rumluften her derfor af afgørende betydning

Med PC200 kan du pålideligt finde problematiske koncentrationer af og kilder til skadestofpartikler og dokumentere, at ved lov fastsatte grænseværdier overholdes

Tekniks bygningsstyring

Varme-, ventilations- og klimateknikere finder i PC200 det ideelle måleinstrument til alle vedligeholdelses- eller kontrolarbejder på ventilationssystemer. Defekte anlæg kan her hurtigt føre til mærkbare luftkvalitetsproblemer i de tilsluttede indendørs lokaler. Med PC200 kan du lokalisere kilder til skadelige stoffer, beregne filtereffektiviteten og undersøge partikelkoncentrationer i rumluften indendørs.

Brugen af PC200 gør det desuden muligt for saneringsvirksomheder hurtigt og pålideligt at detektere skotlækager i saneringsområder.

Køb

Partikeltæller PC200 Vis den i Trotecs webshop

Partikeltæller PC200

Laser-partikeltæller med integreret miljømåleenhed og foto-video-funktion - PC200 er den optimale løsning til overvågning, kvalitetssikring og analyse af luftkvaliteten mhp. produktivitet, sundhed og sikkerhed.

8.319,79 kr inkl. moms
Vis nettopris ekskl. moms 

Køb nu

Partikeltæller PC200 inkl. kal.-certifikat Vis den i Trotecs webshop

Partikeltæller PC200 inkl. kal.-certifikat

Laser-partikeltæller med integreret miljømåleenhed og foto-video-funktion - PC200 er den optimale løsning til overvågning, kvalitetssikring og analyse af luftkvaliteten mhp. produktivitet, sundhed og sikkerhed.

