Praktisk viden om luftaffugter
Home Comfort
  1. Produkter & Tjenester
  2. Produkter ‑ HomeComfort
  3. Affugtning
  4. Praktisk viden om luftaffugter

Praktisk viden om luftaffugter

Et overblik over teknik, funktionsmåde og anvendelsesmuligheder for forskellige apparatgrupper

Praktisk viden om luftaffugter
Praktisk viden om luftaffugter
Praktisk viden om luftaffugter

Kondenstørrer eller adsorptionstørrer, kølekompression eller Peltier-teknologi, cirkulations- eller varmgas-afrimning?

Når man søger efter det bedst egnede apparat til et optimalt rumklima med ideelle luftfugtighedsværdier, er det nemt at miste overblikket på grund af de mange valgmuligheder og de forskellige funktionsprincipper.

Derfor fører vi dig nu målsikkert gennem ”teknik-junglen”. Drag fordel af en omfattende oversigt over forskelle på apparater, funktionsmåder og anvendelsesmuligheder, som vi viderebringer til dig i de følgende kapitler:

Videre til grundlæggende viden om luftfugtighed …

Grundlæggende viden om luftfugtighed – alt absolut relativt

For at kunne holde sine rum optimalt tørre og bedre forstå de tekniske forskelle på de forskellige apparatklasser, hjælper det at have en grundviden om luftfugtighed.

For luften kan ikke optage vand ubegrænset – der findes en mætningsgrænse. I dette kapitel opnår du en vigtig basisviden om emnet luftfugtighed. Her handler det om teori, men bearbejdet på en måde, så det ikke er tørt!

Kapitel 1: Her bliver du ekspert i luftfugtigheds-know-how – lad os starte …

Få mere at vide om luftaffugtningsmetoder …

Luftaffugtningsmetoder – kondensering og adsorption

For effektivt og permanent at kunne trække det ønskede fugtighedsoverskud ud af rumluften, er den eneste tekniske løsning, der kan komme på tale, luftaffugtning ved hjælp af kondensering eller adsorption. I dette kapitel får du viden om grundlaget samt information om alle vigtige forskelle og virkemåder for de to metoder.

Du får også at vide, hvorfor det overhovedet ikke kan hjælpe ”blot at opvarme” mod for høj luftfugtighed.

Kapitel 2: Direkte videre til overblik over luftaffugtningsmetoder …

Et overblik over alle valgfaktorer …

Hvilken luftaffugtningsmetode til hvilket formål?

Når du har læst alle de foregående kapitler, er du blevet en sand ekspert. Du har nu viden om de forskellige apparatgruppers forskellige funktionsmåder, så der nu kun er et sidste beslutningsspørgsmål tilbage: ”Hvilken metode er bedst at anvende til hvilket formål?” Her spiller flere faktorer en rolle, f.eks. rumtemperatur, driftsomkostninger, virkningsradius, funktionsomfang – og ikke at forglemme: infiltration.

Kapitel 3: Et overblik over alle valgfaktorer – med hurtigt overblik over de apparatspecifikke anvendelsesmuligheder …

Find ud af alt, der er værd at vide om kondenstørrere med kompressorteknik …

Kondenstørrer med kompressorteknologi

Hvad er det med kompressoren og hvorfor er afrimningsmetoden her så afgørende for apparaternes effektivitet?

Kapitel 2.1: Værd at vide om kondenstørrere med kompressorteknologi …

Find ud af alt, der er værd at vide om kondenstørrere med Peltier-teknik …

Kondenstørrer med Peltier-teknologi

Hvorfor hedder disse luftaffugtere ”Peltier” og hvilke restriktioner er der forbundet med dette?


Kapitel 2.2: Værd at vide om kondenstørrere
med Peltier-teknologi …

Find ud af alt, der er værd at vide om adsorptionstørrere …

Adsorptionstørrere

Affugtning uden luftkondensering – kun med hygroskopiske sorptionsmidler? Hvordan fungerer det?

Kapitel 2.3: Værd at vide om adsorptionstørrere …

Brand Promise
Gå direkte til produktfinder

Find den passende affugter til dit behov!

Med vores produktfinder kan du hurtigt og enkelt vælge den optimale
luftaffugter til dit anvendelsesformål.

Gå direkte til produktfinder