Trotec gulvpropper

Service-telefonnumre

Vi hjælper dig gerne videre med yderligere information.

Erhverv: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Slutforbrugere: +49 2452 962 450
E-mail: info@trotec.com
 1. Produkter & Tjenester
 2. Produkter ‑ HighPerformance
 3. Vandskadesanering
 4. Tilbehør sanering
 5. Gulvpropper

Trotec gulvpropper

Optisk genetablering på den nemme måde

Når isoleringslaget skal tørres efter en vandskade, er gulvbelægninger som fliser, natursten eller parket ofte i vejen.

Hvis belægningen ødelægges ved reparation af årsagen til skaden eller tørringen, så skal i værste fald hele overgulvet udskiftes. Det er ikke blot tidskrævende og dyrt, men medfører også betydelige snavs-, støv og støjgener.

Hvis fliser ikke kan tages op ikke-destruktivt, eller der ikke kan skaffes erstatningsfliser, så er anvendelsen af Trotec gulvpropper et optimalt renoveringsalternativ.

Med Trotec gulvpropper til optisk rekonstruktion af gulvbelægninger efter en vandskade kan varigheden af og generne ved forberedelsen af tørringen minimeres ekstremt meget.

Alle Trotec gulvpropper er kvalitetsprodukter og fås som passende eller kontrasterende pendant til så godt som enhver dekor. Deres høje kvalitet garanterer en fuldstændig genetablering af dine overgulves brugbarhed.

Desuden kan der ved fastlæggelse af et attraktivt læggemønster tilføres en optisk forbedring.

Fordele i praksis:

 • Reduktion af omkostningerne i kraft af en ekstremt reduceret renoveringsindsats.
 • Alle udgifter kan kalkuleres på forhånd - ingen uventede følgeomkostninger
 • Væsentligt kortere renoveringsperiode
 • De pågældende rum kan tages hurtigere i brug igen
 • Minimeret belastning med støv, snavs og støj
 • Fleksibel positionering - passer til alle systemer
 • Omfattende farve- og dekorsortiment
 • Licensfri løsning uden kontraktbinding

Med Trotec gulvpropper blot nogle få arbejdstrin for at opnå et perfekt resultat.

Fastlæggelse af læggemønsteret

Trin 1: Fastlæggelse af læggemønsteret

Ved en fælles besigtigelse sammen med kunden af det areal der skal tørres, vælges en propdekor, der passer til gulvbelægningen. I forbindelse hermed fastlægges layoutgitteret, hvori der – ud over de borehuller, der er nødvendige til den tekniske tørring – også kan planlægges dekorative huller til et harmonisk lægge

Boring af de dybe og flade borehuller

Trin 2: Boring af de dybe og flade borehuller

På basis af det fastlagte læggemønster bores nu alle de flade borehuller, der skal bruges til propperne. Derefter bores der i de borehuller, der skal bruges til tørring, ned til isoleringslaget.

Isoleringstørring

Trin 3: Isoleringstørring

Når alle de dybe huller er boret, kan du starte med den egentlige isoleringstørring.

Montering af Trotec gulvpropperne

Trin 4: Montering af Trotec gulvpropperne

Når tørringen er afsluttet, fyldes først alle dybe tørre-borehuller op til højdeniveauet for de dekorative flade borehuller, så limes propperne fast i alle borehullerne med fliseklæb, og til sidst fuges de med en farve der passer til den foreliggende gulvbelægning.

 Standardudstyr

 Ekstraudstyr

 Fås ikke