1. Produkter & Tjenester
 2. Produkter ‑ HighPerformance
 3. Vandskadesanering
 4. Flertrins-filtersystem
 5. Faktatjek filterkæde

De enkelte trin i Trotec-filterkæden

Ved rensning af procesluft skal følgende punkter overholdes:

Filtertrin: Forfiltrering og grovudskillelse

Til beskyttelse af de efterfølgende filtrer og isoleringstørreren skal der først udskilles frit vand fra den indsugede luft-vand-.blanding.

Ved den teknisk krævende Trotec-løsning sker denne grovudskilning med en speciel prelplade, som vandet kumuleres på og derfra dirigeres ned i vandudskillerens opsamlingsbeholder.

 

Filtertrin: Forfiltrering og finudskillelse

Til ydelsesoptimering af følgefiltrene og levetidsforlængelsen for isolerings-tørreaggregatet skal yderligere forekommende vand tilbageholdes og luftstrømmen renses for finpartikler.

I Trotec-vandudskillere sker finudskilningen vha. et afvaskeligt finfilter (stål-demister), i hvis definerede strik af rustfri ståltråde der ved vandindtrængning dannes en spærring mod yderligere forekommende vand, der fra demisteren falder tilbage i opsamlingsbeholderen. Samtidig udgør dette spærrelag en filterfunktion for finstøv (vådluftfilter).

Fordel i praksis: Efter afslutning af udtørringen kan demister-finfilteret enkelt og hurtigt tages ud af vandudskilleren, rengøres med en vandstråle og derefter anvendes igen.

 

Filtertrin: Mikrofiltrering, klasse F8 iht. DIN 779

Efter forfiltreringen er den rensede og oven i købet vandfrie luft allerede i så høj grad befriet for partikler, at disse ikke længere er synlige for det menneskelige øje. Nu skal der af flere grunde ske en mikrofiltrering af procesluften:

For det første for at sikre, at kontamineret, udsuget luft i henhold til relevante forordninger er renset tilstrækkeligt, før den føres tilbage i rummene. For det andet som en absolut nødvendig forfiltrering til anvendelser, hvor brugen af et HEPA-filter er foreskrevet, for eksempel i tilfælde af fare for eksponering over for skimmelsvampesporer eller anorganisk fiberstøv.

Trotec mikrofiltre er specielt egnet og godkendt til anvendelse af vakuumturbiner med trykforskelle over 250 mbar og med en filterflade på 0,1 m² og en luftkapacitet på 60 m³ pr. filterelement er afstemt optimalt efter den maksimale luftkapacitet for vakuumturbinen i MultiQube-isoleringstørrere. Trotec mikrofiltre opfylder den filterklasse F 8 der i henhold til DIN EN 779 er foreskrevet for forfiltre til HEPA-filtrering og er i stand til at udskille 99 % af alle partikler ned til en størrelse på 2 mikrometer af procesluften.

Procesluftrensning ved undertrykstørring – ikke kun et spørgsmål om teknik ...

Vandudskiller-ståldemister, mikro- og HEPA-filtre, der er egnede til anvendelse sammen med undertryks-isoleringstørreaggregater, er specialkonstruktioner der er specielt afstemt efter hinanden, der er designet til store trykforskelle og høje tilstrømningshastigheder.

Brugen af forkert beregnede filterkæder eller dårligere materialer fører, ud over eksponeringsfare og deraf resulterende regresrisiko, uvægerligt til en drastisk forkortelse af levetiden for den anvendte apparater - og for den sags skyld til totalt svigt.

Det er derfor ikke uden grund, at der ved erhvervsmæssig undertrykstørring ved lov er foreskrevet, at der skal sikres en teknisk upåklagelig rensning af procesluften.

Alligevel tilbydes der stadig på markedet apparater, hvor "filtersystemet" kun består af gængse byggemarkeds-skumgummimåtter eller filtermåtter til filtrering i røgudsugninger.

Stålflet-demister er ofte ikke andet end en flad indlægsmåtte uden enhver funktion i praktisk brug.

HEPA-filtre som kassettefilter i træramme anvendes i ventilationsteknikken og er efter vores mening mindre egnede til vandskadesanering.

