Partikeltæller PC220

Service-telefonnumre

Vi hjælper dig gerne videre med yderligere information.

Erhverv: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Slutforbrugere: +49 2452 962 450
E-mail: info@trotec.com
 1. Produkter & Tjenester
 2. Måleinstrumenter
 3. Luftkvalitet
 4. Partikeltæller
 5. PC220 partikeltæller

Partikeltæller PC220

9-i-1-miljømåleistrument til luftpartikelovervågning, gasdetektion og klimadataregistrering

PC220

Med PC220 får du en mobil miljømåleenhed, som kan anvendes på mange måder. Apparatet kan både foretage samtidig måling af den indendørs partikelrenhed på seks forskellige størrelseskanaler fra 0,3 til 10 µm samt detektere gaskoncentrationer af såvel formaldehyd som kulmonoxid. Derudover kan du også måle ekstra klimadata som fx lufttemperatur, luftfugtighed, dugpunkttemperatur og fugtkugletemperatur.

PC220 er desuden også velegnet til til kvantitativ koncentrationsmåling af luftbåren E-støv (PM10) og A-støv (PM2.5), fordi apparatet viser partikelmasserne direkte som relativ andel af luften i mikrogram.

Som standardudstyr til denne ISO-21501-4-konforme laser-partikeltæller hører også et installeret digitalkamera til foto- og videodokumentation af måleomgivelserne. For et tydeligere indtryk af måleområdet vises og gemmes både måledata og dato og klokkeslæt på både foto og video.

Der er integreret en dataloggerfunktion i PC220 til vedvarende målinger. Med den kan du registrere 5.000 måledatasæt i den interne hukommelse, som kan udvides til op til 16 GB med MicroSD-kort. Efter måleopgaven kan alle registrerede data overføres hurtigt og enkelt til dokumentation eller analyse på en PC vha. et USB-interface.

Med sine mange målefunktioner er PC220 den ideelle løsning til overvågning, kvalitetssikring og analyser af luftkvaliteten inden for områderne sundhed, sikkerhed og produktivitet.


Integreret HCHO-detektor – optimal til risikovurdering af formaldehyd

PC220 med HCHO-detektor

Methanal – i daglig tale kaldet formaldehyd – er et kemisk udgangsstof fra en lang række industrielle fremstillinger fra lak og farver over klæbe- og bindemidler til konserveringsstoffer. Mange formaldehydholdige materialer som fx træmaterialer, gulvbelægninger og tekstiler kan grundet afgasning bevirke en kontamination af indåndingsluften i lukkede rum.

Ny klassificering som kræftfremkaldende

På grund af den særlige toksicitet vedtog man i Tyskland en ny abejdpladsgrænseværdi (AGW) for formaldehyd. Samtidig blev stoffet klassificeret som kræftfremkaldende i EUs klassificeringsforordning for kemikalier (CLP), hvilket medfører krav til ekstra beskyttelsesforanstaltninger. Denne nye klassificering gælder fra 01.01.2016 og medfører nye forpligtelser til arbejdsgiverne – fx om, at der skal føres et eksponeringsregister.

PC220 til præcis formaldehyd-detektering

Partikeltæller PC220 er udstyret med en integreret HCHO-detektor, med hvilken du kan foretage sikre målinger af formaldehyd-koncentrationer i rumluften allerede fra 0,01 ppm.

I kombination med den ekstra CO-detektor, den kvantitative partikelmassevisning iht. PM-standard og de mange andre målefunktioner for partikelrenhed og rumklimadata er PC220 den ideelle løsning til detektering og dokumentation af formaldehyd-andele i rumluften.


