Betjeningselementer med Monoventic-regulator og FlowMatic-display

Service-telefonnumre

Vi hjælper dig gerne videre med yderligere information.

Erhverv: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Slutforbrugere: +49 2452 962 450
E-mail: info@trotec.com
  1. Produkter & Tjenester
  2. Maskiner - HighPerformance
  3. LUFTRENSER
  4. Erhvervs-luftrenser i TAC-serien
  5. Detaljerede udstyrsfordele
  6. FlowMatic-styring
FlowMatic

Trods al modstand: Volumenstrømmen holder stand!

For at implementere de fastlagte værdier for luftudskiftningen i de rum, der skal behandles, skal der overholdes en konstant volumenstrøm gennem hele anvendelsesperioden, fordi den nødvendige luftmængde ikke kan opnås, hvis den effektive luftgennemstrømning falder.

Procesbetinget tilstoppes de anvendte filterelementer dog efterhånden i alle luftrensere, hvilket fører til et stigende modtryk og faldende luftgennemstrømning. Derudover reducerer de tilsluttede lufttransportslanger den luftmængde, der er til rådighed ved enden af slangen, afhængigt af deres længde og antallet af bøjninger.

For at kunne opfylde forskrifterne for luftudskiftning i hele behandlingsperioden og kompensere for en uundgåelig reduktion af volumenstrømmen skal der i konventionelle luftrensere arbejdes med væsentligt højere startværdier. Men selv sådanne foranstaltninger kan ikke garantere, at den ønskede værdi overholdes i hele anvendelsesperioden og øger desuden sliddet på filterelementerne.

Professionelle løser dette problem med den elektroniske, automatiske volumenstrømregulering i vores luftrensere TAC 5000 og TAC 6500 – verdens første mobile luftrensere med denne teknik!

Den sensorunderstøttede Flowmatic-styring i disse TAC-enheder er globalt unikke og fungerer principielt som "fartpiloten" i din bil:

Flowmatic-sensorerne registrerer luftgennemstrømningens faktiske værdier i hele filterkæden og tilpasser dynamisk systemydelsen fortløbende, således at den numerisk forindstillede, ønskede luftmængdeværdi holdes konstant i alle situationer!

Det øger ikke kun filtrenes levetider og systemets effektivitet, men garanterer også, at de ved lov fastsatte luftskifterater overholdes.

FlowMatic-styring

Sensorunderstøttet Flowmatic-styring med forvalg af luftmængdens reelle værdi i m³/h.