I modsætning hertil er Trotec-vandudskillere designet og beregnet af ingeniørvirksomheder er er specialiseret heri. Sammen med førende filterproducenter blev så de enkelte filtertrin efterfølgende konstrueret specielt til de aktuelle isoleringstørrerydelser og testet i praktiske langtidstests i vores egen servicevirksomhed.

Derfor får specialvirksomheder inden for tørring hos Trotec glæde af professionelt udstyr der er afprøvet over mange år med den bedst mulige filterydelse og maksimal økonomi – apparater, der over mange år, i tusindvis af projekter har bevist deres værd og hos forsikringsselskaber og sagkyndige over hele Europa har udviklet sig til det anerkendte tekniske niveau.

Filtertrin: HEPA-filtrering, klasse H13 iht. DIN 1822-1

Hovedformålet med en HEPA-filtrering – en forudgående mikrofiltrering som forfilter er her absolut nødvendig – ligger i en sikker udskilning af skimmelsporer, bakterier og de mindste mikrofibre, der er under mistanke for at være kræftfremkaldende. Derfor er brugen af et HEPA-filter, hvis der er fare for at den omgivende luft eksponeres for sådanne sensibiliserende stoffer foreskrevet ved lov som teknisk beskyttelsesforanstaltning.

Trotec HEPA-filtre i klasse H13 er optimalt afstemt efter de tekniske specifikationer for vakuumturbinerne i multiQube-isoleringstørrere og efter mikrofiltrenes filterflade og godkendt af filterproducenten. Med den forbedrede filtergeometri, 3 m² filterflade og 315 m³ luftkapacitet sikrer Trotec HEPA-filtre en udskillelse af 99,97 % af alle svævestoffer ned til en størrelse på 0,3 mikrometer! Til sammenligning: Et menneskehår har en diameter på ca 80 mikrometer, er altså cirka 800 gange større!

Tjekliste til registrering af filtersystemer der dur i praksis:

 • Udfører systemet en 4-trins filtrering?
  (vådudskilning, våddemister-finfiltrering, mikrofiltrering klasse 8, HEPA-filtrering klasse H13)
 • Er systemet udstyret med en HEPA-filter tilstandsovervågning?
 • Hvordan er demisteren konstrueret?
  Har stål-demisteren en terningeform, der er specifikt afstemt efter udskilningsvolumenet eller er det kun en flad måtte?
 • Hvilket mikrofilter anvendes der?
  FORSIGTIG! Når det drejer sig om filtre fra byggemarkedet som man selv kan skære til, til røg-udsugningshætter, skumgummimåtter, støvfiltre osv. De er hverken klassificeret som mikrofiltre (F 8) eller som forfiltre til et HEPA-filter (H13)
 • Er HEPA-filtrenes størrelse og design egnet til vandskadesanering?
  FORSIGTIG! mht. følgende kendetegn: Støvsugerstørrelse, træ-kassettefilter, størrelse og form på et luftfilter til en bil
 • Er HEPA-filteret anbragt lige bag ved vandudskillelsen eller grovfilterenheden?
  FORSIGTIG!Hvis mikrofiltre helt mangler eller til forfiltrering ikke kan bruges i kombination med HEPA-filtre!
 • Hvor stor er filterfladeforholdet for de anvendte mikro- og HEPA-filtre?
  På grund af den høje udskilningsgrad skal der ved anvendelse af HEPA-filtre ufravigeligt arbejdes med en lav tilstrømningshastighed. Til forhindrng af tryktab kræves der derfor et mirko-HEPA-filter på mindst 1:6; HEPA-filterfladen skal altså være mindst seks gange større end filterflade på de forkoblede mikrofiltre!
 • Ligger HEPA-filteret inde i vandudskilleren?
  FORSIGTIG!: Større rengørings- og vedligeholdelsesindsats, for HEPA-filterbeholderen kontamineres også, når HEPA-filteret ikke er sat i!
 • Er alle forbrugselementer lette at nå, og kan udskiftes enkeltvis?

Konsekvenserne af en ikke korrekt filtersystematik:

 • Utilstrækkelig udskilning af farlige stoffer kan føre til regreskrav og imageskader.
 • Hurtigt tryktab pga. forurenede HEPA-filtre fører til
  • betydeligt længere tørretider
  • Overophedning af kompressorturbinerne
  • Permanent udskiftning af de dyre HEPA-elementer

Benyt derfor HepaControl til overvågning af filterets tilstand!