Så let kan isoleringstørring være: Qube+

Service-telefonnumre

Vi hjælper dig gerne videre med yderligere information.

Erhverv: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Slutforbrugere: +49 2452 962 450
E-mail: info@trotec.com
 1. Produkter & Tjenester
 2. Produkter ‑ HighPerformance
 3. Vandskadesanering
 4. Isoleringstørreaggregater
 5. Qube+

Helt enkelt. Plus mere. Qube+

Med Qube+ kan du i forbindelse med isoleringstørring erstatte et sammenligneligt MultiQube-tårn komplet med kun ét apparat, som endda har en 20 % større arealydelse og samtidig er 50 % lettere og 50 % mindre.

Derfor er transporten fra servicebilen til skadesstedet også 100 % hurtigere. Installering af flere apparater med mange slanger bortfalder helt. Stil op, tilslut, tænd – og klar!

Der kræves ingen yderligere instrumentteknik – i Qube+ er alt allerede integreret lige til at tilslutte: En effektiv VX-5-turbine-isoleringstørrer, en vandudskiller, et 4-trins filtersystem og en kraftig lyddæmper – ultrakompakt forenet i en robust, stabelbar aluminiumskonstruktion, som giver dig betydeligt flere fordele i forhold til løsninger med flere apparater og samtidig væsentligt færre omkostninger.

Dine medarbejdere vil også være dig taknemmelige: 50 % mindre arbejde med at bære, løfte, slæbe, stable – 100 % mindre arbejde med at tilslutte slanger, kabler og surre fast – 20 % mindre monteringsarbejde!

Global unik integreret løsning – fås kun hos Trotec!

Global unik integreret løsning:

 • VX-5-turbine
 • Vandudskiller WA 4i
 • HEPA-filtermodul
 • Lyddæmper NR 19

Alt er installeret fuldstændig klar til brug – let, kompakt og effektiv – globalt den mest unikke integrerede løsning på markedet! Qube+ definerer vores målestok for den mest energieffektive isoleringstørrer i hele branchen som en overlegen løsning med hensyn til økonomi og energi!

Fordele i praksis:

 • Professionel kvalitet „made in Germany“ –
  Original Trotec-produktion
 • Erstatter 4 apparatet i ét: Vandudskiller, HEPA-filter, lyddæmper og sidekanalkompressor med op til 3-kW-ydelse
 • Op til 75 % mindre end konkurrerende konstruktioner
 • 50 % mindre arbejde med at bære, løfte og stable
 • Kan installeres så hurtigt og enkelt som intet andet system
 • Fuldautomatisk får du altid den mest effektive tørringseffekt takket være HiDry-automatikken
 • Farvet effektkontrolvisning via Optiflow-NT-multifunktionsdisplay
 • Ekstra HEPA-filtrering – omkostningsbesparende kun ved behov
 • Samlet vægt kun 27 kg

Disse fordele får du med Qube allerede ved markedsindføringen:

 • Op til 20 % større arealydelse end et tilsvarende MultiQube-system
 • Adaptronisk effektstyring til fleksible vakuumtørringer af flader på 10 m² til 85 m².
 • Hurtigst mulig tørring med global unik HiDry-automatik til alle effekttrin
 • En Qube erstatter 4 apparater:
  vandudskiller, HEPA-filter, lyddæmper og alle sidekanalkompressorer i effektklasserne fra 0,4 kW til 3 kW
 • Fleksibelt filtersystem med HEPA-filterindsats ved behov sænker driftsomkostningerne
 • Op til 75 % mindre end konkurrerende løsninger
 • 50 % mindre arbejde med at bære, løfte og stable
 • 100 % hurtigere og nemmere installering uden tidskrævende placering af slanger
 • DA-4-interface til fjernovervågning i realtid af anlæggets og tørringens status
 • Optiflow-NT-multifunktionsdisplay med klartekst-statusvisning og farvebelysning til effektkontrol
 • Digitaltæller for driftstimer og energiforbrug
 • Integreret termobeskyttelse til forebyggelse af skader på tørreapparater, inventar og byggematerialer.
 • Natdrift – stille-tilstand
 • Slidstærkt touch-betjeningspanel

Og Qube+ har nu endnu flere pluspunkter:

