Professionelle varmebilledkameraer XC300, IC085LV og IC125LV med omfattende standardudstyr

Service-telefonnumre

Vi hjælper dig gerne videre med yderligere information.

Erhverv: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Slutforbrugere: +49 2452 962 450
E-mail: info@trotec.com
  1. Produkter & Tjenester
  2. Måleinstrumenter
  3. Temperatur
  4. Varmebilledkamera XC300
  5. Detaljeret sammenligning af udstyr

Oversigt over udstyr XC300 og IC-serien

Med vores professionelle varmebilledkameraer er du altid perfekt udrustet

XC eller IC – med vores oversigt over udstyr kan du hurtigt og bekvemt finde ud af, hvilket professionelt varmebilledkamera fra Trotecs program, der passer bedst til dig. I modsætning til XC300 råder IC085LV og IC125LV begge over komplet identiske udstyrsegenskaber og adskiller sig kun med hensyn til temperaturmåleområdet.

Funktioner og praktisk fordele:

Funktion

Din fordel i praksis

Laserafstandsmålefunktion En integreret afstandsmåler gør anvendelsen af eksterne afstandsmålere overflødig og muliggør laserstøttede målinger af afstande på op til 30 meter, så afstand og tilgængelig af målegenstandene kan beregnes direkte.
1- til 10-dobbelt zoom,
trinløst elektronisk
En zoom-funktion, der kan indstilles trinløst og med høj forstørrelsesfaktor, giver dig mere fleksibilitet, når du skal undersøge detaljer, der ligger meget langt væk. Dette øger anvendelsesmulighederne for inspektioner af svært tilgængelige eller specielt sikrede områder.
Autofokus-system Takket være en motoriseret linse kan man selv i uoverskuelige omgivelser hurtigt, sikkert og præcist stille skarpt på den ønskede målegenstand.
PanoFold-display – drejeligt og bøjeligt 3,5-tommers LCD-display, der kan klappes ind/ud. Kombinationen af 180° bøjeligt og 270° drejeligt display, der kan klappes ind/ud, giver dig ergonomisk optimalt udsyn til kontrolgenstanden i enhver situation og fra enhver synsvinkel. Når det er klappet helt ind, beskytter det monitoren og betjeningstaste-feltet mod snavs.
Højkapacitivt li-ion-batteri Mere end dobbelt så lang driftsvarighed i modsætning til et standard li-ion-batteri. Færre batteriskift, færre ladeintervaller, endnu længere måleperioder i én omgang.
Periodisk lagring af billeder Muliggør periodiske varmebilledoptagelser med forudvalgt optagefrekvens, f.eks. hver 30. minut. Med dette optagelsesinterval kan man dokumentere en termisk langtidsadfærd.
Høj billedgentagelsesfrekvens på 50/60 Hz Den høje billedgentagelsesfrekvens garanterer en permanent realtids-billedgengivelse af varmebillederne. Ved realtidsvisninger udelades ikke et eneste billede og dermed heller ingen vigtig, termografisk information.

