1. Produkter & Tjenester
  2. Maskiner - HomeComfort
  3. Affugtning
  4. Adsorptions-luftaffugtere i TTR-serien

Adsorptions-luftaffugtere TTR-serien

Mens kondenstørrere affugter baseret på dugpunktet, udnytter adsorptionstørrere sorptionsprincippet. Ved dette princip anvendes forskellen på damptrykket i den fugtige luft og i et hygroskopisk sorptionsmiddel til at trække vand ud af luften.

Affugtningsgranulater er også en del af denne kategori, selv om de i bedste fald kun er egnet til tørholdning i meget små, lukkede beholdere.

Granulat – kedelig som permanent løsning

Det oprindelige og hovedsagelige anvendelsesformål med disse poser er beskyttelse af fugtsensible varer i forbindelse med transport og opbevaring. Alle kender de små poser, der er vedlagt ved forsendelse af tasker, elektronik, lægemidler eller tøj.

Men som et ægte alternativ til luftaffugtere duer granulater ikke. De er desuden en uøkonomisk engangsløsning, der kræver regelmæssig indkøb af friske granulatposer til absorptionsbeholderen, da granulat ikke kan genbruges her. Lige som en svamp suger tørremidlet konstant vand ud af luften og skal udskiftes, når det er fyldt op – på lang sigt er dette en yderst omkostningskrævende metode.

Helt anderledes forholder det sig med elektriske apparater med varmluft-regeneration. I disse drejer der en tørrotor, der er belagt med hygroskopiske stoffer så som kiselgel eller litiumklorid. Disse stoffer trækker vandmolekylerne ud af den indsugede luft, der strømmer gennem tørrotoren.

For at tørrotoren kan optage fugtighed kontinuerligt, skal fugtigheden afgives igen et andet sted, hvilket sker ved hjælp af varmluft-regeneration: Gennem et regenerationsområde på tørrotoren tilføres der varm luft. Denne varme luft trækker igen vanddampen, der tidligere blev bundet i rotoren, ud af kiselgelen ved hjælp af varmeenergi.

 Standardudstyr

 Ekstraudstyr

 Fås ikke