Optimeret støjudvikling – nu endnu mere støjsvag (8 - 10 dB(A)), svarer subjektivt til en halvering af lydstyrken
Endnu mere støjsvag
Endnu smartere styringssoftware – nyudviklet til trykoptimeret volumenstrøm ved samtidig højere energieffektivitet
Endnu smartere styringssoftware
Ekstra eco-effekttrin (trin 1) – mere fleksible tørringsmuligheder, også af små flader
Ekstra eco-effekttrin
Sensorunderstøttet termobeskyttelsesfunktion med regenereringssekvens og automatisk slukning
Sensorunderstøttet termobeskyttelsesfunktion
MID-konform energiforbrugtæller
MID-konform energiforbrugtæller
2 x 2 hurtiglåse for bedre formslutning og større transportsikkerhed
Mere rationel mobilitet
TTKwic-modus til bortledning af kondensvand til tilsluttede luftaffugtere, også i slukket tilstand
TTKwic-modus
Optimeret håndtering med det højdeindstillelige teleskop-skubbegreb
Teleskop-skubbegreb
Fjederkontaktplade for endnu bedre formslutning og hurtigere adgang
Endnu mere formsluttende forbindelse
Tastaturlås – bedre beskyttelse mod fejlbetjening
Tastaturlås
Mere robust konstruktion af betjeningspanelet med displaybeskyttelse
Mere robust konstruktion af betjeningspanelet
Takket være en forbedret trådløs forbindelse er enheden nu lettere at afmontere til vedligeholdelse
Turbomotorenhed, der er lettere at afmontere

Op til 75 % mindre end konkurrerende konstruktioner

50 % mindre end en lignende MultiQube-installation og op til 75 % mindre end en konkurrerende konstruktion.

Lille årsag, stor virkning: Takket være den ultra kompakte konstruktion muliggør anvendelsen af Qube+ op til 100 % større arbejdsproduktivitet og op til 300 % større lagerproduktivitet.

Med Qube+ fjernes samtlige „tidsrøvere“ på én gang – og du profiterer af ekstrem produktivitetstilvækst i saneringshverdagen:

Du skal disponere over og flytte færre apparater alt efter skadens omfang, har et mindre lagerbehov og mere udstyr pr. tur i servicebilen. Derudover profiterer du af hurtigere på- og aflæsning, hurtigere transport fra bil til skadesstedet, hurtigere installering, hurtigere nedtagning og mindre rengøringsbehov.

Når alt kommer til alt kan du således øge din arbejds- og lagerproduktivitet betydeligt ved at anvende Qube+!


Superkompakt – plus super udstyr! Qube+

Ud over det slidfri touch-betjeningspanel med ekstra displaybeskyttelse er Qube+ udstyret med det innovative optiflow-NT-multifunktionsdisplay, som ikke kun viser alle indstillinger, men også effektiviteten af opbygningen af din tørreinstallation ved hjælp af farver. Som standardudstyr til alle Qube+-apparater hører desuden et DA-4-interface og en EfiDry-fugtsensortilslutning.
Slidstærkt touch-betjeningspanel

Touch-betjeningspanel

Qube+ giver dig en bekvem betjening med et fingertryk. Ingen regulator, intet slid. Et let tryk på det passende symbol er nok til at konfigurere din Qube+.

Ud over plus-minus-tasterne til hurtigt valg af effekttrin har betjeningsfeltet desuden funktioner til en ekstra stille-tilstand samt til kombi-visning af strømforbrug og driftstimer.

Optiflow-NT-multifunktionsdisplay

På Optiflow-NT-multifunktions­displayet på Qube+ kan du ikke blot tydeligt aflæse den aktuelle driftsstatus og volumenstrøm, selv i mørke og på afstand, som klartekstvisning, displaybelysningens farve viser også automatisk, hvor effektivt tørringsluften kan strømme gennem isoleringslaget i din installation.

Grøn farve bekræfter en optimal volumenstrøm, orange angiver grænseområder, og når LED-displayet er rødt, er luftgennemstrømningen ikke tilstrækkelig til arealet, således at opbygningen skal optimeres for at opnå en hurtig tørring.

Natdrift – stille-tilstand

I stille-tilstand arbejder Qube+ ekstra stille og alligevel effektivt. Reduktionen af støjniveauet opnås ikke kun ved at reducere effekten, men også ved at regulere den med støjoptimeret prioritering af den optimale volumenstrøm på effekttrin 2.

