Detaljeret visning af tørrotoren i en adsorptionstørrer
Home Comfort

Service-telefonnumre

Vi hjælper dig gerne videre med yderligere information.

Erhverv: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Slutforbrugere: +49 2452 962 450
E-mail: info@trotec.com
  1. Produkter & Tjenester
  2. Produkter ‑ HomeComfort
  3. Affugtning
  4. Praktisk viden om luftaffugter
  5. Et overblik over luftaffugtningsmetoder
  6. Adsorptionstørrer

Adsorptionstørrer

Funktionsmåde og tekniske forskelle

Industriapparater med bortledning af fugtig luft

Professionelle adsorptionstørrere anvendes mest inden for erhvervsområdet og i industrielle omgivelser, hvor der skal bruges meget store mængder til dels ekstrem tør luft – også ved lave temperaturer. Dette kan økonomisk og teknisk kun opnås med adsorptionstørrere.

Industri-adsorptionstørrere har i modsætning til løsninger til private brugere mindre komfortudstyr. Der er i stedet lagt vægt på robusthed, lang levetid, lange standtider og tørluftkapacitet.

På grund af den store luftgennemstrømning bliver fugtigheden i sådanne apparater ikke kondenseret i apparatet, men bliver blæst direkte ud i form af varm vanddamp og ført bort bagud via slange- eller rørforbindelse – sådan som du f.eks. kender det fra din tørretumbler derhjemme.

Sørg derfor for, når du skal vælge apparat, at du ikke køber et industriapparat til privat brug, da dette ikke har en indbygget vandopsamlingsbeholder.

Komfortapparater med kondensator

Disse apparater, der er konstrueret til privat brug, fungerer efter samme princip som adsorptionstørrere til erhvervsmæssig brug.

Den indsugede rumluft føres gennem affugtningssektoren i en roterende tørrotor, der er belagt med et hygroskopisk sorptionsmiddel, hvortil fugtigheden i luften binder sig.

Et typisk sorptionsmiddel er silicagel – et tørremiddel med meget stor hygroskopisk overflade. I professionelle adsorptions-tørreaggregater har et gram af dette tørremiddel en overflade på mere end 700 kvadratmeter. Mindre end 10 gram har dermed en lige så stor overflade som en hel fodboldbane.

Den tørre luft, der er blevet affugtet, da fugten har bundet sig til sorptionsmidlet, blæses til slut ud i rummet igen.

For at tørrotoren, der er fyldt med fugtighed, kan komme af med vandet igen for at kunne optage nyt, strømmer der opvarmet luft gennem en separat regenerationssektor i tørrotoren i et permanent kredsløb via varmeelementet. Denne varme luft kan optage fugtigheden fra tørrotoren afhængigt af temperaturen og lede den gennem et kondensatorelement.

Udvendigt omkring dette kondensatorelement strømmer samtidig den køligere indsugningsluft, hvorfor vandet inden i kondensatorelementet kondenserer og opsamles i en vandbeholder. Regenerationsluften tilføres derefter til varmeelementet i et konstant kredsløb til fornyet optagelse af fugtighed.

Funktionsprincip for en komfort-adsorptionstørrer
Billedet øverst viser de indre dele samt tørrotoren i en TTR 300 fra Trotec. Denne industri-adsorptionstørrer er ganske vist meget kompakt, men uden vandopsamlingsbeholder er den ikke egnet til typiske anvendelser i hjemmet. Til dette formål er der designet specielle komfort-adsorptionstørrere som f.eks. TTR 55 E med integreret vandopsamlingsbeholder og vaskbart luftfilter:
Industri-adsorptionstørrer i rustfrit stål TTR 300
Komfort-adsorptionstørrer TTR 55 E