Kundeservice og support: +49 2452 962-450

Mandag – Torsdag: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

Service-telefonnumre:

Erhverv: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Slutforbrugere: +49 2452 962 450
Mandag - Fredag: 08:00 - 17:00
TA400 Dynamisk-anemometer

Service-telefonnumre

Vi hjælper dig gerne videre med yderligere information.

Erhverv: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Slutforbrugere: +49 2452 962 450
E-mail: info@trotec.com
  1. Produkter & Tjenester
  2. Nyheder
  3. Oversigt
  4. Strømningsmålinger af luft eller gas

TA400 Dynamisk-anemometer

Strømningsmålinger af luft eller gas

Med det nye TA400 Dynamisk-anemometer tilbyder Trotec fremover installatører, serviceteknikere og fagkyndige et professionelt værktøj til strømningsmålinger af luft eller gas.

Det fleksibelt anvendelige apparat er velegnet til måling af lufthastighed, luftvolumenstrøm, lufttryk og lufttemperatur. I forbindelse med det dynamiske anemometer er det muligt at måle selv meget høje lufthastigheder på op til 80 m/s med TA400 - dertil kommer også den omgivende temperatur og luftvolumenstrømmen. Det er også muligt at foretage differentieret indlæsning i apparatet af såvel runde som firkantede tværsnit af den udmålte ventilationskanal. Da apparatet næsten er helt frit for mekaniske og smudsfølsomme sensorer, er det optimalt egnet til anvendelse i krævende omgivelser med høje strømningshastigheder og luft med meget støv.

Dynamisk-anemometeret kan desuden måle differens- og kontratryk. Med sin trykmålekapacitet kan TA400 også anvendes til andre opgaver. Det kan f.eks. være måling af filtertilstanden på airconditionanlæg eller målinger af differenstryk på gasvandvarmere. Som differenstryk-måleapparat er det desuden også meget velegnet til trykkontrol i afskærmningszoner med over- eller undertryksatmosfære, f.eks. ved renoveringsarbejder i skimmelkontaminerede områder.

Det førsteklasses måleapparat er udstyret med en højtudviklet mikroprocessorteknik til signalbearbejdningen, hvilket sikrer hurtige og præcise målinger ved alle typer krav. Da TA400 er udstyret med en indbygget hukommelse, kan de indhentede data løbende gemmes separat i apparatet i op til 99 datasæt, mens målingen finder sted. Ligeledes kan de gemte værdier både hentes frem og slettes. Alle resultater er nemme at aflæse på den oplyste dual-visning i det store display, også under dårlige lysforhold. Derudover indeholder den leverede kuffert alt nødvendigt udstyr – inklusive kalibreringscertifikatet, som giver en yderligere, velfunderet dokumentation af præcisionsanemometers professionelle kvalitet.