1. Produkter & Tjenester
  2. Maskiner - HighPerformance
  3. Affugtning
  4. Kondenserings-luftaffugter, stationær
  5. Industritørrere i DH-serien
  6. Funktionsprincip

Effektivt funktionsprincip til vedligeholdelsesvenlige, vedvarende opgaver.

Køletørrerne suger fugtig omgivelsesluft ind og nedkøler den til under dens dugpunkt, hvorved en stor del af den luftbundne fugt kondenserer og kan trækkes ud af luften. Kondensvandet ledes væk og den tørre, kolde luft ledes forbi køleblokkens varmedel, opvarmes der af den frigivne procesenergi og tilføres derefter rumluften igen.

Du kan få ekstra gavn af dette princip på to forskellige måder

Skitse over funktion princip til vores stationære kontinuerlig drift-DH-kondens-luftaffugter

I alle luftopvarmede omgivelser kan du ved hjælp af den allerede opvarmede, tørre luft reducere hidtil nødvendige, ekstra varmeomkostninger (funktionsprincip 1).

I lavtemperaturområder er der mulighed for varmegenvinding. I så fald kan vand opvarmes ved hjælp af den procesvarme, der frigives og anvendes til eksisterende varmeprocesser eller til behandling af vand (funktionsprincip 2).

Allerede ved applikationer med et højt vandforbrug kan energiomkostningerne på den måde reduceres markant. Alternativt er der også den mulighed, at du kan vælge at anvende en ekstern varmedel uden for de rum, der skal tørres.

Effektivt funktionsprincip til vedligeholdelsesvenlige, vedvarende opgaver.
Fugtig luft Tør luft

De fleksible DH-industritørrere giver dig en lang række anvendelsesmuligheder:

De fleksible DH-industritørrere giver dig en lang række anvendelsesmuligheder:

Vores stationære DH-industritørrere kan integreres uden problemer i ethvert omgivelsesmiljø.

De behøver ingen ekstra frisklufttilførsel og opstilles fleksibelt direkte i de rum, der skal affugtes eller tilsluttes til eksisterende luftkanalsystemer. Mange modeller er fra fabrikken forberedt til montering på væggen.

Derudover kan du, ud over basisudgaverne, få talrige specialudgaver til dine specifikke opgaver og kapacitetsbehov. Få personlig rådgivning!