Den smarte lynkobling til en enkelt
central vandafledning

Til en effektiv afhjælpning af en vandskade anvendes kondenstørrere som regel i permanent drift med integreret kondensvandspumpe, hvilket hidtil for hvert enkelt, anvendt tørreaggregat medførte en besværlig lægning af vandafløbsslangerne over lange strækninger fra affugteren til et egnet vandafløb.

Trods den raffinerede konstruktion er brugen af TTKwic særdeles brugervenlig: Sæt slangen i, så er du klar!

Spar tid – og materiale til komplicerede, flerdobbelte lægninger af kondensvandsafløbsslanger til fjerntliggende vandafløb og sørg samtidig for en effektiv og pålidelig, permanent tørring – hurtigt, enkelt, rent og på lideligt takket være TTKwic!

TTKwic gør en ende på det:

Hver WA 4i MultiQube er som standard udstyret med to integrerede TTKwic-lynkoblinger,hvortil man på meget kort tid og bekvemt kan tilslutte kondensvandsafløbsslangerne fra de anvendte affugtere (slangetilslutning Ø 12mm). Hele vandafledningen sker så centralt via afløbsslangen fra vandudskilleren.

TTKwic: Den smarte lynkobling til tilslutning af to affugtere med kondensvandspumpe. En enkelt central vandafledning til alle tørreaggregater!

TTKwic-lynforbindelsen er en specielt udviklet trykkobling med specialventil der er optimalt afstemt efter en kombineret anvendelse sammen med Trotec-kondensvandspumpesæt.

Til modtagelse af vand åbner ventilen kun ved trykbelastning på pumpesiden og forhindrer med en integreret spærre samtidig vedvarende og pålideligt et ydelsesfald i undertryksstrømmen.

TTKwic – Fås kun hos Trotec!