Kvantitativ måling af finstøvemissioner

PC220 viser partikelmasserne numerisk

Et enkelt hovedhår har et tværsnit på ca. 50 til 70 µm. Til sammenligning ses her tværsnittet på inhalerbare støvpartikler (E-støv, PM10) og partikler, der trænger ind i alveolerne (A-støv, PM2.5).
PC220 viser partikelmasserne numerisk

I henhold til de lovbestemte sikkerhedsforskrifter skal der ikke blot kunne fremlægges kvantitative informationer om finstøvs-emmissiongraden med henblik på en vurdering af mulige sundhedsrisici på arbejdspladsen.

Her gælder det om ikke blot at måle E-støv – den inhalerbare støvfraktion – hvilket vil sige, alle støvpartikler med et aerodynmaisk tværsnit på under 10 mikrometer. Frem for alt skal også de finpartikler, der trænger ind i alveolerne – A-støv – måles.

Med PC220 er det muligt at måle disse støvfraktioner iht. PM-standarden som PM10 og PM2.5. og vise deres andel pr. kubikmeter rumluft direkte numerisk på PC220'erens farvedisplay.

Målingen baserer sig på den internationalt anvendte PM-kategorisering (Particulate Matter) fra det amerikanske miljøministerium EPA, i følge hvilken luftpartiklerne kategoriseres i forhold til deres aerodyamiske tværsnit på under 10 mikrometer (PM10) såvel som 2,5 mikrometer (PM2.5).

Fordele i praksis:

 • Partikeltæller med langtidsholdbar laserdiode
 • Er i overensstemmelse med ISO 21501-4
 • 6 partikelstørrelseskanaler fra 0,3 til 10 μm
 • Måler størrelsesfraktionerne og koncentrationen af luftpartikler
 • Integreret gasdetektor til formaldehyd- og kulmonoxidkoncentrationer
 • Direkte omregning og visning af rumluftens indhold af E-støv- og A-støvfraktioner i mikrogram pr. kubikmeter luft.
 • Måler også miljø-klimaparametre som luftfugtighed, luft-, dugpunkt- og fugtkugletemperatur
 • Datalogger til 5.000 måleværdier på internt lager (lagerudvidelse muligt med mikro-SD-kort)
 • Integreret digitalkamera til foto- og videodokumentation af målemiljøet
 • Ekstra farveindikator-visning med akustisk alarm-automatik til hurtig registrering af kritiske partikelkoncentrationer
 • 2,8 tommer stort farve-LCD med baggrundsbelysning til samtidig visning af alle målte parametre
 • Ergonomisk enhåndsbetjening
 • Stativgevind til permanente målinger på stativ
 • PC-måledataeksport via USB
 • Inklusive kalibreringscertifikat (ekstraudstyr)
Til permanente målinger følger der et praktisk mini-stativ med i standardleveringen til PC220.
PC220 Partikeltæller
PC220 leveres med komplet udstyrskuffert, inklusive ministativ, nulfilter og tilslutningsslange, netdel, USB-tilslutningskabel og software.
PC220 Partikeltæller

Partikeltæller PC220 – 9-i-1-miljømåleinstrument til måling af:

 • Luftens partikelrenhed med 6 samtidige partikelstørrelser fra 0,3 til 10 µm
 • Kvantitativ koncentrationsmåling af E-støv (PM10) og A-støv (PM2.5) i rumluften i µg pr. m³ luft
 • Formaldehyd-koncentrationer i luften
 • Kulmonoxidkoncentrationer i luften
 • Partikelmasseomregning og visning af HCHO og CO i mg pr. m³ luft
 • Relativ luftfugtighed
 • Lufttemperatur
 • Dugpunkttemperatur
 • Fugtkugletemperatur
PC220 Partikeltæller

Køb

Partikeltæller PC220 Vis den i Trotecs webshop

Partikeltæller PC220

Laser-partikeltæller med integreret miljømåleenhed og foto-video-funktion - PC220 er den optimale løsning til overvågning, kvalitetssikring og vurdering af luftkvalitet til produktivitet, sundhed og sikkerhed.

