Kundeservice og support: +49 2452 962-450

Mandag – Torsdag: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

Adsorption affugter TTR-serien
Home Comfort
  1. Produkter & Tjenester
  2. Produkter ‑ HomeComfort
  3. Affugtning
  4. Adsorptions-luftaffugtere i TTR-serien

Adsorptions-luftaffugtere TTR-serien

Mens kondenstørrere affugter baseret på dugpunktet, udnytter adsorptionstørrere sorptionsprincippet. Ved dette princip anvendes forskellen på damptrykket i den fugtige luft og i et hygroskopisk sorptionsmiddel til at trække vand ud af luften.

Affugtningsgranulater er også en del af denne kategori, selv om de i bedste fald kun er egnet til tørholdning i meget små, lukkede beholdere.

Granulat – kedelig som permanent løsning

Det oprindelige og hovedsagelige anvendelsesformål med disse poser er beskyttelse af fugtsensible varer i forbindelse med transport og opbevaring. Alle kender de små poser, der er vedlagt ved forsendelse af tasker, elektronik, lægemidler eller tøj.

Men som et ægte alternativ til luftaffugtere duer granulater ikke. De er desuden en uøkonomisk engangsløsning, der kræver regelmæssig indkøb af friske granulatposer til absorptionsbeholderen, da granulat ikke kan genbruges her. Lige som en svamp suger tørremidlet konstant vand ud af luften og skal udskiftes, når det er fyldt op – på lang sigt er dette en yderst omkostningskrævende metode.

Helt anderledes forholder det sig med elektriske apparater med varmluft-regeneration. I disse drejer der en tørrotor, der er belagt med hygroskopiske stoffer så som kiselgel eller litiumklorid. Disse stoffer trækker vandmolekylerne ud af den indsugede luft, der strømmer gennem tørrotoren.

For at tørrotoren kan optage fugtighed kontinuerligt, skal fugtigheden afgives igen et andet sted, hvilket sker ved hjælp af varmluft-regeneration: Gennem et regenerationsområde på tørrotoren tilføres der varm luft. Denne varme luft trækker igen vanddampen, der tidligere blev bundet i rotoren, ud af kiselgelen ved hjælp af varmeenergi.

Komfortapparater med kondensator

Disse apparater, der er konstrueret til privat brug, fungerer efter samme princip som adsorptionstørrere til erhvervsmæssig brug.

Den indsugede rumluft føres gennem affugtningssektoren i en roterende tørrotor, der er belagt med et hygroskopisk sorptionsmiddel, hvortil fugtigheden i luften binder sig.

Et typisk sorptionsmiddel er silicagel – et tørremiddel med meget stor hygroskopisk overflade. I professionelle adsorptions-tørreaggregater har et gram af dette tørremiddel en overflade på mere end 700 kvadratmeter. Mindre end 10 gram har dermed en lige så stor overflade som en hel fodboldbane.

Den tørre luft, der er blevet affugtet, da fugten har bundet sig til sorptionsmidlet, blæses til slut ud i rummet igen.

For at tørrotoren, der er fyldt med fugtighed, kan komme af med vandet igen for at kunne optage nyt, strømmer der opvarmet luft gennem en separat regenerationssektor i tørrotoren i et permanent kredsløb via varmeelementet. Denne varme luft kan optage fugtigheden fra tørrotoren afhængigt af temperaturen og lede den gennem et kondensatorelement.

Udvendigt omkring dette kondensatorelement strømmer samtidig den køligere indsugningsluft, hvorfor vandet inden i kondensatorelementet kondenserer og opsamles i en vandbeholder. Regenerationsluften tilføres derefter til varmeelementet i et konstant kredsløb til fornyet optagelse af fugtighed.

Funktionsprincip for en komfort-adsorptionstørrer
Gå direkte til produktfinder

Find den passende affugter til dit behov!

Med vores produktfinder kan du hurtigt og enkelt vælge den optimale
luftaffugter til dit anvendelsesformål.

Gå direkte til produktfinder

Adsorption, kondens eller Peltier affugtere?

De vigtigste fakta i en komplet oversigt - opsummeret på en læservenlig måde af Trotec, din affugtningsekspert!

direkte til "Praktisk viden om affugtere"

 Standardudstyr

 Ekstraudstyr

 Fås ikke