1. Produkter & Tjenester
 2. Maskiner - HighPerformance
 3. Affugtning
 4. Kondenserings-luftaffugter, stationær
 5. Industritørrere i DH-serien
 6. Anvendelses­muligheder

Anvendelsesmuligheder for Trotecs DH-serie

DK-serien kombinerer skræddersyede affugtningsløsninger til industrielle krav med høj fleksibilitet og økonomi.

Problemet: For høje, ukontrollerede luftfugtighedsværdier

Problemet:

For høje, ukontrollerede luftfugtighedsværdier

Fugt findes allevegne og kan uden effektiv kontrol forårsage mange problemer ved opbevaring, forarbejdning, produktion eller transport af industrigods.

Ved alle industrielle processer er rumluften den afgørende bærer af fugt. Sikringen af optimale rumklimatiske betingelser betyder derfor primært kontrol af luftfugtigheden.

Ukontrolleret fugtighed forårsager:

 • Korrosion
 • Dannelse af kondensvand
 • Problemer med produktkvaliteten
 • Biokontaminering af levnedsmidler og smøremidler (KSS)
 • Øget vedligeholdelsesindsats på maskiner og bygninger
 • Skader på bygningerne
 • Højere opvarmningsomkostninger pga. reducerede isoleringsværdier for bygningskroppen
 • Lavere medarbejderproduktivitet
 • Forstyrrende lugte
Industritørrere i DH-serien: Optimal til næsten enhver industriel, permanent affugtningsopgave
Industritørrere i DH-serien: Optimal til næsten enhver industriel, permanent affugtningsopgave
Industritørrere i DH-serien: Optimal til næsten enhver industriel, permanent affugtningsopgave
 
Udfordringen: Ændrede krav til bestående anlæg

Udfordringen:

Ændrede krav til bestående anlæg

Variabler, der ikke kunne forudses tidligere, som for eksempel ændrede krav til produktkvaliteten, nye produktionsteknikker og forskrifter eller mer komplekse, logistik-forløb ved opbevaring og transport, kræver ofte en fugtighedsstyring, der er tilpasset til aktuelle krav.

Men fordi hver industrivirksomhed har en individuel karakteristik, specifikke arbejdsgange, anlæg og rumforhold, hjælper standardtilbud "fra skuffen" ikke noget og omfattende, efterfølgende ombygninger af bestående HVAC-systemer udelukkes, ikke mindst af økonomiske grunde.

Løsningen:

Tørresystemer der kan skaleres fleksibelt

De stationære industritørrere i DH-serien er selvstændige luftaffugtningssystemer, der kan skaleres individuelt, der ikke har brug for ekstra frisklufttilførsel og kan tilpasses optimalt til alle omgivelser.

En integration af affugterne i eksisterende luftkanalsystemer kan gøres uden problemer, og dets store arbejdsområde fra -20° C. til +70° C. muliggør en hurtig, økonomisk tørring på mange anvendelsesområder.

Deres høje standtider reducerer de samlede driftsomkostninger, og en aktiv udnyttelse af procesenergien - for eksempel til supplerende opvarmning af rumluften eller produktion af varmt vand - forkorter tllbagebetalingstiden.

Optimal til næsten enhver industriel, permanent affugtningsopgave

 • Affugtning af vandtekniske anordninger og pumpestationer til forhindring af kondensvandsdannelse på ledninger eller pumper.
 • Forhindring af korrosion i elektriske koblingscentraler, kedelanlæg, turbiner og rørsystemer i kraftværker.
 • Forhindring af kondensvandsdannelse i omlæsningszoner eller kølehuse ved omgivelsestemperaturer ned til -15° C.
Dit anvendelsesbehov: Vores affugtningsløsninger:
Proces- og produkttørring i højtemperaturomgivelser DH 300 BH
Industritørrer til mellemstort kapacitetsbehov DH 15, DH 30, DH 60, DH 75, DH 110
Industritørrer til montering på bagvæg (ekstraudstyr) DH 15, DH 75, DH 110
Industritørrer forberedt til montering på væg* DH 15, DH 30, DH 60, DH 75, DH 110
Industritørrer til store til meget store kapacitetsbehov DH 150, DH 300 BY
Industritørrer til opstilling på gulvet DH 75, DH 110, DH 150, DH 300
Industritører til lavtemperaturområder ned til -15° C DH 300 BY
* Ud over de modeller, der er forberedt til montering, kan alle Trotec industritørrere også monteres på væggen eller under loftet. Hertil skal der så blot bruges en passende fastgørelseskonstruktion.