9.750,91 kr inkl. moms
Vis nettopris ekskl. moms 

Køb nu

Partikeltæller PC220 inkl. kal.-certifikat Vis den i Trotecs webshop

Partikeltæller PC220 inkl. kal.-certifikat

Laser-partikeltæller med integreret miljømåleenhed og foto-video-funktion - PC220 er den optimale løsning til overvågning, kvalitetssikring og vurdering af luftkvaliteten til produktivitet, sundhed og sikkerhed.

11.220,90 kr inkl. moms
Vis nettopris ekskl. moms 

Køb nu

Detaljer

Tekniske data
Generelt
  Varenummer 3.510.006.015
Partikelkoncentration
  Antal kanaler 6
  Kanalstørrelser 0,3 µm, 0,5 µm, 1,0 µm, 2,5 µm, 5,0 µm, 10,0 µm
  Tælletilstande Koncentration, kumulativ, differentiel
  Tælleeffektivitet 50 % ved 0.3 µm, 100 % for partikler > 0,45 µm
  Volumenstrøm 2,83 l/min (0,1 ft³/min), styret af intern pumpe
  Nultælling < 1 partikel / 5 min
  Koincidenstab 5 %, 2 millioner partikler pr. ft³ (28,3 liter)
  Detektortype Spredte lys måling
  Prøveindsugning Isokinetisk sonde
Partikel-masseomregning
  Partikel-masseomregning 2,5 µm, 10 µm
  Måleområde min. [µg/m³] 0
  Måleområde maks. [µg/m³] 2.000
  Opløsning [µg/m³] 1
HCHO Formaldehyd
  Måleområde min. [ppm] 0,01
  Måleområde maks. [ppm] 5
  Nøjagtighed ± [%] 5
  Opløsning [ppm] 1
Kulmonoxid
  Måleområde min. [ppm] 10
  Måleområde maks. [ppm] 1.000
  Nøjagtighed ± [%] 5
  Opløsning [ppm] 1
Lufttemperatur
  Måleområde min. [°C] 0
  Måleområde maks. [°C] 50
  Måleområde min. [°F] 32
  Måleområde maks. [°F] 122
  Nøjagtighed ± 10 °C - 40 °C [°C] 0,5
  Temperatur under 10 °C - Temperatur over 40 °C [°C] 1
  Nøjagtighed ± 50 °F - 104 °F [°F] 0,9
  Temperatur under 50 °F - Temperatur over 104 °F [°F] 1,8
relativ luftfugtighed
  Måleområde min. [%] 0
  Måleområde maks. [%] 100
  Nøjagtighed 40 % - 60 % [%] 3
  Nøjagtighed 20 % - 40 % [%] 3,5
  Nøjagtighed 60 % - 80 % [%] 3,5
  Nøjagtighed 0 % - 20 % [%] 5
  Nøjagtighed 80 % - 100 % [%] 5
Dugpunkttemperatur
  Måleområde min. [°C] 0
  Måleområde maks. [°C] 50
  Måleområde min. [°F] 32
  Måleområde maks. [°F] 122
  Nøjagtighed ± 10 °C - 40 °C [°C] 0,5
  Nøjagtighed ± 10 °C - 40 °C [°C] 1
  Nøjagtighed ± 50 °F - 104 °F [°F] 0,9
  Nøjagtighed ± 50 °F - 104 °F [°F] 1,8
Vådtemperatur
  Måleområde min. [°C] 0
  Måleområde maks. [°C] 80
  Måleområde min. [°F] 32
  Måleområde maks. [°F] 176
  Nøjagtighed ± [°C] 1
  Nøjagtighed ± [°F] 1,8
Display
  LCD
  color
  monokrom
  Touch
Hukommelsesorganisation
  Datalager, intern flash ved 5.000 datasæt
  Udvidet datalager (MicroSD, ekstraudstyr) - (maks. 16 GB)
  Foto-lagringsformat JPEG (640 x 480)
  Video-lagringsformat 3GP (320 x 240)
Interfaces
  USB
  Tilslutning til hovedtelefoner 3,5 mm jack-stick
Energiforsyning
  intern (batteri)
  ekstern (strømforsyning)
  ekstern (USB)
  Batteritype Polymer li-ion-batteri
Driftstid
  ca. 4 h ved kontinuerlig drift
  > 30 h
Opladningstid
  ca. 2 h med tilsluttet AC-adapter
Husudførelse
  Plast
  Metal
Omgivelsesbetingelser
  Drift - min. temperatur [°C] 0
  Drift - maks. temperatur [°C] 50
  Drift - maks. rel. luftfugtighed (ikke-kondenserende) [%] 80
  Lager - min. temperatur [°C] -10
  Lager - maks. temperatur [°C] 60
Vægt
  (uden emballage) [kg] 0,435
Standardlevering
Standardlevering
  Måleapparat
  Batteri(er)
  Ladeapparat
  Nulfilter med tilslutningsslange
  Ministativ
  Transportkuffert
  USB-kabel
  Software
  Betjeningsvejledning
Målbare målværdier og funktioner
intern sensorik
  Partikelkoncentration [n/l]
  Partikelkoncentration [n/f³]
  HCHO [ppm]
  Kulmonoxid [ppm]
  Relativ luftfugtighed [%]
  Lufttemperatur [°C]
  Dugpunkttemperatur [°C]
  Vådtemperatur [°C]
  Lufttemperatur [°F]
  Dugpunkttemperatur [°F]
  Vådtemperatur [°F]
  Brændbare gasser [indikativt via koncentrationsafhængig lyd]
  Lys [lx]
  Lys [fc]
  Mikrobølgestråling [mW/cm²]
  Lyd [dB A]
  Lyd [dB C]
Funktioner og udstyr
  Display med baggrundsbelysning
  ¼-tomme stativgevind
  Maksimumsværdi-visning
  Minimumsværdi-visning
  Måleværdi-holdefunktion
  Tidsvurdering, der kan omskiftes
  Alarmfunktion akustisk
  Slukkeautomatik
  Visning af middelværdi
  Valg af sprog
  Omskiftningsfunktion °C/°F
  Fotooptagelse
  Videooptagelse
  Automatisk slukning af display - (90 sek., 2 min. eller 4 min.)
  Alarmfunktion optisk
  Kalibreringsfunktion
  4-cifret måleværdivisning
  A/C-frekvensvurdering
  Grænseværdi-alarm
  Lysdetektor
  Mikrofon
  Svanehalssonde

