Hvilken luftaffugter til hvilket formål? Trotec ved besked!
Home Comfort

Service-telefonnumre

Vi hjælper dig gerne videre med yderligere information.

Erhverv: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Slutforbrugere: +49 2452 962 450
E-mail: info@trotec.com
  1. Produkter & Tjenester
  2. Produkter ‑ HomeComfort
  3. Affugtning
  4. Praktisk viden om luftaffugter
  5. Luftaffugter-valgfaktorer

Luftaffugter-valg

Hvilken luftaffugtningsmetode til hvilket formål?

Auswahlfaktor Raumtemperatur

Valgfaktor rumtemperatur

Den gennemsnitlige lufttemperatur i det rum, der skal holdes tørt, er det vigtigste beslutningskriterium, når man skal vælge en egnet luftaffugter.

God virkning under 8 grader

I uopvarmede kældre, sommerhuse eller kølige rum med en gennemsnitlig rumtemperatur på under 8 °C om vinteren anbefales det at anvende adsorptionstørrere. Deres funktionsprincip er i stand til at holde selv omgivelser med lave temperaturer permanent og effektivt tørre.

Ved lejlighedsvist højere temperaturer på op til 12 °C arbejder disse apparater stadig tilfredsstillende. Ved over 12 °C forringes apparaternes energibalance for meget til en økonomisk hensigtsmæssig affugtningsanvendelse.

Allround-model fra 5 til 35 °C

Ved en gennemsnitlig rumtemperatur på over 8 °C er køletørrere i princippet også velegnede til luftaffugtning.

Når temperaturerne i vintermånederne falder til under 15 °C varigt, skal man i hvert tilfælde anvende et apparat med varmgas-afrimning.

Disse allround-modeller kan anvendes variabelt inden for et meget stort temperaturområde, mens køletørrere med cirkulationsafrimning først bør anvendes til luftaffugtning ved gennemsnitlige temperaturer på over 15 °C – se også kapitel 2 – ”Rumklimatiske grænser for anvendelse af metoder”.

Valgfaktor driftsomkostninger

Hvad angår cost-benefit-effekt og affugtningskapacitet i forhold til energiforbrug kan den kompressionsdrevne kondenstørrer helt klart gøre krav på sejren i stort set alle rum i boligen.

Peltier-kondenstørrere er derimod godt nok billigere at anskaffe og ved første blik mere strømbesparende, men er også kendetegnet ved en betydeligt lavere affugtningskapacitet og samtidig ca. tre gange så stort energiforbrug per liter affugtet kondensvand.

For adsorptionstørrere kan energiforbruget ligge op til 100 % højere ved samme affugtningskapacitet, hvis man sammenligner direkte med kompressorkøletørrere. Ganske vist træder driftsomkostningerne lidt i baggrunden, når man beslutter sig for en adsorptionstørrer, da nogle opgaver kræver løsninger, der kun kan lade sig gøre med en adsorptionstørrer.

Valgfaktor virkningsradius

Valgfaktor virkningsradius

Kompressorkøletørrer – fantastisk til alle rumstørrelser

Jo større rummet, der skal holdes tørt, er, des mere fordelagtig bliver anvendelsen af en kompressorkøletørrer. Kun denne apparatgruppe råder over den største båndbredde af forskellige effektive blæser-kondensator-kombinationer til private brugere.

Ved tørholdelse af store rum skal luftaffugteren kunne modtage lige så store mængder fugtig luft, hvilket kræver en kraftig blæser. Og for at kunne affugte disse luftmængder effektivt skal apparatets kondensator være konstrueret lige så højtydende.

Vær derfor ikke kun opmærksom på, hvilken rumstørrelse apparatet er egnet til i følge producenten, når du skal vælge apparat, men kontroller dette for plausibilitet ved hjælp af angivelserne om luftkapacitet, strømforbrug og affugtning. Nem huskeregel: Mange liter med få watt findes ikke ;-)

Peltier-luftaffugtere – specialister til små volumener

Peltier-apparater er ikke nogen klassiske rumluftaffugtere, for de er mere konstrueret til tørholdelse af specielle områder end til affugtning af hele rum. Deres kompakte konstruktion, det lave strømforbrug og den støjsvage drift prædestinerer denne apparatklasse til først og fremmest anvendelse i tøj- og skoskabe, i forrådskamre til madvarer eller også betinget til små toiletrum uden vinduer og uden stor fugtdannelse (ingen brusebad), da Peltier-affugtere principielt kun egner sig til omgivelser uden ekstra ekstern fugtdannelse (se efterfølgende afsnit „Infiltration”).