9.750,51 kr inkl. moms
Vis nettopris ekskl. moms 

Køb nu

Detaljer

Tekniske data
Generelt
  Varenummer 3.510.006.010
Partikelkoncentration
  Antal kanaler 6
  Kanalstørrelser 0,3 µm, 0,5 µm, 1,0 µm, 2,5 µm, 5,0 µm, 10,0 µm
  Tælletilstande Koncentration, kumulativ, differentiel
  Tælleeffektivitet 50 % ved 0,3 μm; 100 % for partikler > 0,45 μm
  Volumenstrøm 2,83 l/m (0,1 ft³/min), styret af intern pumpe
  Nultælling < 1 partikel / 5 min.
  Koincidenstab 5 %, 2 millioner partikler pr. ft³ (28,3 liter)
  Detektortype Spredte lys måling
  Prøveindsugning Isokinetisk sonde
Lufttemperatur
  Måleområde min. [°C] 0
  Måleområde maks. [°C] 50
  Måleområde min. [°F] 32
  Måleområde maks. [°F] 122
  Nøjagtighed ± 10 °C - 40 °C [°C] 0,5
  Temperatur under 10 °C - Temperatur over 40 °C [°C] 1
  Nøjagtighed ± 50 °F - 104 °F [°F] 0,9
  Temperatur under 50 °F - Temperatur over 104 °F [°F] 1,8
relativ luftfugtighed
  Måleområde min. [%] 0
  Måleområde maks. [%] 100
  Nøjagtighed 40 % - 60 % [%] 3
  Nøjagtighed 20 % - 40 % [%] 3,5
  Nøjagtighed 60 % - 80 % [%] 3,5
  Nøjagtighed 0 % - 20 % [%] 5
  Nøjagtighed 80 % - 100 % [%] 5
Dugpunkttemperatur
  Måleområde min. [°C] 0
  Måleområde maks. [°C] 50
  Måleområde min. [°F] 32
  Måleområde maks. [°F] 122
  Nøjagtighed ± 10 °C - 40 °C [°C] 0,5
  Nøjagtighed ± 10 °C - 40 °C [°C] 1
  Nøjagtighed ± 50 °F - 104 °F [°F] 0,9
  Nøjagtighed ± 50 °F - 104 °F [°F] 1,8
Vådtemperatur
  Måleområde min. [°C] 0
  Måleområde maks. [°C] 80
  Måleområde min. [°F] 32
  Måleområde maks. [°F] 176
  Nøjagtighed ± [°C] 1
  Nøjagtighed ± [°F] 1,8
Display
  LCD
  color
  monokrom
  Touch
Hukommelsesorganisation
  Datalager, intern flash ved 5.000 datasæt
  Udvidet datalager (MicroSD, ekstraudstyr) - (maks. 16 GB)
  Foto-lagringsformat JPEG (640 x 480)
  Video-lagringsformat 3GP (320 x 240)
Interfaces
  USB
  Tilslutning til hovedtelefoner 3,5 mm jack-stick
Energiforsyning
  intern (batteri)
  ekstern (strømforsyning)
  ekstern (USB)
  Batteritype Polymer li-ion-batteri
Driftstid
  ca. 4 h ved kontinuerlig drift
  > 30 h
Opladningstid
  ca. 2 h med tilsluttet AC-adapter
Husudførelse
  Plast
  Metal
Omgivelsesbetingelser
  Drift - min. temperatur [°C] 0
  Drift - maks. temperatur [°C] 50
  Drift - maks. rel. luftfugtighed (ikke-kondenserende) [%] 80
  Lager - min. temperatur [°C] -10
  Lager - maks. temperatur [°C] 60
Dimension
  Længde (uden emballage) [mm] 240
  Bredde (uden emballage) [mm] 58
  Højde (uden emballage) [mm] 75
Vægt
  (uden emballage) [kg] 0,435
Standardlevering
Standardlevering
  Måleapparat
  Batteri(er)
  Ladeapparat
  Nulfilter med tilslutningsslange
  Ministativ
  Transportkuffert
  USB-kabel
  Software
  Betjeningsvejledning
Målbare målværdier og funktioner
intern sensorik
  Partikelkoncentration [n/l]
  Partikelkoncentration [n/f³]
  Relativ luftfugtighed [%]
  Lufttemperatur [°C]
  Dugpunkttemperatur [°C]
  Vådtemperatur [°C]
  Lufttemperatur [°F]
  Dugpunkttemperatur [°F]
  Vådtemperatur [°F]
  Brændbare gasser [indikativt via koncentrationsafhængig lyd]
  Kulmonoxid [ppm]
  Lys [fc]
  Lys [lx]
  Mikrobølgestråling [mW/cm²]
  Lyd [dB A]
  Lyd [dB C]
Funktioner og udstyr
  Displaybelysning
  ¼-tomme stativgevind
  Maksimumsværdi-visning
  Minimumsværdi-visning
  Måleværdi-holdefunktion
  Tidsvurdering, der kan omskiftes
  Alarmfunktion akustisk
  Slukkeautomatik
  Visning af middelværdi
  Valg af sprog
  °C-°F-omskiftning
  Fotooptagelse
  Videooptagelse
  Automatisk slukning af display - (90 sek., 2 min. eller 4 min.)
  Alarmfunktion optisk
  Kalibreringsmulighed
  4-cifret måleværdivisning
  A/C-frekvensvurdering
  Grænseværdi-alarm
  Lysdetektor
  Mikrofon
  Svanehalssonde

 Standardudstyr

 Ekstraudstyr

 Fås ikke

Alternative produkter

PC200 med alternative produkter:

Start sammenligning
Partikeltæller PC200 inkl. kal.-certifikat Vis den i Trotecs webshop

Partikeltæller PC200 inkl. kal.-certifikat

Laser-partikeltæller med integreret miljømåleenhed og foto-video-funktion - PC200 er den optimale løsning til overvågning, kvalitetssikring og analyse af luftkvaliteten mhp. produktivitet, sundhed og sikkerhed.

9.750,51 kr inkl. moms
Vis nettopris ekskl. moms 

Køb nu

Partikeltæller PC220 Vis den i Trotecs webshop

Partikeltæller PC220

Laser-partikeltæller med integreret miljømåleenhed og foto-video-funktion - PC220 er den optimale løsning til overvågning, kvalitetssikring og vurdering af luftkvalitet til produktivitet, sundhed og sikkerhed.

