Dit privatliv er vigtigt for os

Genstand for denne erklæring er indsamling, behandling og udnyttelse ("anvendelse") af persondata, der indsamles, når du gør brug af udbuddet fra TROTEC®. Vi glæder os over din interesse for vores hjemmeside. Nedenfor informerer vi dig om, hvordan vi behandler dine data.
TROTEC® indsamler og bruger kun data, når det er tilladt ifølge databeskyttelsesbestemmelser i den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) og det tyske Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) og Telemedieloven (TMG). Hermed følger TROTEC® i overensstemmelse med principperne i den generelle databeskyttelsesforordning, herunder

 • dataøkonomi ("så meget, som der virkelig er behov for")
 • Datanøjagtighed ("ingen ændring i dataindsamling")
 • Øremærkning ("som nødvendigt for at opfylde et formål")
 • Datasikkerhed ("beskyttelsesforanstaltning for data" f.eks. SSL-kryptering)
 • Transparens ("forståelig databehandling")

I henhold til disse retningslinjer og data vil der kun blive indsamlet efter hvert behov, når dette er nødvendigt for anvendelsen og service fra TROTEC® eller når data, især personlige, til gennemførelse af et køb eller andre tjenester er påkrævet.

Generelt

 1. Ansvarlig instans
  Ansvarlig instans i henhold til databeskyttelseslovgivningen er TROTEC® GmbH (se impressum) i henhold til art. 4 nr. 4 ifølge EU-forordning 2016/679 ("GDPR"). Hvis du har spørgsmål vedr. anvendelsen af dine data, eller du ønsker at gøre brug af de heri beskrevne retsmidler, bedes du udfylde vores Kontaktformular. Du kan naturligvis også benytte dig af tilbuddet fra TROTEC®, uden at afgive personlige oplysninger eller indtaste personlige data. Derved registreres kun adgangsdata, som ikke kan knyttes direkte til en person (f.eks. navnet på internetudbyderen, den benyttede browsertype, den side, hvorfra du finder frem til et tilbud, eller navnet på den ønskede fil); det vil ikke være muligt at knytte oplysningerne til dig personligt. Oplysningerne benyttes udelukkende med henblik på at forbedre vores tilbud.

 2. Brug er ikke ensbetydende med accept
  Anvendelsen af dine data reguleres af den gældende lovgivnings bestemmelser, specifikt den tyske forbundslovgivning om databeskyttelse og telemedier. I situationer, hvor dine data registreres til formål, som i henhold til disse bestemmelser kræver din accept, bliver du i hvert enkelt tilfælde bedt om din udtrykkelige accept heraf. Du kan til hver en tid trække din afgivne accept tilbage med fremtidig virkning og/eller modsætte dig fremtidig anvendelse af dine data. Registrering, afbenyttelse af servicetjenester eller kendskab til denne erklæring erstatter ikke din udtrykkelige samtykkeerklæring.

 3. Anvendelse af dine data
  I det følgende beskrives kort mulighederne for anvendelse af dine data. Når du åbner webstedet via din browser eller app på din mobilenhed, indsamler vi kun sådanne personoplysninger, der automatisk overføres til os fra din browser eller mobilenhed, til at give dig mulighed for at besøge vores hjemmeside eller app og sikre stabilitet og sikkerhed. Dette kan især være

  • din IP-adresse,
  • indhold, dato og tidspunkt for anmodninger,
  • webstedet, hvorfra anmodningen er fremsendt,
  • den ønskede side,
  • den overførte datamængde,
  • anvendt browsertype,
  • dit driftssystem,
  • sprog og version af browser-software,
  • din internet-serviceudbyder

  . Behandlingen af disse data bliver brugt for at sikre

  • en smidig forbindelse af hjemmesiden,
  • visning af vores tjenester og produkter,
  • anvendelighed af vores tjenester,
  • evaluering og systemets sikkerhed og stabilitet og
  • til andre administrative formål.

   Retsgrundlaget for behandlingen af dine personlige data er art. 6 stk. 1 S. 1 lit. f GDPR. Vores legitime interesse følger de førnævnte formål af dataindsamling.

 1. Indsamling af data
  Personoplysninger indsamles, når du afgiver en ordre, opretter en kundekonto eller tilmelder dig til nyhedsbrevet; derved indsamles oplysninger om dig og de nødvendige behandlingsoplysninger. Disse data er kun set som detaljerede påkrævede felter, som er de nødvendige forhold til ordren. Hvis du bruger de tilbagevendende kundefunktioner, indsamler og gemmer Trotec ®automatisk tekniske oplysninger i server logs, som din browser sender os. Her handler det især om data, som blev deponeret på de såkaldte cookies (se afsnittet "Cookies") og anvendes til servicefunktioner.