Fuldradiometriske varmebilleder

Præcis temperaturmåling over hele billedet, ingen interpolationsinterefenser. Til hver enkelt billedpunkt råder sensoren over et selvstændigt målepunkt, der leverer præcise temperaturværdier udelukkende for dette billedpunkt. Den absolutte temperatur kan aflæses pixel for pixel.
Høj termisk følsomhed Pålidelige diagnoser selv ved de mindste temperaturforskelle. Selv de mindste temperaturforskelle bliver synlige. En høj følsomhed reducerer termisk støj i det infrarøde billede. Jo mindre værdien er, desto bedre er billedkvaliteten.
Ukølede mikrobolometer-sensorer Ingen bevægelige sensordele, ekstrem holdbarhed, meget klare og detaljerige billeder. Lille størrelse, lav vægt, lavt strømforbrug, komplet vedligeholdelsesfrit
Billedsensor med 384 x 288 målepunkter Højeste målenøjagtighed grundet 110.592 selvstændige temperaturmålepunkter. Med denne detektor kan du stå med afstand, der er mere end dobbelt så stor som med en 160 x 120-detektor, og du kan stadig måle med den samme præcision.
Høj geometrisk opløsning på 1,1 mrad Definerer rumvinkelmålet for det mindste, opløselige målepunkt. Jo mindre denne værdi er, desto mere præcise er måleresultaterne. Ved en objektafstand på en meter har enkeltmålingsfladen for hvert varmebilledpunkt i princippet en diameter på 1,1 mm.
Bøjeligt 3,5-tommers LCD-display, der kan klappes ind/ud. Det 160° bøjelige display, der kan klappes ind/ud, gør det muligt at se godt fra enhver position. Når det er klappet helt ind, beskytter det monitoren og betjeningstaste-feltet mod snavs.
Dobbelt taste-touchdisplay-styring Kombinationen af styretaster og et kapacitivt touch-display gør det endnu mere enkelt og intuitivt for dig at betjene varmebilledkameraet. På den måde når du hurtigere dit mål, og du kan udnytte dit kamera mere effektivt.
Automatisk temperaturforfølgning (Hot-/Cold-Spot) De koldeste hhv. varmeste steder på målegenstanden registreres i realtid og vises automatisk.
Temperaturalarm Akustisk og optisk alarm hjælper dig med at lokalisere kritiske områder enklere og hurtigere. Ideel til detektering af dugpunkt på overflader.
Robust tokomponent-konstruktion med kapslingsklasse IP54. Robust kabinet, støv- og stænkvandsbeskyttet - optimal til barske industrimiljøer og alle vejrforhold ved udendørsmålinger. Grundet tokomponent-konstruktionen med integrerede gummiprotektorer tåler enheden fald fra en højde på 1,80 cm.
Integreret laserpointer Letter en hurtig lokalisering af problemsteder og en visuel målregistrering på dårligt belyste områder.
Mange måle- og analysefunktioner Pålidelige, hurtige og præcise resultater med dynamisk ottepunktsmåling, automatisk temperaturforfølgelse, differensmålinger, linjeprofil-analyse, områdeanalyse, isoterm- og alarmfunktion.
Intelligent strømstyring Høj batterikapacitet, længere måleperioder i ét stykke.
Korrektion af den reflekterede omgivende temperatur. Når overladen på måleobjektet har en lav emissionsgrad, og objekttemperaturen adskiller sig relativt stærkt fra overfladetemperaturen, har det indflydelse på de temperaturer, som måles af varmebilledkameraet. Ved tilpasning af den reflekterede omgivende temperatur kan man kompensere for sådanne målefejl.
Professionel analysesoftware Ingen ekstraomkostninger til dyr software: Analyse- og dokumentationsprogram af høj kvalitet med en lang række funktioner til analyse, organisation og dokumentation medfølger allerede ved levering.
Bluetooth (ekstraudstyr) Kabelfri tilslutningsmulighed for et headset (ekstraudstyr)
Stemmeoptagelse Kommentér hver optagelse på stedet med værdifulde ekstraoplysninger (headset som ekstraudstyr er påkrævet).
Micro SD-veksellager-slot Ukompliceret hukommelsesstyring, der kan være flere tusinde billeder på det medfølgende micro SD-kort. Med et enkelt kortskift er der praktisk talt ubegrænset lagerkapacitet.
Standard-filformat Lagring af samtlige informationer fra de infrarøde billeder i et komplet radiometrisk JPEG-format. Ingen særlig software til videreforarbejdning er nødvendig, sådan som det er tilfældet ved proprietære filformater. Fordel: Større fleksibilitet ved analyse og evaluering, hurtigere opstilling af rapporter.
Billede-i-billede-visningsfunktion
DuoVision
I denne visningsmodus kan infrarøde billeder og realbilleder lægges over hinanden med en hvilken som helst ønsket intensitet for bedre orientering.
Billede-i-billede-visningsfunktion
DuoVision Plus
Kombinerer de infrarøde billedinformationer med kontrastrige detaljer fra det synlige lysspektrum fra realbillede-kameraet. Resultatet er en realtidsvisning på kameradisplayet af en usædvanligt detaljeret varmebilled-fusion. Fordel: Bedre orientering, lokalisering og vurdering, mens målingen finder sted.
Softwarefunktion DuoVision Bedre analyse og professionel dokumentation: Med softwaren kan infrarøde billeder og realbilleder lægges over hinanden med en hvilket som helst ønsket intensitet. Efterfølgende kan billederne gemmes som en ny fil.
Softwarefunktion DuoVision Plus Med softwaren kan infrarøde billeder og realbilleder gemmes som konturbetonet varmebillede, hvor de radiometriske billedinformationer bliver fusioneret med kontrastrige detaljer fra realbilledet til ét samlet billede.
IR-video-funktion Med ikke-radiometriske IR-videoer kan man få visning af forskellige processer som fx elektroniske og mekaniske komponenters eller andre genstandes opvarmnings- og afkølingsreaktion over et defineret tidsrum.
Fuldradiometriske realtids-IR-videooptagelser (med realtime-opgradering, der fås som ekstraudstyr) Fuldradiometriske realtids-videooptagelser på din PC, som er forbundet med varmebilledkameraet via et hurtigt USB 2.0-interface, giver mulighed for detaljerede undersøgelser af termiske processer. Alle temperaturinformationer på hver enkelt billedsensor er integreret i videoen med henblik på evaluering.
Integreret 5-megapixel-digitalkamera Hurtigere og mere enkel objektinspektion med den samtidige visning og registrering af fuldt radiometriske, infrarøde optagelser og realbilleder i høj opløsning.
Integreret fotolampe Bedre fotoresultater gennem optimal belysning af mørke optageområder ved registrering med realbilleder.
Tilslutningsmulighed til valgfrie, vekselobjektiver. I de fleste situationer er standardobjektivet den bedste løsning, men til nogle former for brug har man nogle gange brug for et andet synsfelt. I modsætning til kameraer med faste objektiver kan man ved behov også tilslutte tele- og vidvinkelobjektiver til kameraer med vekselobjektiv, hvis man skal undersøge særligt små eller særligt store objekter.

 Standardudstyr

 Ekstraudstyr

 Fås ikke