TTK 800 TTK 400 TTK 200 TTK 1500

Service-telefonnumre

Vi hjælper dig gerne videre med yderligere information.

Erhverv: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Slutforbrugere: +49 2452 962 450
E-mail: info@trotec.com
  1. Produkter & Tjenester
  2. Maskiner - HighPerformance
  3. Affugtning
  4. Kondenserings‑luftaffugter, mobil
  5. Byggetørrere i den professionelle TTK‑serien

Mobile kondenstørrere i den professionelle TTK-serie

Fugtens naturlige fjende

De mobile kondenstørrere i TTK-serien overbeviser med pålidelig teknik og store tørrekapaciteter – også ved lave temperaturer. Hvis du ønsker detaljerede oplysninger, skal du bare klikke direkte på den byggetørrer, du er interesseret i.

Eller læs videre og find ud af, hvad der gør den professionelle TTK-serie til vel den mest succesrige byggetørrer-serie i Europa …

TTK – Synonymet for ­ teknik, tempo, kapacitet

Den professionelle TTK-serie har i de forgangne 20 år bevist, hvilke egenskaber en af de bedste byggetørrere skal være i besiddelse af:

  • Lang levetid
  • Robusthed
  • Pålidelighed
  • Ekstrem affugtningskapacitet
  • Høj, stabil værdi

 

Vores aktuelle serie i den professionelle TTK-serie forfølger dette koncept så kompromisløst som aldrig før!

"Form følger funktion“, det er en grundsætning for forbilledligt industridesign, og også den nye, professionelle TTK-serie er forpligtet over for dette krav:

TTK 200, TTK 400 og TTK 800 har alt, hvad et professionelt hjerte måtte begære - og intet, som du virkelig ikke har brug for!

Ingen unødvendig „sniksnak“, der øger omkostningerne, forringer pålidelighed eller gør rengøring og vedligeholdelse kompliceret.

I stedet koncentreres der om det væsentlige, robust teknik der udmærker sig ved høj pålidelighed og ekstrem affugtningskapacitet!

En næsten uopslidelig stålpladekonstruktion til den hårde hverdag med serviceroptimerede skrueforbindelser og vedligeholdelsesklapper, der selv efter flere år gør det muligt for brugeren, hurtigt og enkelt at minimere stilstandstider og hurtigt at kunne gennemføre rengørings eller vedligeholdelsesintervaller.

Et system med kvalitetskomponenter, der er optimalt afstemt efter hinanden, hvis kombinerede ydeevne er beregnet nøjagtigt af specialister, således at der i praktisk drift, i alle temperaturområder - også under -15° C. - er en meget høj affugtningskapacitet til rådighed.

Hvad hjælper fantastisk lydende affugtningsværdier ved høje temperaturer og utopisk luftfugtighed i brochurer, hvis de i praksis så godt som aldrig nås?

Stol på vores knowhow, som rummer erfaring fra tusindvis af luftaffugtere, der har vist deres værd i hård professionel brug i praksis.

Allerede siden 1994 har titusindvis af maskinudlejere, håndværkere, saneringsvirksomheder og industrikunder i hele Europa satset på dette stærke mærke - ikke uden grund har den professionelle TTK-serie i to årtier hørt til de mest værdibevarende byggetørrere!


Vandbortledningskonceptet i TTK-serien

Ved udviklingen af den nye TTK-serie har vi lagt ekstra stor vægt på kompakthed og fleksibilitet til en lang række forskellige anvendelsesområder. Fordi tørrerne i TTK-serien på grund af deres høje affugtningskapacitet er i stand til, på relativt kort tid, afhængig af omgivelsesbetingelserne, at kondensere det komplette egenvolum af fugt, havde vores teknikere ved konstruktionen og planlægningen af vandafledningen til de større modeller i TTK-serien tre alternativer:

Vandbortledningskonceptet i TTK-serien

Alternativ 1 - konsekvent men urealistisk

For at kunne klare den høje affugtningskapacitet, ville det være nødvendigt at integrere meget store opsamlingsbeholdere, der i princippet ville fordoble apparaterns dimensioner.

