Kundeservice og support: +49 2452 962-450

Mandag – Torsdag: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

Erhvervs-luftaffugter TTK 170 ECO
 1. Produkter & Tjenester
 2. Produkter ‑ HighPerformance
 3. Affugtning
 4. Kondenserings‑luftaffugter, mobil
 5. Erhvervs-luftaffugtere i TTK‑ECO‑serien
 6. TTK 170 ECO

Erhvervs-luftaffugter TTK 170 ECO

Højeffektiv. Særdeles robust. Ekstremt billig.

TTK 170 ECO er vores hensigtsmæssige løsning i tilfælde af et både godt og gunstigt byggetørrerbehov

For TTK 170 ECO siger navnet det hele: Dens favorable pris gør indtryk lige som den høje affugtningskapacitet, og dette attraktive pris-/ydelsesforhold gør TTK 170 ECO til førstevalg for alle erhvervsmæssige brugere, der er på jagt efter en særdeles robust og økonomisk luftaffugter.

Takket være en professionel varmgasautomatik når TTK 170 ECO også ved lave temperaturer, i uopvarmede rum eller på kølige byggepladser høje affugtningsværdier.

Et hyppigt skift fra en byggeplads til en anden eller anvendelse i barske miljøer og vanskeligt terræn er ikke noget problem for denne kondenstørrer:

Den robuste stålkonstruktion i kørevognsudførelse med transportgreb og store hjul kan klare meget og kan ubesværet køres til ethvert brugssted.

Ekstra transportsikkerhed opnås med de praktiske kabelholdere på apparatets bagside – og fordi TTK 170 ECO er udstyret med en effektiv rullestempelkompressor, kan det vedligeholdelsesvenlige apparat transporteres og opbevares i enhver position.

Ved hjælp af et eksternt kondendsvandsafløb og en kondensvandspumpe (der fås som ekstraudstyr) egner TTK 170 ECO sig desuden optimalt til længerevarende, uovervågde tørholdningsopgaver, hvis varighed kan fastslås nøjagtigt med den integrerede driftstimetæller – ideel især til erhvervsmæssige formål. Derudover er denne luftaffugter også udstyret med en tilslutning til en hygrostat (ekstraudstyr) til en fugtafhængig tørrestyring.

Investeringsbeskyttelse af dine tørreapparater

Særligt i forbindelse med byggeritørring om sommeren eller tørring af vandskader opstår der meget hurtigt klimabetingelser, som kan forkorte kondenstørrernes levetid betragteligt - helt uafhængigt af fabrikatet. Da vi som producent ikke er ligeglade med, om du som følge heraf ofte skal udskifte din kondenstørrer alt for tidligt, har vi lavet en værdibevarende praktisk anbefaling til investeringsbeskyttelse af dine tørreapparater. Her får du mere at vide...

Teknisk byggeritørring

Vidste du, at en byggetørrer også altid er en erhvervs-luftaffugter, men at det langt fra er alle erhvervs-luftaffugtere, der samtidigt også er ægte byggetørrere? Her kan du læse om årsagerne til, at varmgas-afrimningen i den sammenhæng definerer den afgørende forskel...

Propan (R290) som miljøvenligt kølemiddel i luftaffugtere

Hvert år udledes der flere millioner tons miljøskadelige CO2-emissioner (drivhusgasser) til luften på grund af syntetiske kølemidler. Derfor er anvendelsen af alternative kølemidler et af vores vigtigste mål. Ved at anvende propan (R290) som kølemiddel yder vores luftaffugtere et vigtigt bidrag til beskyttelse af klimaet.

Det naturlige kølemiddel propan (R290) er en organisk forbindelse og er en kulbrinte. I modsætning til syntetiske kølemidler har miljøvenligt propan (R290) hverken ozonnedbrydende potentiale (ODP=0) eller en nævneværdig drivhuseffekt (GWP=3).

Et ekstra plus for miljøet: På grund af sine fremragende termodynamiske egenskaber er propan (R290) et meget energieffektivt kølemiddel og reducerer således også dine energiomkostninger.