Når den er aktiveret, arbejder Qube+ i ti timer i stille-tilstand og skifter derefter automatisk tilbage til det tidligere anvendte effekttrin. Ekstremt praktisk til kunder, der kortvarigt har brug for en maksimalt dæmpet lydkulisse.

Sensorunderstøttet termobeskyttelsesfunktion

En integreret sensor overvåger den interne lufttemperatur i Qube+ og skifter automatisk ned fra det aktuelle trin til trin 1, inden der nås destruktive klimabetingelser over 45° C indvendigt i apparatet, hvilket kan føre til materialestress og dermed forkorte levetiden for Qube+.

Temperaturen overvåges fortsat, og i tilfælde af faldende temperaturer skifter Qube+ automatisk tilbage til normal drift. Hvis temperaturniveauet imidlertid forbliver kritisk over et for langt tidsrum, slukkes apparatet helt for at beskytte det.

Denne beskyttelse forlænger ikke blot levetiden for din isoleringstørrer og luftaffugter betydeligt, den forebygger også termiske skader på materialer i rum og bygninger hos dine kunder.

TTKwic-modus

TTKwic-modus

Qube+ råder over alle vandudskiller-ydelseskarakteristika for WA 4i, inklusive to TTKwic-lynkoblinger til simpel drænagetilslutning af luftaffugtere.

For at luftaffugternes kondensvand bliver pumpet effektivt bort via TTKwic-lynkoblingerne, når Qube+ er slukket, kan du sætte apparatet i TTKwic-modus via betjeningspanelet. I denne modus er motoren slukket, men pumpen forbliver aktiv.

Betjeningspanelet er konstrueret endnu mere robust, og med tastaturlåsen kan du ganske enkelt fjerne risikoen for en fejlbetjening.
Robust konstruktion af betjeningspanel
Optimal volumenstrøm, grøn displaybelysning
Visning af effektiviteten af opbygningen ved hjælp af farver
Ved grænseområder lyser displayet orange
Visning af effektiviteten af opbygningen ved hjælp af farver
Rød belysning signalerer utilstrækkelig luftgennemstrømning – en optimering af opbygningen er nødvendig.
Visning af effektiviteten af opbygningen ved hjælp af farver
Energiforbruget registreres ved hjælp af en MID-konform tæller, der er monteret separat i Qube+ og forsyner displayet med de registrerede data. Driftstimerne vises desuden også.
Digitaltæller for driftstimer og energiforbrug
I natdrift – stille-tilstand arbejder Qube+ ekstra stille og alligevel effektivt.
Natdrift – stille-tilstand
Hvis den sensorunderstøttede termobeskyttelsesfunktion aktiveres, kommer der samtidig en tilsvarende statusmelding op på displayet.
Sensorunderstøttet termobeskyttelsesfunktion
Den kombinerede anvendelse af Qube+ og tørringsstyreenheden DA 4 Qube garanterer dig maksimal tørringseffektivitet på hurtigst mulig tid.
Maksimal tørringseffektivitet med Qube+ og DA 4 Qube

Turbomotor med adaptronisk effektstyring

Turbomotoren i Qube+, der kan reguleres i fire trin, når op på maks. 20.000 omdr./min. og garanterer maksimal effektivitet på alle effekttrin, fordi den integrerede HiDry-automatik permanent registrerer den aktuelle volumenstrøm i m³/h og automatisk regulerer Qube+ til den optimale luftgennemstrømning.

Et tryk på en tast er nok, og Qube+ skifter valgfrit til en højere effektklasse eller efter behov til den ekstra stille-tilstand.

HiDry-automatik

Fuldautomatisk får du altid den mest effektive tørringseffekt

Hvis der genereres en motorydelse, der er større end behovet, gør det ikke tørringen hurtigere, men øger tværtimod slidet og strømforbruget. Den afgørende faktor for en hurtigere tørring er ikke motoreffekten, men en regelmæssig, høj luftgennemstrømning i de isoleringszoner, der skal tørres.

Derfor er Qube+ udstyret med den innovative HiDry-styringsautomatik, som ikke tilpasser ydelsen afhængigt af modstanden, men i forhold til volumenstrømmen, og på denne måde altid automatisk garanterer den mest effektive ydelse på alle trin for alle tørringsopstillinger.

På samme måde som en „fartpilot“ i personbiler regulerer den sensorunderstøttede HiDry-automatik fortløbende og dynamisk volumenstrømmens ydelse i Qube+ til den forudindstillede optimale værdi på det pågældende effekttrin.

