1. Produkter & Tjenester
  2. Produkter ‑ HighPerformance
  3. Vandskadesanering
  4. Isoleringstørreaggregater
  5. Metodeoplysninger til praksis

Metodeoplysninger til praksis

Principperne i isoleringstørring:

OvertryksmetodenMed overtryksmetoden pustes tør, opvarmet luft gennem specielle åbninger ind i isoleringen.

I gennempustningsfasen optager den tørre luft fugten fra isoleringslaget, undviger gennem kantfugen eller andre aflastningsåbninger ind i rummet og tøres igen vha. opstillede affugtningsaggregater.

Med dette kredsløb opnås der en udtørring indtil den materialespecifikke udligningsfugt

UndertryksmetodenMed undertryksmetoden foregår hel processen omvendt Med vakuumturbiner suges den fugtige luft ud af isoleringen.

I isoleringen opstår der på denne måde et vakuum, der på grund af efterfølgende rumluft, der er tørret med affugtere, udligner sig igen gennem de åbnede kantfuger og andre aflastningsåbninger.

Overtryk er ikke det samme som undertryk!

For at kunne suge et bestemt luftvolumen ind, for eksempel 100 m³ ved et modtryk på 100 mbar (f.eks. Styropor™, mineraluld), skal man puste ca. 20 % mere energi end det samme luftvolumen ved identisk modtryk (100 mbar) ind i isoleringen. Ved et modtryk på 150 mbar (f.eks. perlit) øges forskellen til 30 %.

Eller udtrykt på en anden måde: Et isolerings-tørreaggregat kan med overtryksmetoden puste ca. 20 til 30 % mere luftvolumen ind i isoleringen end denne med undertryksmetode ville suge ud ved samme konstellation!

Facit: Metodebetinger er de arealydelser der kan opnås med undertryksmetoden lavere end med overtryksmetoden.

Vigtige henvisninger vedr. undertryksmetoden:

Med denne metode er brugen af et filtersystem nødvendig for at der ikke skal komme vand eller faste partikler ind i kompressoren. Det ville medføre tilstopning af turbine og dermed til ødelæggelse af apparatet.

Udnyt derfor fordelene ved Trotec-filterkæden - Flere oplysninger her ...

Fordele og ulemper ved en sammenligning af metoderne Overtryk Undertryk
Fare for ukontrolleret spredning af vand ind i de ikke-berørte zoner Ja Nekj
Potentielle inventarskader og forværringer af rumklimaet i tilgrænsende områder Ja Nej
Indpresset fugt i kant-/hjørneområder kan føre til en forlængelse af tørretiderne Ja Nej
Arealydelse ved brug af identisk maskine 100 % 80 %
Generel varighed af udtørringen, relativt Normalt Hurtigere
Mulighed for mineralbetingede udblomstringer i naturstensgulve på grund af kapillærtryk Ja Nej
Mulighed for hvælvningsskader i bitumen-cementgulve Ja Nej
Beskyttelse mod kontaminering af indåndingsluften pga. sporer, allergener eller mikrofibre der er mistænkt for at være kræftfremkaldende Nej Ja
Antal nødvendig boringer til luftindpustning/udstrømningsåbninger Flere Færre
Anvendelsesmulighed i hygiejnefølsomme områder som hospitaler, plejehjem, skoler, børnehaver osv. forbudt Ja