Peltier-luftaffugter indvendigt
Home Comfort

Service-telefonnumre

Vi hjælper dig gerne videre med yderligere information.

Erhverv: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Slutforbrugere: +49 2452 962 450
E-mail: info@trotec.com
  1. Produkter & Tjenester
  2. Produkter ‑ HomeComfort
  3. Affugtning
  4. Praktisk viden om luftaffugter
  5. Et overblik over luftaffugtningsmetoder
  6. Kondenstørrer med Peltier-teknologi

Kondenstørrer med Peltier-teknologi

Funktionsmåde, anvendelsesmuligheder og -grænser for Peltier-luftaffugtere

Lige som ved kompressordrevne kondenstørrere skal der ved denne affugtningstype også skabes en så kold overflade indvendigt i apparatet, at temperaturen her ligger under luftens dugpunkt og vand kan kondensere ved den.

Peltier-luftaffugtere anvender dog ikke nogen kompressionskølemaskine til affugtning af rumluften, men i stedet et integreret Peltier-element – kaldes også nogle gange TEC (thermoelectric cooler).

Disse kompakte termoelektriske omformere er baseret på den navngivne Peltier-effekt, der gør, at den ene elementside bliver meget varm og den anden side meget kold, når der løber strøm imellem elementets to pladehalvdele. Der er op til 70 °C temperaturforskel mellem den kolde og den varme side.

Peltier-elementer er ultrakompakte og anvendes f.eks. i mini-køleskabe, mobile camping-kølebokse eller til køling af PC-elementer.

I Peltier-kondenstørrere suger en blæser, der er monteret i apparatet, rumluften ind og fører den forbi den kolde elementside, hvor den køler ned til under dens dugpunkt, kondenserer på overfladen og drypper af i en opsamlingsbeholder.

Den tørre luft føres til slut forbi den varme elementside, optager varme her og strømmer derefter ud i rummet igen som varm tør luft.

Lille konstruktion – lille virkningsradius

Som følge af processen har kondenstørrere med Peltier-teknologi ikke brug for nogen afrimningsanordning og bruger kun lidt strøm. De er desuden yderst kompakte og meget stille apparater, da der ikke er nogen kompressorstøj.

Disse luftaffugtere har dog kun en relativt lille aktionsradius og en forholdsvis lav virkningsgrad, der i øjeblikket kun udgør ca. maks. en tredjedel af kompressor-virkningsgraden, hvorfor termoelektronikken ikke udgør noget virkeligt alternativ i forhold til den udbredte køle-kompressionsteknologi. Frem for alt også fordi effekten af enkelte Peltier-elementer ikke kan skaleres vilkårligt opad.

Derfor skal sammenlignende effektværdier, f.eks. liter pr. kWh, som man af og til ser ved konkurrerende apparater, tages med et gran salt. Her sammenligner man hurtigt to usammenlignelige ting, da Peltier-luftaffugtere ikke er skalérbare og aldrig kan opnå tilnærmelsesvis samme store affugtningsydelser som køletørrere. I praksis fyldes kun et lille glas vand inden for 24 timer.

Peltier-luftaffugtere og køletørrere kan kun sammenlignes i begrænset omfang, da de procesteknisk er konstrueret til forskellige anvendelsesområder.

Som mangeårig markedsførende inden for mobil luftaffugtning mener vi, at Peltier-apparater kun er egnede til brug i lukkede rum med meget små dimensioner, f.eks. i tøj- og skoskabe, i forrådskamre til madvarer eller på små toiletter uden vinduer.

Peltier-apparater er derimod ikke egnede til permanent luftaffugtning af hele opholdsrum, selv om mange reklamer måtte give indtryk af dette.

Randbemærkning: Hvis man skulle peppe en Peltier-tørrer så meget op, at den havde den samme effekt som en køletørrer, skulle man alt efter den tilsigtede affugtningskapacitet – f.eks. 10 eller 20 liter i døgnet – montere 40 eller 80 Peltier-elementer parallelt i et enkelt apparat!

Dette ville dog ikke kun øge affugtningsmængden kolossalt, men også energiforbruget. Alternativt kunne man naturligvis også stille 40 eller 80 enkelte Peltier-apparater op fordelt i rummet. Det ville i hvert fald være et blikfang ;-)

Eksempel på sammenligning af størrelser for et typisk Peltier-element, som det også kan anvendes i små luftaffugtere.
Eksempel på sammenligning af størrelser for et typisk Peltier-element
På Peltier-elementets kolde side er der skruet køleribber på, hvor den fugtige luft kondenserer og kondensvandet derefter drypper ned i opsamlingsbeholderen, der ligger nedenunder.
En Peltier-luftaffugter indvendigt
Funktionsprincip for Peltier-luftaffugter

Luftaffugter-apparatteknik – praktisk viden fra Trotec

Praktisk viden om luftaffugtere – et overblik over alle kapitler

Kapitel 1: Grundlæggende viden om luftfugtighed – alt absolut relativt
Kapitel 2: Oversigt over luftaffugtningsmetoder – kondensering og adsorption
Kapitel 2.1: Kondenstørrer med kompressorteknologi
Kapitel 2.2: Kondenstørrer med Peltier-teknologi
Kapitel 2.3: Adsorptionstørrer
Kapitel 3: Hvilken luftaffugtningsmetode til hvilket formål?