1. Produkter & Tjenester
  2. Maskiner - HighPerformance
  3. KLIMATISERING
  4. Erhvervs-klimaenheder i PortaTemp-serien
  5. Vandkølekredsløb

Vandkølekredsløb

Hurtig installation med PortaTemp-W-forbindelsessæt:

Hurtig installation med PortaTemp-W-forbindelsessæt

Med PortaTemp‑W‑modellerne (og AHX) er det ved anvendelse af forbindelsessæt muligt at installere den eksterne varmeveksler op til 40 m fra det kølede rum. Slangerne føres ganske enkelt langs med lofter, vægge eller på gulvet.

Fordel ved vandkølekredsløb – sådan fungerer det:

Kølemiddelkredsløbet i køleaggregatet er hermetisk lukket.

Til køling af fordamperen og til bortledning af varmen installeres der mellem køleaggregat og ekstern varmeveksler ved hjælp af forbindelsessæt et separat kredsløb, hvori der cirkulerer vand som kølemedium.

Ved til- og afkobling af apparatet opstår der derfor ikke noget kølemiddeltab, fordi forbindelsesledningerne kun er fyldt med vand.

Lynhurtig tilslutning takket være vand-lynkobling

Forbindelsesledningerne installeres fleksibelt og enkelt i ekspresfart – dette novum inden for vandkølede Porta­Temp-klimaanlæg er en uvurderlig fordel i praksis:

Frygt for kølemiddeludslip er derved unødvendig, for kølemidlet cirkulerer inden i apparaterne – i forbindelsesledninger flyder rent vand som kølemedium og intet andet.

Derfor kan du lynhurtigt installere disse apparater, der er klar til brug, også når varmeveksleren er op til 40 m væk fra klimaenheden!

Især i kontor-, server- og produktionslokaler, koblingscentraler eller studios, hvor der for det meste ikke er mulighed for rumligt nærliggende varmebortledning, er denne enestående tilslutningsmulighed af uvurderlig betydning.