Praksisorienterede anvendelseseksempler: Overbevisende metodefordel med TTR-Trisorp-Dual-princippet

Service-telefonnumre

Vi hjælper dig gerne videre med yderligere information.

Erhverv: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Slutforbrugere: +49 2452 962 450
E-mail: info@trotec.com
  1. Produkter & Tjenester
  2. Maskiner - HighPerformance
  3. Affugtning
  4. Adsorptions-luftaffugter, mobil
  5. TTR-luftaffugter
  6. Praktisk fordel ved TTR-Trisorp Dual

Praksisorienterede anvendelseseksempler:

Overbevisende metodefordel med TTR-Trisorp-Dual-princippet

Konventionelle adsorptionsluftaffugtere er som regel udstyret med en fælles luftindsugning (mono) til tør luft og regenerationsluft - for eksempel alle Trotec-apparater, der arbejder efter Trisorp-Mono- eller Bisorp-Mono-princippet.

Sådanne affugtere egner sig ikke til træklufttørring direkte i det rum, der skal behandles, da der metodebetinget skabes et undertryk og som følge heraf trækker luft ind i rummet udefra, hvis fugtindhold ikke kan kontrolleres.

En opstilling udenfor, for eksempel i naborum, er derimod mulig med alle TTR-modeller (eksempel 1).

På grund af gennemluftningen med tørrere friskluft opstår der et overtryk, hvorved den fugtige luft trænges ud. Ved denne variant er affugtningsgraden ganske vist altid afhængig af fugtnindholder i den indsugede "udeluft", og når ved nominel tørluftmængde en reduktion af dens dugpunkttemperatur med ca. 5 til 10° C (afhængig af apparat).

Energibesparende affugtning og højere tørringsgrader takket være cirkulationsdrift med dobbelte luftkredsløb

Modellerne TTR 400 D og TTR 500 D arbejder efter TTR-Trisorp-Dual-princippet med to adskilte luftføringer og separate ventilatorer til hvert kredsløb. Det muliggør, også ved opstilling udenfor, en cirkulationsdrift med frisk tør luft – tilført fra et proceskredsløb, der er isoleret fra "udeluften" (eksempel 2). Selv ved opstilling indendørs af D-modellerne i det rum, der skal behandles med tør luft, kan der på den måde køres en trykneutral cirkulationsdrift, idet udgangen for den fugtige luft vha. slange- eller rørforbindelser føres uden for rummet (eksempel 3).

Den variable cirkulationstørring med TTR-D-modeller giver brugerne afgørende fordele:

Ved nominel mængde tør luft kan der, i modsætning til den konventionelle gennemgangsluft-drift nås op til 30° C lavere dugpunkttemperaturer i forhold til den "udeluft" der tilføres regenerationsluften. Derved kan der nås dugpunkter også langt under 0° C og dermed væsentligt lavere tørringstilstande og en tydeligt mere energieffektiv drift!