Granulat

Dette tørremiddel anvendes hovedsageligt til transport- og lagerbeskyttelse af fugtfølsomme varer. Alle kender den lille vedlagte pose i vareforsendelser med elektronikartikler, tasker, kufferter, sko eller lægemidler. Granulatposerne er særdeles velegnede til at holde disse varer tørre inde i begrænsede beholdere.

På samme måde tilbydes der også større poser inklusive absorptionsboks som „luftaffugtere” på markedet. Til dette formål er granulater dog uegnede af flere grunde.

For det første er deres virkning kun begrænset til få kubikmeter omgivende luft og kun i områder, hvor der ikke kan konstateres nogen form for ekstra fugtdannelse udefra (se efterfølgende afsnit „Infiltration”).

For det andet er granulat-affugtere meget dyre i forhold til deres tørrekapacitet, da de som engangssystem kræver regelmæssig indkøb af nye granulatposer. Desuden giver granulat ingen lyd fra sig ved vandmætning og afslutter bare sin opgave. Intet forvarsel, ingen meddelelse om ”beholder fuld”, ingen tørring mere ;-)

Adsorptionstørrere – professionel teknik til små, kølige rum

Særligt i kølige kældre, uopvarmede eller kun midlertidigt opvarmede indendørs rum er der praktisk talt ikke noget alternativ til denne apparatklasse.

Effektive kompressionskøletørrere kan stadig anvendes nogenlunde effektivt i omgivelser med mindst 12 °C, men med rumtemperaturer, der i gennemsnittet ligger permanent under 8 °C, opnår adsorptionstørrere den affugtningskapacitet, der er nødvendig til tørholdelse, på et mere effektivt niveau.

Valgfaktor funktionsomfang

Et lige så vigtigt kriterium ved valg af egnet luftaffugter kan til sidst også være affugterens omfang af funktioner.

Apparater i samme ydelsesklasse adskiller sig af og til med hensyn til deres komfortudstyr, der kan være vigtigt for brugeren til hans anvendelsesformål.

Til en periodisk automatisk affugtningsdrift bør der være indbygget et 24-timers tænd-sluk-ur og ved ønske om forvalg af automatisk slukning bør der være en tilsvarende timerfunktion.

Derudover tilbyder mange apparater en hygrostatstyret automatisk drift, nogle vha. drejekontakt uden enhed, andre via præcist valgbart mål for luftfugtigheden med indtastning af sand værdi.

Anvendelsesstedet kan også spille en rolle. Vil du f.eks. anvende apparatet i kontinuerlig drift uden opsyn, f.eks. i et sommerhus, bør affugteren have en drænagetilslutning, så kondensvandet kan ledes bort i et afløb i stedet for den regelmæssigt nødvendige tømning af vandbeholderen.

Hvad enten det drejer sig om kondenstørrere med varmgas-afrimningsautomatik, adsorptionstørrere, Peltier-tørrere eller cirkulationskøletørrere, så kan Trotec tilbyde dig den optimale komfort-luftaffugter til ethvert behov, da Trotec har det største sortiment af luftaffugtere i hele verden. Med et klik på billedet kommer du direkte til vores samlede program af komfort-luftaffugtere.
Trotec har det største sortiment af luftaffugtere i verden

Glem ikke: infiltration

Glem ikke: infiltrationsfaktor!

Det der lyder som et begreb fra en spionroman, handler ikke om at indsluse fjendtlige subjekter, men fugtig omgivende luft. For med „infiltration” menes der ved kapacitetsberegning af luftaffugtere den udefrakommende tilførsel af ekstra fugtighed i det rum, der skal affugtes.

Derfor er infiltrationsfaktoren en vigtig størrelse i forbindelse med kapacitetsberegningen for den egnede affugter. Når alt kommer til alt er det ikke kun luften i rummet, der indeholder fugtighed. Der trænger også yderligere fugtighed ind udefra, f.eks. på grund af bygningsisoleringens tilstand, gennem dørsprækker eller åbning af døre, vinduer etc.