Det anså vi fo en særdeles uprofessionel løsning, for det første fordi mobilitet og enkel transport ikke længere ville være sikret, og for det andet skulle selv disse store beholderes tømmes manuelt fra tid til anden.

Alternativ 2 - nydelig men uprofessionel

For at kunne bruge salgsargumentet „integreret vandbeholder" i konkurrencen og samtidig alligevel holde apparatets dimensioner så små som muligt, havde det efter konstruktørernes mening kun været muligt at montere en til professionel drift utilstrækkeligt dimensioneret beholder (f.eks. 15 liter).

Det ville have betydet, at vi skulle sige farvel til betegnelsen professionel, for en sådan "alibi-beholder" ville hurtigt blive fytdt og apparaternes frakoblingsautomatik efter kort tid slå fra

Alternativ 3 - Trotec-løsningen

Meget teknik på lidt plads, så apparatet stadig har en høj mobilitet i det daglige arbejde - den løsning har vores konstruktører besluttet sig for.

Kendsgerningen er: Forskellige anvendelsesområder kræver forskellige løsninger ved bortledning af vandet.

Derfor lyder vores grundsætning: Teknik indeni, vandbortledning udenfor.

Mulighed for bortledning af vand og styring af tørringen

Afhængig af model og anvendelsestype findes der forskellige muligheder, f.eks. via en ekstern opsamlingsbeholder med/uden dykpumpe eller permant tørring med automatisk kondensvandspumpe.

Detaljer om anvendelsesmulighederne:

1. ekstern opsamlingsbeholder

Med den oftest praktiserede teknik opstilles der en tilstrækkeligt dimensioneret vandsopsamlingsbeholder (90 liter) op ved siden af byggetørreren og fyldes gennem vandafløbsslangen. Med denne metode kan du på den mest anskuelige måde overbevise dine kunder om effektiviteten af en byggetørring: "Man ser, hvad der kommer ud".

2. Ekstern opsamlingsbeholder med dykpumpe

Under anvendelsesbetingelser, der muliggør opstilling af opsamlingsbeholdere, men overskrider affugtningskapacitetens tømningsintervaller, anbefales en kombineret anvendelse af en opsamlingsbeholder i forbindelse med en gængs dykpumpe, der leder vandet til et afløb.

3. Permanent tørring

Til alle anvendelsesområder, der som regel kræver permanent drift, tilbyder Trotec dig til TTK 200, TTK 400 og TTK 800 som ekstraudstyr en automatisk kondensvandspumpe.

Dette effektive aggregat er, afhængig af model, udstyret med en pumpekapacitet på op til 50 m afstand og med en højdeforskel på op til 4 m. På den måde kan der ske en permanent vandbortledning over flere etager! Du kan naturligvis også ved denne løsning i en håndevending stille om til ikke-permanent tørring med eksterne opsamlingsbeholdere, hvis du ønsker det.

4. Hygrostatstyret tørring

For at forhindre en „overtørring“ i kritiske områder, for eksempel ved specielle møbler, antikviteter eller bestemte træsorter, hvis materialestruktur kan tage skade ved for lav rumluftfugtighed, kan alle apparater i TTK-serien som ekstraudstyr leveres med en integreret hygrostat, der muliggør fjernstyring af tørringsgraden.

Et alternativ er anvendelse af den eksterne rumhygrostat HG 130 der sættes ind mellem tørrer og strømtilførsel. Fordi HG 130 passer på alle TTK-apparater, er du altid fleksibel.

Din fordel: De professionelle TTK-tørrere TTK 200, TTK 400 og TTK 800 leveres allerede fra fabrikken med en tilsvarende opgraderingsmulighed til kondensvandspumpe og hygrostat. På den måde kan ikke blot nye apparater, men også brugte tørrere efter behov opgraderes efterfølgende. Vi har bevidst givet afkald på standardmontering, så vil altid kan tilbyde dig et optimalt pris-/ydelsesforhold til ethvert anvendelsesformål.

 Standardudstyr

 Ekstraudstyr

 Fås ikke