Mens der i begyndelsen af tørringen er behov for større motorydelse til at opretholde volumenstrømmen pga. den relativt høje modstand, falder effektbehovet kontinuerligt, efterhånden som tørringen skrider frem.

HiDry-automatikken sørger gennem hele tørringen for, at turbomotoren i Qube+ aldrig genererer mere effekt, end der er behov for til at opretholde den optimale volumenstrøm.

Resultatet: Hurtigst mulig tørring med minimalt energiforbrug!

Qube+ imponerer med sin høje effektivitet

Ydelsesoptimeret energiforbrug

I modsætning til almindelige sidekanal-kompressorturbiner står ydelse og strømforbrug for turbomotoren i Qube+ altid i et gensidigt lineært forhold:

Hvis der skiftes til lavere ydelse, eller modtrykket falder, reduceres strømforbruget også. Derudover reguleres ydelsen ikke i forhold til modstanden, men retter sig efter den nødvendige volumenstrøm.

Takket være denne teknik arbejder Qube+ i forhold til sidekanalkompressorer ekstremt energibesparende og især i tørringens afsluttende fase praktisk talt til den strømbesparende Eco-tarif.

Altid lige så meget effekt, som du har behov for:

 • Effekttrin 1:
  Optimal til økonomisk tørring af små flader. På dette trin yder Qube+ lige så meget som en 0,4-kW-sidekanalkompressor, men bruger 70 % mindre strøm!
 • Effekttrin 2:
  Svarer til ydelsen fra en 0,8-kW-sidekanalkompressor.
 • Effekttrin 3:
  Qube+ er ca. 10 % kraftigere end en sidekanalkompressor med en effekt på 1,1 til 1,3 kW.
 • Effekttrin 4:
  Svarer til 160 % af effekten for en 1,1 kW til 1,3 kW sidekanalkompressor og 95 % af effekten for en 3 kW sidekanalkompressor.

Teleskop-skubbegreb
Stabelbar konstruktion

Stabelbar konstruktion med teleskop-skubbebøjle

Med et tryk på en knap kan den højdeindstillelige teleskop-skubbebøjle køres ind og ud. På denne måde kan højden på grebet tilpasses til brugeren samt køres ind til pladsbesparende opbevaring.

Motordæksel med bærehåndtag og kabelholder

Motordækslet er desuden udstyret med et bærehåndtag og en praktisk kabelholder. Derudover sørger to fordybninger til stabling for, at apparaterne står sikkert, når de er stablet under transport eller på lageret.

Servicevenlig konstruktion

Servicestikdåse og slangetilslutning til bortledning af procesluft

Qube+ har en indbygget servicestikdåse, til hvilken man bekvemt og tidsbesparende kan tilslutte en kondenstørrer eller en tørringsstyreenhed.

Qube+ har desuden en 50-mm-gevindtilslutning til bortledning af procesluft. Dermed reduceres den kritiske opvarmning af rumtemperaturen effektivt så dine tørreapparater bevarer værdien.


Servicevenlig konstruktion
Fleksibelt filtersystem

Fleksibelt filtersystem

Til alle anvendelser, der kræver en HEPA-filtrering, kan G4-filtermanchettens bøsning hurtigt og nemt udskiftes med HEPA-filtermodulet med kombineret F8-forfilter-manchet.

Hvad enten det drejer sig om filterskift eller rengøring, så muliggør den vedligeholdelsesvenlige konstruktion af Qube+ hurtigt og sikkert arbejde. Turbomotor, strømtilslutning og væsentlige elektriske komponenter er placeret komplet i motordækslet, som hurtigt kan tages af takket være hurtiglås-teknikken.

Når dækslet er taget af, er underdelen af Qube+ helt strømfri, da der ikke er nogle kabelforbindelser fra motordækslet. Derfor kan du starte direkte med rengøringen uden yderligere sikkerhedsforanstaltninger.

DA-4-interface

Perfekt fusioneret: Qube+ og DA 4 Qube

Qube+ er som standard udstyret med et interface til dataudveksling med vores tørringsstyreenhed DA 4 Qube.

Forbindelsen mellem de to enheder muliggør et netværk med alle enheders data inklusive fjernovervågning i realtid af anlæggets og tørringens status.


