Service-telefonnumre

Vi hjælper dig gerne videre med yderligere information.

Erhverv: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Slutforbrugere: +49 2452 962 450
E-mail: info@trotec.com
  1. Produkter & Tjenester
  2. Maskiner - HighPerformance
  3. Lugtfjernelse
  4. Lugtneutralisatorer
  5. Funktionsprincip:

Funktionsprincippet i Trotec lugtneutralisatorer

Airozon-serie

Lugtneutralisatorerne i Airozon-serien producerer ozon, et yderst reaktivt oxidationsmiddel, der opspalter lugtmolekyler og neutraliserer dem.

Ozonen udvindes af den ilt der er indeholdt i rumluften.

Derved underkastes luften en coronaudladning, hvilket fører til en forudgående produktion af atomar ilt, en fri radikal og efterfølgende til dannelse af ozon (O3).

De i apparatet genererede radikaler bevirker med den oxidative nedbrydning af luftbårne og stationære skadelige stoffer (f.eks. i gulve, vægge, loft) en lugtneutralisering og en afkimning ved at dræbe vira, bakterier, skimmelsvampe og cancerogen-/allergenvirkende mikroorganismer.

PÅ grund af sin metastabile forbindelse henfalder ozon efter den pågældende regenerationstid igen til ilt, uden at efterlade skadelige rester.

AirgoPro-serien

Lugtneutralisatorer i AirgoPro-serien er plasmafeltionisatorer, hvis funktionsprincip kan sammenlignes med ozongeneratorers, men dog arbejder med lavere energiinput

I apparatet undergår den gennemledede luft en glimudladning (ionisering). Spalteprodukterne der kun opstår inden for den stationære plasma består af singuletilt og dens modifikationer, atomar ilt som frie radikaler, blandet andet også her et forløberprodukt for ozongenerering.

De skadelige stoffer i denne indsugede luft som vira, bakterier og skimmelsvampe undergår herved en oxidativ nedbrydning, der understøttes af forekomsten af hydroxylradikaler.

Plasmafeltionisatorer muliggør ved drift i ventilerede rum og med en afstand på ca. 2 m til ionkilden også at der er personer til stede.