1. Produkter & Tjenester
  2. Måleinstrumenter
  3. Temperatur
  4. Varmebilledkameraer i IC-serien
  5. Anvendelsesmuligheder

Anvendelsesmuligheder

IC-varmebilledkameraerne er meget enkle at betjene og egner sig til mange anvendelsesområder, for eksempel:

Produktionskontrol og anlægsvedligeholdelse i industrien

Funktionskontrol af solcelleanlæg

Elektrotermografi

Brug varmebilledkameraerne til overvågnings- og vedligeholdelsesopgaver på industrianlæg, for eksempel til kontrol af forbrændingsprocesser eller til overvågning af termperaturstyrede processer.

Kontrol af varmeisoleringer på maskiner og anlæg er også typiske anvendelsområderfor IC-kameraerne, og ligeledes forebyggende vedligeholdelse.

For eksempel kan „Hot spots“ i drivsystemer være et tegn på begyndende lejeskader.

Med et IC-varmebilledkamera kan defekte moduler og forbindelser let lokaliseres. Solcellemontører og el-installatører kan straks efter installationen med en informativ inspektion sikre sig ved termografisk at dokumentere deres anlægs funktionsdygtighed. Husejere får mulighed for, periodisk at kunne kontrollere, at deres solcelleanlæg fungerer og leverer fuld ydelse og tidligt opdage eventuelle skader i form af stenslag, snavs, fugtighed eller kortslutninger.

Kontrolskabe, el-motorer eller andre strømførende anlæg: Med IC-kameraer kan dårlige komponenter eller beskadigede tilslutninger registreres tidligt og fejl afhjælpes, så kostbare produktionsfafbrydelser kan forhindres og brandrisikoen reduceres.

Energirådgivning

Læksøgning

Mange andre anvendelsesmuligheder

IC-kameraerne er fremragende egnede til registrering og dokumentation af energitab på ydervinduer, yderdøre, jalousier, radiatornicher, på tagkonstruktionen og hele bygningskroppen, for eksempel pga. manglende eller mangelfuld isolering.

Brug disse optimale måleværktøjer til omfattende diagnose- og vedlogeholdesesopgaver i forbindelse med energirådgivningen.

De infrarøde kameraer i IC-serien muliggør en hurtig og prøcis indkredsning af den egentlige, for det menneskelige øje for det meste usynlige læk i utilgængelige eller skjulte rørledninger, for eksempel gulvvarmesystemer. På den måde kan reparationsarbejder gennemføres, så skaden minimeres og omkostningerne reduceres.

På grund af metodens ubestridte fordele har termografiske målinger allerede været fast etableret på mange anvendelsesområder.

Det overbevisende pris-/ydelsesforhold for den innovative IC-serie gør brugen af varmebilledkamera attraktiv for mange forskellige fabrikker, brugere og anvendelsesscenarier, der hidtil på grund af budgettet ikke kunne få ganv af fordelene ved den berøringsfrie og ikke-destruktive termografi.

Bygningstermografi

Om det er bygningskroppen eller hele bygningens kosntruktion – med termografiske målinger med IC-kameraer er det muligt at undersøge for manglende varmeisolering og at finde fysiske bygningsmangler eller skjulte konstruktionselementer allerede i byggefasen.

Derved kan garantikrav gøres gældende tidligt og der kan spares energiomkostninger.

Også i fobindelse med moderniseringer er termografiske målinger et pålideligt planlægningsgrundlag for ombygninger til afhjælpning af energitab.

Det er ligeledes muligt at gøre status med hensyn til boligklimaet med IC-varmebilledkameraer.

På den måde kan man hurtigt og ukompliceret lokalisere dugpunkt-truede steder i bygninger, hvor der uden hensigtsmæssige bygningsmæssige modforanstaltninger i givet fald ville vokse giftige og allergifremkaldende skimmelsvampe.