Qube+ leveres klar til brug med tilbehør og forbrugsmateriale

Tilbehør og forbrugsmateriale, der er indehold i leveringsomfanget til Qube+:

 • Bundfiltermåtte til vandudskiller, 1 stk.
  Varenr. 7.160.000.206
 • G4-filtermanchet, 1 stk.
  Varenr. 7.160.000.214
 • F7-Z-line-filter til filtrering af den indsugede motorkøleluft, 1 stk.
  Varenr. 7.160.000.213
 • 50-mm-slangetilslutningsstuds til bortledning af procesluft, 1 stk.
  Varenr. 7.200.000.001
 • Slange til bortledning af vand, længde 5 m, ø 12 mm
  Varenr. 7.331.000.476
Beskyttelseshætte

Bestil med direkte:
Passende beskyttelseshætte, kan også anvendes stablet. Optimal til beskyttelse mod tilsmudsning af Qube+ på lageret og mod skrammer under transport.
Varenr. 6.100.003.15


Vejrbestandig støjdæmpningshætte

Vores tilbehørsråd: Vejrbestandig støjdæmpningshætte

Varenr. 6.100.000.070

 • Reducering af støj med op til 5 dB(A) og ekstra modulation af høje frekvenser i lavtoneområder, der føles mere stille
 • Vandtæt materiale, der er let at vaske
 • Optimal til kontinuerlig drift i boliger
 • Perfekt egnet til opstilling udenfor, f.eks. i forbindelse med tørring af fladt tag
 • Hurtig at installere og komme til på grund af det dobbelte lynlåssystem
 • Indsugnings- og returluftsåbninger sikrer en optimal motorkøling uden varmt dynamisk tryk
 • Også til anvendelse af Qube+ med påsat tørringsstyreenhed DA 4 Qube

Køb

Isoleringstørreaggregat Qube+ Vis den i Trotecs webshop

Tekniske data

Tekniske data
Generelt
  Varenummer 1.560.000.055
egnet til flader til (undertryk)
  Trin 1 [m²] 25
  Trin 2 [m²] 50
  Trin 3 [m²] 85
maks. undertryk
  maks. undetryk [mbar] 220
Luftmængde (fri udblæsning)
  Luftmængde, fri udblæsning, maks. [m³/h] 250
Volumenstrømydelse HiDry ( indsugning )
  Trin Stille-tilstand [m³/h] 90
  Trin 1 [m³/h] 90
  Trin 2 [m³/h] 140
  Trin 3 [m³/h] 160
  Trin Boost-tilstand [m³/h] 180
Motorydelse
  Trin min. [kW] 0,2
  Trin maks. [kW] 1,2
Støjværdier
  Trin min. - Afstand 3 m [dB(A)] 48
  Trin maks. - Afstand 3 m [dB(A)] 62
Opsamlingsbeholder
  Volumen [l] 10
Elektriske værdier
  Nettilslutning 230 V/50 Hz
  Nominelt strømforbrug [A] 6,7
  Anbefalet sikring [A] 16
El-tilslutning
  Tilslutningsstik CEE 7/7
  Kabellængde [m] 3,5
Dimension
  Længde (uden emballage) [mm] 490
  Bredde (uden emballage) [mm] 500
  Højde (uden emballage) [mm] 735
Vægt
  (uden emballage) [kg] 25,2
Udstyr, kendetegn og funktioner
Mobilitet
  Bære-/transportgreb
  kan stables
  kan køre
  Kørevognsudførelse
Tilslutninger
  Slangetilslutninger isoleringstørring 3 x Ø 38 mm
  TTKwic-luftaffugter-lynkoblinger [x] 2
  Spildevandstilslutning
  50 mm tilslutning til bortledning af procesluft
  Servicestikdåse
Visning og betjening
  Strømforbrugsmåler - ja digital
  NT-multifunktionsdisplay
  Klartekst-statusvisning
  Effekt-kontrolindikator
  Touch-betjeningspanel
  digital driftstimetæller
  Restvandstømming
Styring og overvågning
  DA-4-interface
  Efidry-fugtsensortilslutning
  Overløbssensor med med automatisk frakobling.
Standardudstyr
  Prelplade til grovfiltrering
  Demister af rustfrit stål til vandudskillelse og finfiltrering
  Kabelholder med stik, der kan fastgøres
  Vedligeholdelses-snaplåse

 Standardudstyr

 Ekstraudstyr

 Fås ikke

Tilbehør

Indlæser...

Seminarer

Downloads

Indlæser...