 Standardudstyr

 Ekstraudstyr

 Fås ikke

Tilbehør

Trebens universalstativ Vis den i Trotecs webshop

Trebens universalstativ

Universalstativ med midterste aflåsning til sikker opstilling, leveres allerede med et robust 3-vejs-hoved inklusiv hurtigvekselplade med standard 1/4" tilslutning til optimal justering af måleinstrumentet eller kameraet.

Du sparer: 90,15 kr

246,56 kr 156,41 kr inkl. moms
Vis nettopris ekskl. moms 

Køb nu

Alternative produkter

PC220 med alternative produkter:

Start sammenligning
Partikeltæller PC220 inkl. kal.-certifikat Vis den i Trotecs webshop

Partikeltæller PC220 inkl. kal.-certifikat

Laser-partikeltæller med integreret miljømåleenhed og foto-video-funktion - PC220 er den optimale løsning til overvågning, kvalitetssikring og vurdering af luftkvaliteten til produktivitet, sundhed og sikkerhed.

11.220,90 kr inkl. moms
Vis nettopris ekskl. moms 

Køb nu

Partikeltæller PC200 Vis den i Trotecs webshop

Partikeltæller PC200

Laser-partikeltæller med integreret miljømåleenhed og foto-video-funktion - PC200 er den optimale løsning til overvågning, kvalitetssikring og analyse af luftkvaliteten mhp. produktivitet, sundhed og sikkerhed.

