Luftens mætningskurve
Home Comfort

Service-telefonnumre

Vi hjælper dig gerne videre med yderligere information.

Erhverv: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Slutforbrugere: +49 2452 962 450
E-mail: info@trotec.com
  1. Produkter & Tjenester
  2. Produkter ‑ HomeComfort
  3. Affugtning
  4. Praktisk viden om luftaffugter
  5. Grundlæggende viden om luftfugtighed

Grundlæggende viden om luftfugtighed

I forbindelse med luftfugtighed er alt absolut relativt

Om det er på kontoret, i værkstedet eller hjemme – et optimalt rumklima er den grundlægende forudsætning for beboernes trivsel og sundhed.

Ikke mindst fremmer et behageligt „oplevet rumklima“ også produktiviteten og kan hjælpe med til at reducere antallet af sygedage i faget.

Der er to faktorer, der er afgørende for disse klimavilkår: rumtemperaturen og den relative luftfugtighed.

Som illustreret i det neden for viste komfortdiagram føler vi os bedst tilpas inden for et klimaområde fra 20 til 22 °C med 40 til 60 % relativ luftfugtighed. Klimaforhold uden for disse værdier opfattes af de fleste mennesker som ubehagelige.

Derudover kan der opstå mange forskellige skader på grund af for høj luftfugtighed. De første tydelige alarmtegn er for det meste klamt tøj, muggen lugt og plettede vægge (fugtpletter) eller spirende kartofler i kælderrum.

Vidste du for eksempel, at skimmelsvamp allerede dannes fra 70 % luftfugtighed – og rust allerede fra 60 %?

Uden regulering kan luftfugtigheden i indendørs rum svinge kraftigt, og der opnås sjældent automatisk optimale værdier – dette afhænger også af årstiden og de klimatiske forhold udenfor.

Behaglighetsdiagram
Luftens vanddampindhold: Ved en lufttemperatur på 25 °C kan en kubikmeter luft optage maks. 23 g vand, dette svarer til 100 % luftfugtighed. Hvis denne luft køler ned til 10 °C ved kontakt med kolde overflader, kan den kun optage 9,4 g. Den overskydende fugtighed kondenserer så til vand på køligere overflader.
Luftens vanddampindhold
Luftaffugter-apparatteknik – praktisk viden fra Trotec

Praktisk viden om luftaffugtere – et overblik over alle kapitler

Kapitel 1: Grundlæggende viden om luftfugtighed – alt absolut relativt

Kapitel 2: Oversigt over luftaffugtningsmetoder – kondensering og adsorption

Kapitel 2.1: Kondenstørrer med kompressorteknologi

Kapitel 2.2: Kondenstørrer med Peltier-teknologi

Kapitel 2.3: Adsorptionstørrer

Kapitel 3: Hvilken luftaffugtningsmetode til hvilket formål?

Teori før praksis

For at kunne holde sine rum optimalt tørre, hjælper det at have en grundviden om luftfugtighed. Luften kan ikke optage vand ubegrænset – der findes en mætningsgrænse, dvs. en maksimal mængde vanddamp, der kan optages absolut af luften – dette er den absolutte luftfugtighed, angivet i gram vand pr. kubikmeter luft.

Ud fra dette kalder man vanddampindholdet, der rent faktisk er opløst i luften, i forhold til den vanddampmængde, som luften ved den fremherskende temperatur absolut maksimalt ville kunne optage, for „relativ luftfugtighed” (r.f.).

Hvis rumluften f.eks. har en relativ luftfugtighed på 50 %, så er præcis halvdelen af vandmængden, der maksimalt er mulig ved den aktuelle temperatur, opløst i luften.

Det er alt sammen et spørgsmål om temperaturen

Luftens vandoptagelseskapacitet er med andre ord altid afhængig af den fremherskende lufttemperatur. Jo koldere luft, desto mindre vand kan den optage. Dette illustrerer den følgende tabel med fem temperaturværdier.

Rumtemperaturens indflydelse på rumluftens vandoptagelseskapacitet

Rumtemperatur 25 °C 20 °C 15 °C 10 °C 5 °C
Eksempel 1
rel. luftfugtighed konstant
Relativ luftfugtighed 80 % 80 % 80 % 80 % 80 %
Vandindhold i rumluften 18,4 g/m³ 13,8 g/m³ 10,2 g/m³ 7,5 g/m³ 5,4 g/m³
Eksempel 2
Vandindhold konstant
Vandindhold i rumluften 5,4 g/m³ 5,4 g/m³ 5,4 g/m³ 5,4 g/m³ 5,4 g/m³
Relativ luftfugtighed 23,5 % 31,3 % 42,1 % 57,5 % 80 %

I eksempel 1 er den relative luftfugtighed altid konstant 80 %, hvorimod det tilsvarende absolutte vandindhold i luften svinger betydeligt afhængigt af temperaturen.

I eksempel 2 er vandmængden, der er indeholdt absolut i luften, altid den samme, hvorfor den relative luftfugtighed øges tiltagende ved faldende temperaturer.

Indrømmet, et komplekst emne – og det bliver endnu mere kompliceret, når man tænker på, at korrosion, forrådnelse eller dannelse af skimmelsvamp udelukkende begunstiges af den relative luftfugtighed, og aldrig af det absolutte vandindhold i luften.

Kun relativ er absolut relevant

Mens der i eksempel 2 med en rumtemperatur på 5 °C og et vandindhold på 5,4 g/m³ hersker en relativ luftfugtighed på 80 %, hvor der er risiko for dannelse af skimmelsvamp og hvor metal korroderer, ville samme vandindhold ved en rumtemperatur på 25 °C kun repræsentere 23,5 % relativ luftfugtighed og dermed udgøre et alt for tørt rumklima, som irriterer luftvejene.

Skimmelsvamp og rust ville på den anden side ikke have nogen chance ved dette klima, selv om det samme vandindhold på 5,4 g/m³ ville være indeholdt i rumluften.

Det vigtigste er således altid en kontrolleret regulering af den relative luftfugtighed. Det spiller ikke nogen rolle, hvor meget fugtighed der trækkes fuldstændigt ud af luften, men kun, hvilken relativ luftfugtighed, der er fremherskende!

En principiel forståelse af disse fysiske sammenhænge er medbestemmende til at realisere en effektiv luftaffugtningsløsning til din opgave.

Den relative luftfugtigheds indflydelse på menneskelige-biologiske forhold:

Bakterier
Virus
Skimmelsvampe
Mider
Luftvejsinfektion
Allergier, astma
Korrosion
Visning på Scofield-Sterling-diagram