Mobile ventilatorer i TFV-serien

Service-telefonnumre

Vi hjælper dig gerne videre med yderligere information.

Erhverv: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Slutforbrugere: +49 2452 962 450
E-mail: info@trotec.com
 1. Produkter & Tjenester
 2. Maskiner - HighPerformance
 3. VENTILATION
 4. Radialventilatorer i TFV-serien

Mobile ventilatorer i TFV-serien

Den optimale løsning til alle anvendelsesområder, hvor der foregår lufttransport over lange afstande.

Apparaterne i TFV-serien hører til de mest effektive, mobile højtryks-radialventilatorer på markedet.

Den rigitge ventilation er ikke kun vigtig for et behageligt arbejdsklima, men på mange områder tvingende nødvendig, alen af hensyn til arbejdsbeskyttelse og på grund af myndighedsforskrifter.

Ved ventilation og udluftning af lokaler ledes skadelige stoffer som f.eks. malings- eller lakdampe, svejserøg, støvpartikler, kulmonoxid, kvælstofoxid, kuldioxid og vanddamp væk.

Højtryks-radialventilatorerne i TFV-serien er godt udstyret til den form for opgaver, for de transporterer op til 54.000 m³ luft/h, også over lange strækninger med høje modtryk og er yderst stabilt konstrueret til barske omgivelser.

Fordi disse ventilatorer suger luften ind aksialt og blæser den ud radialt, er de ikke blot ufølsomme over for kraftigt tilsmudset luft med en høj andel af støv, men sikrer derudover store, stabile karakteristikaområder.

I standardudførelsen får du ventilatorerne i TFV-serien i et robust, pulverlakeret stålkabinet med en meget bestandig, tokomponent-lakering. Ventilatorerne kan som ekstraudstyr leveres i alle ønskede ståltyper.

På grund af deres overbevisende fordele i praksis, er disse ventilatorer egnede til en lang række ventilations- og udluftningsopgaver, for eksempel ...

 • på byggepladsen: ved kloakeringsarbejder, svejsearbejder, afgravning af forurenet jord
 • til ventilation og udluftning af tunnelanlæg
 • i industri og landbrug
 • ved tankrensninger
 • til lufttransport ved køling eller opvarmning af festtelte, haller og udstillingslokaler
 • efter brandskader til bekæmpelse af kvælningsfaren
 • til midlertidig opbevaring af landbrugsprodukter og i kvægstalde

Alle modeller i TFV-serien fås, ud over standardudførelsen, og i en lejeudførelse. Lejeudgaven har en høj grad af mobilitet og egner sig optimalt til indsætning på hyppigt skiftende steder.

made in germanyAlle ventilatorer i TTR-serien er udviklet og fremstillet komplet efter de højeste kvalitetsstandarder i Tyskland.

Fordele i praksis:

 • Udvikling, design, fremstilling: 100 % Trotec
 • Robuste kvalitetsaggregater "made in Germany" med høj transportkapacitet
 • Sprøjtevandstæt udførelse (IP 55)
 • Kan også anvendes i meget støvede omgivelser
 • Ventilatormotoren ligger uden for hovedluftstrømmen
 • Kan tilsluttes både til indsugnings- og udblæsningkanaler (bortset fra TFV 1200)
 • Stabile karakteristikaområder og kontinuerligt højt tryk
 • Modellerne TFV 100, TFV 300, TFV 600 og TFV 900 kan også fås i Ex-beskyttet udførelse

Også til brug i Ex-beskyttede områder …

Modellerne TFV 100, TFV 300, TFV 600 og TFV 900 fås også i ex-beskyttet udførelse.

Til tilslutningsforlængelser af de ex-beskyttede TFV-udførelser i eksplosionsbeskyttelseszoner fås der desuden specielle koblingsstik, der opfylder ATEX-direktiv 2014/34/EU og er godkendt til anvendelse i zonerne 1 og 2 (gaseksplosionsbeskyttelse) samt zonerne 21 og 22 (støveksplosionsbeskyttelse).