Hvis du f.eks. vil affugte et 20 °C varmt rum fra 80 % relativ luftfugtighed til 60 %, skal vandindholdet tilsvarende reduceres fra 13,8 g/m³ (80 % r.f.) til 10,4 g/m³ (60 % r.f.), dvs. med 3,4 g pr. kubikmeter luft.

Det svarer i et rum med 100 kubikmeter volumen således til 340 g eller ml, ikke? Nej. For man skal også tage hensyn til fugtigheden, der kommer ind udefra.

Ved et udendørsklima på 25 °C med 70 % r.f. er vandindholdet i udendørsluften 16,2 g/m³, dvs. 5,8 g mere end indenfor. Denne fugtighed vil groft sagt gerne blande sig med den indendørs luft, hvilket dog kun kan ske delvist, da rummet er lukket og godt isoleret. Her inddrages infiltrationsfaktoren, der f.eks. er 0,3 ved godt isolerede rum.

Derudover indkommet udefra ville derfor i timen være 5,8 g/m³ x 100 m³ x infiltrationsfaktor 0,3 l/t = 174 g/t (0,174 l), hvilket ville svare til en vandmængde, der dagligt skal affugtes, på 4,176 liter i døgnet (0,174 l x 24).

Alle mennesker producerer ca. 50 ml fugtighed, når de sover – i timen!

„Den menneskelige fugtfabrik”

Men der bidrages også med yderligere fugtighed indefra. Lige som ved infiltration er dette også en ekstra fugtbelastning. Blot en enkelt potteplante tilføjer dagligt ca. 150 ml ekstra fugtighed til rumluften. Men faktoren fugtbelastning bliver først rigtig vigtig, når der er personer til stede.

Alle mennesker producerer ca. 50 ml fugtighed i timen, når de sover, ved udskillelse via huden til rumluften. Ved lettere, stillesiddende arbejde bliver det allerede 70 ml og ved husarbejde over 100 ml. Derfor skal du altid tage hensyn til denne fugtdannelse, når du vælger luftaffugter.

Det er indlysende, at man ikke kan bruge et Peltier-apparat i soveværelset, når to sovende personer til sammen allerede afgiver 800 ml fugtighed til rumluften inden for en nat på otte timer, da Peltier-affugteren f.eks. kun har en affugtningskapacitet på maks. 300 ml inden for 24 timer. Om morgenen ville luften være mere fugtig end den foregående dag.

Hvis man derudover tager i betragtning, at hver gang man f.eks. laver mad, afgives der op til 2 liter vand og hver gang man tager bad hele 2,5 liter vand til den omgivende luft, så står det hurtigt klart, at det er et håbløst forehavende for Peltier-apparater eller granulat, hvis der er ekstra fugtbelastning.

Medregn derfor altid effektreserver til den ekstra fugtbelastning, når du planlægger behovet. Dette gøres nemmest med Trotecs anbefalinger for brug for det pågældende apparat. Her er der allerede taget hensyn til alle typiske anvendelsesparametre.


Hurtigt overblik over anvendelsesmuligheder
efter affugtningstype

Kondensering Adsorption
Peltier Kompressor Granulat Tørrotor
Cirkulationsluft Varmgas
Tørholdelse på meget
små arealer uden infiltration
anbefalelsesværdig mulig mulig anbefalelsesværdig mulig
Tørholdelse af rum
med temperaturer på 0 til 8 °C
anbefalelsesværdig
Tørholdelse af rum
med temperaturer på 5 til 35 °C
anbefalelsesværdig mulig
Tørholdelse af rum
med temperaturer på 15 til 35 °C
anbefalelsesværdig anbefalelsesværdig mulig
Byggetørring * * *
Vandskadesanering * *
* kun industri-udførelser, ikke egnet som komfort-luftaffugter

Luftentfeuchter-Gerätetechnik – Praxiswissen von Trotec

Praktisk viden om luftaffugtere – et overblik over alle kapitler

Kapitel 1: Grundlæggende viden om luftfugtighed – alt absolut relativt
Kapitel 2: Oversigt over luftaffugtningsmetoder – kondensering og adsorption
Kapitel 2.1: Kondenstørrer med kompressorteknologi
Kapitel 2.2: Kondenstørrer med Peltier-teknologi
Kapitel 2.3: Adsorptionstørrer
Kapitel 3: Hvilken luftaffugtningsmetode til hvilket formål?