DA 4 Qube

Service-telefonnumre

Vi hjælper dig gerne videre med yderligere information.

Erhverv: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Slutforbrugere: +49 2452 962 450
E-mail: info@trotec.com
 1. Produkter & Tjenester
 2. Produkter ‑ HighPerformance
 3. Vandskadesanering
 4. Tørrings-styreenhed DA 4 Qube
 5. Systemfordele

På forkant med avanceret tørreteknologi

DA 4 Qube slår takten an, når det gælder hurtig og effektiv isoleringstørring – fuldautomatisk

80 % af alle ledningsvandsskader udmærker sig ve uhomogene fugtfordelinger i gulvområdet: Stærkt gennemvædede områder grænser op til mindre eller kun lidt gennemfugtede zoner.

Ved en konventionel undertrykstørring af isoleringen strømmer den procesluft der anvendes til udtørringen metodebetinget i højere grad gennem tørrere zoner end gennem fugtige, hvilket har til følge at udtørringstiderne bliver længere og forårsager højere energiomkostninger.

I modsætning hertil muliggør den af os til undertrykstørring udviklede tørrings-styreenhed DA 4 Qube med sin specielle patenterede Efidry-styring – en specielt udviklet, sensorunderstøttet Efidry-styreautomatik – en fuldautomatisk aktiv sugeluftbelastningsstyring mellem de forskellige områder, som skal tørres.

DA 4 Qube tilpasser automatisk takttider og sugeintervaller til det specifikke materialemiks og gennemfugtningsgraden for isoleringsområderne og informerer brugeren om alle procedurer på det integrerede statusdisplay.

Sensorikken registrerer ikke kun kontinuerligt gennemfugtningsgraden for hver enkelt, overvågede tørrezone, analyserer og protokollerer fortløbende fugtighedsværdierne og rettet den primære sugeydelse skiftevis og automatisk mod det til enhver tid kraftigst gennemfugtede areal.

Desuden måles rumluftfugtigheden og fra en bestemt tilnærmelsesværdi i forhold til isoleringens fugtværdier skifter DA 4 Qube automatisk fra aktiv tørring til eftertørring.

DA 4 Qube aflæses nemt fra oven takket være et baggrundbelyst display med tre linjer.
Statusdisplay med flere linjer
Alle statusinformationer vises som klartext på displayet på DA 4 Qube.
Statusdisplay med flere linjer

Praktisk: Selv et strømsvigt bringer ikke DA 4 Qube ud af takt, for den skal i så fald hverken tændes igen eller konfigureres, fordi den kan „notere“ sig den sidste fase, og arbejder pålideligt videre derfra. På den måde kan DA 4 Qube ved kombineret anvendelse med i øvrigt identisk udstyr, reducere tørretider og energiomkostninger, afhængigt af skadetype, med 30 til 70 % eller tørre op til 30 % større flader på samme tid!

På denne måde kan andelen af tomdrift pga. dyre „mistænkelige målinger“ i praksis reduceres til nul ved anvendelse af DA 4 Qube:

Takket være det indbyggede GSM-modem i DA 4 Qube kan renoveringsteknikere til enhver tid hente tørringsdataene i realtid via MQDatamonitor forbindelsesserveren, selv på lang afstand, og informere sig om den aktuelle status for tørringsopgaven og automatisk få en besked, så snart tørringen er afsluttet og anlægget kan demonteres.

„Risiko-tørringen“ bliver på den måde til et fasttidsprojekt, der kan kalkuleres med sikkerhed.

Ikke mindst medfører den drastisk forkortede saneringsvarighed også en tydelig reduktion af støj- og varmebelastningen hos skadelidte og gør hurtigere rummene brugbare igen.

Med styreenheden DA 4 Qube kan udbydere af tørretjenester også udnytte fordelen ved „standardiseret tørring“ på akkord.

Tørrings-styreenheden DA 4 Qube fra Trotec giver ikke blot fordele i tørreteknologisk henseende, men også i form af tids- og energibesparelser samt en ensartet tørring af områder med isoleringslag. Dertil kommer muligheden for en permanent omlægning af arbejdsgange og forretningsprocesser – og derfor unikke muligheder for alle udbydere af tørretjenester.

 • DA 4 Qube gør konventionel tørring til „standardiseret tørring“ (akkord-tørring): Alle tørringer kan nu planlægges, deres forløb kan overvåges og kontrolleres gennem indsamling af data og tørretiden beregnes.
 • Dyr drift baseret på „mistanke“ kan helt undgås.
 • DA 4 Qube reducerer de fatale økonomiske følger af konstruktionsfejl.
 • DA 4 Qube „koncentrerer“ sig altid automatisk om de fugtigste zoner.
 • „Standardiserede tørringer“ muliggør en høj planlægningssikkerhed med hensyn til brug af personale og materialer samt beregning!
 • Med brugen af DA 4 Qube bliver „vovestykket tørring“ til et fasttidsprojekt, der kan beregnes sikkert.
 • Større fjerntliggende områder, det hidtil ikke var rentabelt for virksomheder at tørre, bl.a. på grund af fare for tab ved drift baseret på „mistanke“ kan nu udføres.
 • Med identisk materiel og personale kan bruttoafkastet øges, og der kan opstilles pålidelige prognoser for omsætning og indtjening.
 • „Tørring på akkord“ bliver således mulig.
Enestående i verden – Fås kun hos Trotec!
Maksimal effektivitet
Med to Efidry-sensorer aflæser DA 4 både blandingsforholdet og den relative fugtighed i procesluften samt rumluftens fugtighedsindhold og temperatur [1]. DA-4-grænsefladen [2] gør det en datanettilslutning med Qube+ eller VX 5 MultiQube mulig.
DA 4 Qube
Ekstraudstyret DA-adapterpladen står til rådighed for brug af DA 4 Qube med isoleringstørrere fra den eksisterende lagerbestand. Ved at montere denne på bagsiden kan du også nyde godt fordelene ved den ekstremt håndterbare DA 4 Qube ved tørring med MultiQube-aggregater i din eksisterende lagerbestand.
Universal anvendelse

DA 4 Qube giver maksimal effektivitet ved undertryks-isoleringstørring:

Maksimal effektivitet!