Olievarmeaggregat ID 500 Olievarmeaggregat ID 800

Service-telefonnumre

Vi hjælper dig gerne videre med yderligere information.

Erhverv: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Slutforbrugere: +49 2452 962 450
E-mail: info@trotec.com
 1. Produkter & Tjenester
 2. Maskiner - HighPerformance
 3. Opvarmning
 4. Olievarmeaggregater i ID-serien

ID-olievarmeaggregater

Professionel varmeautomater til de højeste krav og de barskeste omgivelser.

Navnet siger det: Hvis det skal „gå hedt til“ pålideligt og vedvarende, så er det altid en god „ID“ at bruge disse kvalitets-varmeapparater. For olievarmeaggregaterne i ID-serien er konstrueret specielt til de hårde krav ved udlejning, og kan bruges til en lang række opgaver, for eksempel til bygningsopvarmning eller opvarmning af telte, værksteder eller udstillingslokaler eller til at holde frostfrit i landbrug og gartneri.

Mange anvendelsesmuligheder inden for bygningsopvarmning

Mange anvendelsesmuligheder inden for bygningsopvarmningID-olievarmeaggregater leverer ved pludselig opstået kulde eller ved uopsættelige tidsfastsatte arbejder den nødvendige varme på de ønskede steder. Det gør uafhængig, for byggeri til tiden forudsætter, at der også kan arbejdes på den kolde årstid og at bygninger, materialer og arbejdspladser er passende beskyttet. 

Optimal til landbrug og gartneri

Optimal til landbrug og gartneriID-varmekanonerne producerer luftmængder til stalde og glas- eller plastdrivhuse af næsten enhver størrelse og leverer efter behov – i modsætning til traditionelle varmtvands-varmesystemer eller andre varmeanlæg direkte og uden fremløbstid straks den nødvendige varme. Det betyder reduktion af energibehovet og dermed betydelige omkostningsbesparelser.

Ideel til opvarmning af haller, udstillingslokaler eller telte

Ideel til opvarmning af haller, udstillingslokaler eller telteOpstilling og start: De mobile olievarmeapparater behøver i den ønskede driftstid blot at stå på deres plads for i tilfælde af behov straks at levere varme uden fremløbstid. Altid når der er brug for mobil, effektiv varmekraft, er olievarmeaggregaterne i ID-serien førstevalg.

Brugervenlig, kraftig, pålidelig ...

Indirekte olievarmeapparater i ID-serien udmærker sig ud over den høje varmeydelse ved ekstra solid forarbejdning, kvalitetskomponenter med lang levetid og mange praktiske detaljer.

Apparaterne er som standard udstyret med en støjoptimeret og vedligeholdelsesvenlig, højtydende ventilator og rumtermostatstikkontakt. Den enstrengede tilledning med automatisk udluftning sikrer en pålidelig, fejlfri, permanent drift.

På grund af de yderst ringe udstødsgastab opnås der en høj fyringsteknisk virkningsgrad og dermed optimal økonomi.

Med deres kraftige højtryks-aksialblæsere producerer ID 500 og 800 store luftmængder med et konstant højt transporttryk og egner sig derfor særligt godt som central varmluftfordeler til flere lufttransportslanger også over lange afstande.

En særlig fordel ved ID-varmeaggregaterne er deres kompakte konstruktion:

Fra styringen til brænderen befinder alle komponenter sig in lukkede kabinetter. Hurtig samling og adskillelse er således ikke noget problem, desuden muliggør den smalle form en optimal rangering også på snævre byggeplads- og dørområder.

Fordele i praksis:

 • Mærke-brænder med høj virkningsgrad
 • Enstrenget system med automatisk udluftning
 • Elektrisk olieforvarmning
 • Fotocelle-flammeovervågning
 • Supereffektiv varmeveksler
 • Brænderafskærmning med beskyttelsesbøjle
  Regnkappe og oliekar
 • Fuldautomatisk drift med rumluftstyring
 • Optimale transportmuligheder i kraft af store hjul, kranøjer og gaffeltruckåbninger.
 • Til lange slangestrækninger
 • Kan anvendes kuldesikkert ved omgivelsestemperaturer ned til -20° C.
 • Effektiv, specielt optimeret højtydende ventilator
 • Servicevenlig oliebrænder
 • Brugervenligt placeret betjeningskontakt og termostattilslutning
Brugervenlig, kraftig, pålidelig ...

 Standardudstyr

 Ekstraudstyr

 Fås ikke