På trods af sine kompakte dimensioner brillerer TTK 170 ECO med en affugtningsydelse på 52 l/24h til rum på op til 90 m² eller 230 m³. Kørevognsudførelsen i robust stål kan transporteres og opbevares i enhver position takket være rullestempelkompressoren.
TTK 170 ECO – dimensioner
Hygrostattilslutning og driftstimetæller: Til luftfugtighedsafhængig aktivering af TTK 170 ECO eller andre luftaffugtere med 6,35 mm klinkebøsning til den eksterne hygrostattilslutning, for eksempel til uovervågede tørreopgaver i permanent drift.
TTK 170 ECO - Hygrostat tilslutning og driftstids tæller
Den udtagelige vandbeholder har en kapacitet på 5 liter. Apparatet stopper automatisk, når beholderen er fuld og signaliserer dette via LED’en. Det udtagelige luftfilter beskytter apparatets indre mod snavs og kan nemt tørres af eller vaskes.
TTK 170 ECO – vandtank
Den udtagelige vandbeholder har en kapacitet på 5 liter. Apparatet stopper automatisk, når beholderen er fuld og signaliserer dette via LED’en. Det udtagelige luftfilter beskytter apparatets indre mod snavs og kan nemt tørres af eller vaskes.
TTK 170 ECO – luftfilter
I permanent funktion affugter TTK 170 ECO rumluften i vedvarende drift. Optimalt til længerevarende, uovervågede tørholdningsopgaver og professionelle byggetørringsopgaver. For at du ikke hele tiden skal tømme vandbeholderen kan man tilslutte en afløbsslange til kondensvand.
TTK 170 ECO - permanent funktion
Erhvervs-luftaffugteren TTK 170 ECO sørger for et optimalt indeklima, fx i lagerhaller, med sin hygrostatstyrede automatiske drift. Målet for den ønskede luftfugtighed vælges på forhånd i procent-trin, der så vises sammen med den aktuelle faktiske værdi.
TTK 170 ECO - lagerhal
Takket være den effektive og komfortable erhvervs-luftaffugter TTK 170 ECO tørres råbygninger nemt og optimalt i en håndevending. Hermed udelukkes større forsinkelser som følge af nødvendige tørringsprocesser under byggeprojektet, også ved lave temperaturer.
TTK 170 ECO – råbygning
TTK 170 ECO er også et godt valg til brug ved vandskadesaneringer. Tørring af rummene kan i sådanne skadestilfælde fremskyndes overordentligt meget og dannelsen af skimmel reduceres betydeligt. Det er også muligt at tørre hulrum med en luftslange, der kan tilsluttes.
TTK 170 ECO – vandskadesanering

Fordele i praksis:

 • Ekstra økonomisk løsning til typiske affugtningsopgaver på erhvervsområdet
 • Høj affugtningskapacitet også ved lave temperaturer
 • Robust stålkonstruktion i kørevognsudførelse
 • Takket være en rullestempelkompressor kan den transporteres og opbevares i enhver position.
 • Varmgas-afrimningsautomatik
 • Ekstern hygrostattilslutning

Forskriftsmæssig strømafregning for lagerapparater uden målere?

Har du dette eller andre elektriske apparater uden MID-konforme energimålere i din lagerbeholdning, hvor du skal afregne strømforbruget til forsikringsselskaber? Så er BX50 MID den perfekte løsning. Installér den ganske enkelt mellem apparatet og en fast stikkontakt – færdig!


Ventilator-understøttelse ved bygningstørring

Ventilator-understøttelse

Hurtigere bygningstørring med luftcirkulation

Du kan halvere udtørringstiden med en kombineret anvendelse af byggetørrere og ventilatorer. Alle tørrere suppleres i den forbindelse med en ventilator, som påvirker tørreydelsen og dermed tørretiden signifikant.

Ved hjælp af den kraftigere luftcirkulation fordamper fugtigheden hurtigere, for jo højere strømningshastigheden på materialeoverfladen er, desto hurtigere er udtørringsprocessen.

Aksial-ventilatorerne i TTV-serien og TTV-S-serien er særdeles velegnede til støtte ved tørring.