8.320,12 kr inkl. moms
Vis nettopris ekskl. moms 

Køb nu

Partikeltæller PC200 inkl. kal.-certifikat Vis den i Trotecs webshop

Partikeltæller PC200 inkl. kal.-certifikat

Laser-partikeltæller med integreret miljømåleenhed og foto-video-funktion - PC200 er den optimale løsning til overvågning, kvalitetssikring og analyse af luftkvaliteten mhp. produktivitet, sundhed og sikkerhed.

9.750,91 kr inkl. moms
Vis nettopris ekskl. moms 

Køb nu

Downloads

Lynvejledning partikeltæller PC220 (INT)

Lynvejledning partikeltæller PC220 (INT)

TRT-KA-PC220-002_2017.pdf (1.9 MB)

Hent

Betjeningsvejledning partikeltæller PC220 (DA)

Betjeningsvejledning partikeltæller PC220 (DA)

TRT-BA-PC220-003-DA.pdf (1.2 MB)

Hent

Betjeningsvejledning partikeltæller PC220 (DE)

Betjeningsvejledning partikeltæller PC220 (DE)

TRT-BA-PC220-003-DE.pdf (1.2 MB)

Hent

Betjeningsvejledning partikeltæller PC220 (EN)

Betjeningsvejledning partikeltæller PC220 (EN)

TRT-BA-PC220-003-EN.pdf (1.2 MB)

Hent

Betjeningsvejledning partikeltæller PC220 (ES)

Betjeningsvejledning partikeltæller PC220 (ES)

TRT-BA-PC220-003-ES.pdf (1.2 MB)

Hent

Betjeningsvejledning partikeltæller PC220 (FI)

Betjeningsvejledning partikeltæller PC220 (FI)

TRT-BA-PC220-003-FI.pdf (1.2 MB)

Hent

Betjeningsvejledning partikeltæller PC220 (FR)

Betjeningsvejledning partikeltæller PC220 (FR)

TRT-BA-PC220-003-FR.pdf (1.2 MB)

Hent

Betjeningsvejledning partikeltæller PC220 (HU)

Betjeningsvejledning partikeltæller PC220 (HU)

TRT-BA-PC220-003-HU.pdf (1.2 MB)

Hent

Betjeningsvejledning partikeltæller PC220 (IT)

Betjeningsvejledning partikeltæller PC220 (IT)

TRT-BA-PC220-003-IT.pdf (1.3 MB)

Hent

Betjeningsvejledning partikeltæller PC220 (NL)

Betjeningsvejledning partikeltæller PC220 (NL)

TRT-BA-PC220-003-NL.pdf (1.2 MB)

Hent

Betjeningsvejledning partikeltæller PC220 (NO)

Betjeningsvejledning partikeltæller PC220 (NO)

TRT-BA-PC220-003-NO.pdf (1.2 MB)

Hent

Betjeningsvejledning partikeltæller PC220 (PL)

Betjeningsvejledning partikeltæller PC220 (PL)

TRT-BA-PC220-003-PL.pdf (1.2 MB)

Hent

Betjeningsvejledning partikeltæller PC220 (PT)

Betjeningsvejledning partikeltæller PC220 (PT)

TRT-BA-PC220-003-PT.pdf (1.2 MB)

Hent

Betjeningsvejledning partikeltæller PC220 (RU)

Betjeningsvejledning partikeltæller PC220 (RU)

TRT-BA-PC220-003-RU.pdf (1.2 MB)

Hent

Betjeningsvejledning partikeltæller PC220 (SV)

Betjeningsvejledning partikeltæller PC220 (SV)

TRT-BA-PC220-003-SV.pdf (1.2 MB)

Hent

Betjeningsvejledning partikeltæller PC220 (TR)

Betjeningsvejledning partikeltæller PC220 (TR)

TRT-BA-PC220-003-TR.pdf (1.2 MB)

Hent