DA 4 Qube

Service-telefonnumre

Vi hjælper dig gerne videre med yderligere information.

Erhverv: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Slutforbrugere: +49 2452 962 450
E-mail: info@trotec.com
  1. Produkter & Tjenester
  2. Produkter ‑ HighPerformance
  3. Vandskadesanering
  4. Tørrings-styreenhed DA 4 Qube
  5. Funktionsprincip

Derfor reducerer DA 4 Qube tørretiden og energiomkostningerne.

Det højere modtryk i gennemvædede isoleringsområder medfører ved konventionel undertrykstørring med jævnt fordelt sugebelastning på alle områder, som skal tørres, at områder, der allerede er tilstrækkeligt tørret, gennemstrømmes for kraftigt, og områder, der stadig er fugtige, for svagt med tørluft, hvilket giver for lange tørringstider.

I modsætning hertil muliggør den af os til undertrykstørring udviklede tørrings-styreenhed DA 4 Qube med sin specielt udviklede, sensorunderstøttede Efidry-styreautomatik en aktiv sugeluftbelastningsstyring mellem de forskellige områder, som skal tørres.

DA 4 Qube kan også anvendes til enkeltdrift sammen med isoleringstørrere fra den eksisterende lagerbestand takket være ekstraudstyr i form af VX-tilslutningspladen, som kobles til forbindelsesslangerne.
DA4 Qube med VX-tilslutningsplade

Den automatiske kanalisering af sugeydelsen til det areal, som til enhver tid er mest fugtigt, bevirker, at en endnu mere ensartet og betydeligt hurtigere tørring af alle områder med isoleringslag er muligt – dermed kan tørretiden og energiomkostninger afhængigt af skadens type reduceres med fra 30 til 70 %, eller op til 30 % større areal tørres på samme tid!

Som endnu et resultat reduceres også støj- og varmebelastningen hos den skadeslidte, og rummene er hurtigere klar til at blive taget i brug.

Den særlig kompakte tørrings-styrenhed DA 4 Qube er tilpasset tørreenheden Qube+ perfekt, og kan med blot nogle få manøvrer placeres direkte på enheden Qube+ og spændes sikkert fast. På denne måde undgås en omstændelig, mellemliggende slangeforbindelse til vandudskilleren.

Men også med isoleringstørrere i den eksisterende lagerbestand som VX 5 MultiQube med DA 4 Qube i en problemløs enkeldrift takket være ekstraudstyr i form af tilslutningspladen VX.

Funktionsprincippet for tørrings-styreenheden DA 4 Qube

Skematisk visning af undertryks-isoleringstørring uden DA 4 Qube

Skematisk visning af undertryks-isoleringstørring uden DA 4 Qube

Ved en almindelig vakuumtørring uden brug af tørrings-styreenhed er alle sugekanaler altid permanen åbne. Det højere modtryk i gennemvædede isoleringsområder medfører ved denne fremgangsmåde, at områder, der allerede er tilstrækkeligt tørret, gennemstrømmes for kraftigt, og områder, der stadig er fugtige, for svagt med tørluft, hvilket giver for lange tørringstider.

De sensorunderstøttede tørringscyklussers forløb i detaljer

Skematisk visning af undertryks-isoleringstørring med DA 4 Qube

Skematisk visning af undertryks-isoleringstørring med DA 4 Qube

DA 4 Qube skal blot placeres oven på Qube+-enheden og spændes fast. Derefter anbringes procesluft-fugtsensoren på Qube+-enheden [1] og til sidst rumluft-fugtsensoren som ønsket enten i rummet eller i sensorholderen [2].

I den første omskiftningscyklus åbnes først alle sugekanaler for at teste installationen og finde referencemåleværdien. Denne tilstand svarer til en „klassisk“ undertrykstørring uden brug af DA 4 Qube.

Derefter accelereres tørringen som „aktiv tørring“ på basis af dynamisk styrede Efidry-intervaller, som vist på de efterfølgende skematiske illustrationer.

1. Efidry-interval, omskiftningscyklus 2

I det første intervals anden omskiftningscyklus registreres fugtighedsmåleværdierne separat for hver enkelt kanal og overføres til styringslogikken i DA 4.

1. Efidry-interval, omskiftningscyklus 3

1. Efidry-interval, omskiftningscyklus 3

På grundlag af de registrerede fugtighedsværdier dirigerer styringsautomatikken i DA 4 Qube nu i tredje omskiftningscyklus isoleringstørreanlæggets hovedsugeeffekt hen til tørringszonen med den højeste fugtighedsværdi i et beregnet tidsrum.

2. Efidry-interval (og efterfølgende)

2. Efidry-interval (og efterfølgende)

Sensorstyringen i DA 4 Qube beregner permanent den aktuelle gennemfugtningsstatus for tørringszonerne for det andet og alle efterfølgende intervaller og optimerer derefter sugekanalernes takttider. På denne måde dirigeres hovedsugeeffekten altid fuldautomatisk til den fugtigste zone. Denne aktive sensorunderstøttede sugeluftbelastnings-styring giver en regelmæssig og væsentligt hurtigere tørring af alle gennemvædede områder.

Efidry-slutinterval

Efidry-slutinterval

Så snart Efidry-sensorstyringen registrerer en optimal, homogen tørringsgrad for de overvågede zoner, afslutter den automatisk cyklusgennemløbene og omskifter alle sugekanaler til resttøring på 100 % luftgennemstrømning. Denne eftertørring udføres med kvalitetssikring: Ved at sammenligne proces- og rumluftfugtigheden skifter DA 4 Qube automatisk tilbage til tilstanden „aktiv tørring“, hvis fugtigheden i en tørringszone stiger igen.

DA 4 Qube

DA 4 Qube gør „vovestykket tørring“ til et pålideligt kalkulerbart projekt med fast tidsrum:

Ved at bruge den sensorunderstøttede tørrings-styreenhed DA 4 Qube kan ikke kun tørringstiderne og energiudgifterne afhængigt af den enkelte skade reduceres med 30 til 70 %, støj- og varmebelastningen hos den skadelidte reduceres drastisk, og rummene gøres anvendelige væsentligt hurtigere. DA 4 Qube muliggør derudover „standardiseret tørring på akkord“ med forudsigelig afslutning på tørringen.

På denne måde kan andelen af tomdrift pga. dyre „mistænkelige målinger“ i praksis reduceres til nul – „vovestykket tørring“ bliver dermed til et pålideligt projekt, som kan beregnes med en fast varighed!