9.750,51 kr inkl. moms
Vis nettopris ekskl. moms 

Køb nu

Partikeltæller PC220 inkl. kal.-certifikat Vis den i Trotecs webshop

Partikeltæller PC220 inkl. kal.-certifikat

Laser-partikeltæller med integreret miljømåleenhed og foto-video-funktion - PC220 er den optimale løsning til overvågning, kvalitetssikring og vurdering af luftkvaliteten til produktivitet, sundhed og sikkerhed.

11.220,44 kr inkl. moms
Vis nettopris ekskl. moms 

Køb nu

Downloads

Lynvejledning partikeltæller PC200 (INT)

Lynvejledning partikeltæller PC200 (INT)

TRT-KA-PC200-002_2017.pdf (1.8 MB)

Hent

Betjeningsvejledning partikeltæller PC200 (DA)

Betjeningsvejledning partikeltæller PC200 (DA)

TRT-BA-PC200-TC-004-DA.pdf (1.2 MB)

Hent

Betjeningsvejledning partikeltæller PC200 (DE)

Betjeningsvejledning partikeltæller PC200 (DE)

TRT-BA-PC200-TC-004-DE.pdf (1.2 MB)

Hent

Betjeningsvejledning partikeltæller PC200 (EN)

Betjeningsvejledning partikeltæller PC200 (EN)

TRT-BA-PC200-TC-004-EN.pdf (1.2 MB)

Hent

Betjeningsvejledning partikeltæller PC200 (ES)

Betjeningsvejledning partikeltæller PC200 (ES)

TRT-BA-PC200-TC-004-ES.pdf (1.2 MB)

Hent

Betjeningsvejledning partikeltæller PC200 (FR)

Betjeningsvejledning partikeltæller PC200 (FR)

TRT-BA-PC200-TC-004-FR.pdf (1.2 MB)

Hent

Betjeningsvejledning partikeltæller PC200 (FI)

Betjeningsvejledning partikeltæller PC200 (FI)

TRT-BA-PC200-TC-004-FI.pdf (1.2 MB)

Hent

Betjeningsvejledning partikeltæller PC200 (HU)

Betjeningsvejledning partikeltæller PC200 (HU)

TRT-BA-PC200-TC-004-HU.pdf (1.2 MB)

Hent

Betjeningsvejledning partikeltæller PC200 (IT)

Betjeningsvejledning partikeltæller PC200 (IT)

TRT-BA-PC200-TC-004-IT.pdf (1.2 MB)

Hent

Betjeningsvejledning partikeltæller PC200 (NL)

Betjeningsvejledning partikeltæller PC200 (NL)

TRT-BA-PC200-TC-004-NL.pdf (1.2 MB)

Hent

Betjeningsvejledning partikeltæller PC200 (NO)

Betjeningsvejledning partikeltæller PC200 (NO)

TRT-BA-PC200-TC-004-NO.pdf (1.2 MB)

Hent

Betjeningsvejledning partikeltæller PC200 (PL)

Betjeningsvejledning partikeltæller PC200 (PL)

TRT-BA-PC200-TC-004-PL.pdf (1.2 MB)

Hent

Betjeningsvejledning partikeltæller PC200 (PT)

Betjeningsvejledning partikeltæller PC200 (PT)

TRT-BA-PC200-TC-004-PT.pdf (1.2 MB)

Hent

Betjeningsvejledning partikeltæller PC200 (RU)

Betjeningsvejledning partikeltæller PC200 (RU)

TRT-BA-PC200-TC-004-RU.pdf (1.2 MB)

Hent

Betjeningsvejledning partikeltæller PC200 (SV)

Betjeningsvejledning partikeltæller PC200 (SV)

TRT-BA-PC200-TC-004-SV.pdf (1.2 MB)

Hent

Betjeningsvejledning partikeltæller PC200 (TR)

Betjeningsvejledning partikeltæller PC200 (TR)

TRT-BA-PC200-TC-004-TR.pdf (1.1 MB)

Hent