Tip til tilbehør:

Ekstern kondensvandspumpe til permanent drift

Denne kondensvandspumpe, der fås som ekstraudstyr, passer til alle TTK-ECO-modeller fra Trotec og egner sig perfekt til længerevarende, uovervågede tørholdningsopgaver. Med en pumpehøjde på op til 5 meter kan kondensvandet pumpes ud af byggetørrerens opsamlingsbeholder og ind i en større beholder eller ud i det fri. Byggetørreren kan derved køre i permanent drift uden at en fuld opsamlingsbeholder afbryder affugtningsprocessen.

Du kan få flere oplysninger her.


Sammenligning af de tekniske data

Direkte sammenligning af alle erhvervs-luftaffugtere i TTK-ECO-serien:

For at du kan finde den erhvervs-luftaffugter, der passer til netop dit behov, har du her mulighed for at sammenligne alle erhvervs-luftaffugtere fra Trotec i TTK-ECO-serien overskueligt med hinanden.

Modeller, som du ikke vil tage med i sammenligningen, kan du blot klikke væk.

Sammenligning af de tekniske data

Køb

Luftaffugter TTK 170 ECO Vis den i Trotecs webshop

Luftaffugter TTK 170 ECO

Du sparer: 550,00 Kr

5.099,95 Kr 4.549,95 Kr inkl. moms Vis nettopris ekskl. moms 

Køb nu

Tekniske data

Tekniske data
Generelt
  Varenummer 1.120.001.120
Affugtningskapacitet
  ved 20 °C / 60 % r.F. [l/24h] 20
  ved 30 °C / 80 % r.F. [l/24h] 50
  maks. [l/24h] 52
Luftmængde
  Trin maks. [m³/h] 350
Anbefalet lokalestørrelse for tørholdning
  230
  90
Omgivelsesbetingelser
  Temperaturområde min. [°C] 5
  Temperaturområde maks. [°C] 32
  Fugtighedsområde min. [% r.f.] 30
  Fugtighedsområde maks. [% r.f.] 90
Elektriske værdier
  Nettilslutning 230 V, 50 Hz
  Nominelt strømforbrug [A] 3,7
  Effektforbrug [kW] 0,82
  Anbefalet sikring [A] 10
  Nødvendig strøm, startfase [A] 25
El-tilslutning
  Tilslutningsstik CEE 7/7
Kompressor
  Rullestempelkompressor
  Kølemiddeltype R290
  Kølemiddelmængde [g] 230
  Mindste rumstørrelse [m²] 11
  GWP-faktor 3
  CO2 -ækvivalent 0.00069 t
  Tryk sugeside [MPa] 1
  Tryk afgangsside [Mpa) [MPa] 2,5
  Maks. tilladt tryk [Mpa] 2,5
Vandbeholder
  Indhold i [l] 5
Støjværdier
  Trin 1 - Afstand 1 m [dB(A)] 56
Funktioner og udstyr
  Memory-funktion
  Ventilator-efterløbsfunktion
  Kabelholder
Dimension
  Længde (uden emballage) [mm] 495
  Bredde (uden emballage) [mm] 455
  Højde (uden emballage) [mm] 900
Vægt
  (uden emballage) [kg] 31
Udstyr, kendetegn og funktioner
Afrimningsautomatik
  Varmgas
Affugtningsautomatik
  Nonstop-affugtning
  analog hygrostat
  hygrostatstyret
Ventilator
  Aksial
  Blæsertrin 1
Overvågning af kondensvandsbeholder
  Eksisterende beholder
  Overfyldningsbeskyttelse med automatisk slukning
  Niveau-advarselslampe, når vandbeholderen er fuld
Luftfilter
  let tilgængelig
  kan rengøres
Driftstimetæller
  Driftstimetæller
Mobilitet
  Bære-/transportgreb
  ikke farvende hjul i massivt gummi
  Fødder
  Kørevognsudførelse
  Kabelopvikling
Kondensvandsafløb
  Slangetilslutning mulig
  Anbefalet slangestørrelse [mm] 12
  Kondensvandspumpe
Betjeningspanel
  Tænd-/slukknap
Husudførelse
  Belagt med stål

 Standardudstyr

 Ekstraudstyr

 Fås ikke

Tilbehør

Indlæser...

Alternative produkter

Indlæser...

Seminarer

Downloads

Indlæser...