 2. Behandling og anvendelse af data
  TROTEC® anvender dataindsamling til fire grundlæggende formål, hvor alle data faktisk ikke anvendes til alle formål:
  1. Oplysninger til din adresse- og person konto (kundekonto) anvendes til etablering og udførelse af kontrakt forholdet (ordre).
  2. Data du bruger til de enkelte tilbud (brugsdata), anvendes til forvaltning af servicevilkår i den tekniske forvaltning (forenklet ordre). Det kan ske, at brugsdata til forskellige servicetjenester sammenføres til fakturering.
  3. Med afvikling af kontrakten og fuld betaling af købspris bliver dine oplysninger blokeret og slettet ifølge handelsretlig opbevaringsfrist, for så vidt at du ikke har givet udtrykkelig samtykke til den videre forarbejdning og anvendelse af dine data (kundekonto).
  4. Ved tilmelding til vores nyhedsbrev, vil din email adresse bruges til vores egne reklameformål, indtil du afmelder nyhedsbrevet.

 3. Dataoverførelse til tredje part
  TROTEC® overfører dine personlige oplysninger til tredje part, når:
  1. Nødvendig fremsendelse eller afvikling af en ordre, især hvis en tredje part har brug for data til kontraktforhold, i tilfælde af, at en tredje part kræver data til udførelse af kontraktforhold (såsom kreditkortselskaber eller servicefirmaer; herved overføres data til tredje part, i det omfang det findes nødvendigt for ydelsen).
  2. Hvis en berettiget interesse opstår fra os, fremsendes i enkelte tilfælde til tredje part personlige oplysninger inden for lovgivningens rammer, til gennemgang af evt. gyldighed af indgående oplysninger (såsom kreditkortoplysninger, konto oplysninger, m.m.) der indgår i kreditvurderingen. Disse oplysninger fremsendes kun til afviklingsafdelinger, såfremt det er påkrævet Her er det blandt andet nævnte banker og følgende selskaber, som TROTEC® samarbejder med:

   Kreditkort-verifikationsfirma
   B+S Card Service GmbH
   Lyoner Straße 9
   D-60528 Frankfurt/Main

   Logistikvirksomheder
   I overensstemmelse med gældende love kan offentlige institutioner forlange oplysninger og data fra os til opfyldelse af deres lovbestemte opgaver, f.eks. med henblik på retshåndhævelse.
   Derudover bliver dine personlige data kun overført til tredjepart, hvis du tidligere iht. art. 6, stk. 1 S. 1 lit. a GDPR har givet samtykke eller juridisk tilladelse med hensyn til i.s.d. art. 6 stk. 1 s. 1 lit. c GDPR. Art. 6 stk. 1 S. 1 lit. c GDPR.
   Så vidt vi overfører personoplysninger til lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, sørger vi for, at modtageren af disse data sikres et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau i henhold til art. 45 GDPR. I mangel af en tilstrækkelig beslutning vil TROTEC® sikre, at modtageren har forelagt oplysninger ved passende garanti i henhold til art. 46 GDPR og bruger især standardkontrakter af Den Europæiske Union for overførsel af data til EU-lande i den aktuelle version Ved transmission af data til USA vil TROTEC® arbejde hen imod, at modtageren overholdes med observation og principper for Privacy Shields (dvs. anerkendelse af minimumsstandarder i håndteringen af personoplysninger).

 4. Sletning af data
  Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige til de førnævnte formål, herunder fakturering. Bemærk venligst, at enhver sletning af oplysninger i første omgang kun blokeres, og derefter med forsinket tidsrum slettes, for at forhindre utilsigtede sletninger eller eventuelle forsætlige skader. Af tekniske årsager bliver oplysninger duplikeret i backupfiler tilmed refleksion billeddannelser. Sådanne kopier slettet først med en teknisk betinget forsinket tidsrum. Derudover påhviler pligten til handel- og skattemæssige grunde, at bestemte oplysninger om afviklede transaktioner opbevares i et bestemt tidsrum.

Behandling af data til brug af vores tilbud
Hvis du ønsker at bruge vores tjenester og produkter, kan du på forskellige tidspunkter blive opfordret til at oplyse om personlige data som


 • dit navn,
 • din fødselsdato,
 • din adresse,
 • din e-mailadresse,
 • dit telefonnummer eller mobilnummer og
 • kreditkortoplysninger


Dine personlige oplysninger vil blive behandlet og er nødvendige til følgende formål:

 1. i henhold til art. 6 stk. 1 s. 1 lit. b GDPR til opfyldelse af kontraktlige forpligtelser eller til at udføre prækontraktmæssige foranstaltninger: til din ordrebehandling – for at tilbyde dig en kundeservice blandt andet til at bearbejde din identitet og betaling, for at korrespondere med dig, for at behandle ansøgninger af dig eller af os, for at sikre den tekniske administration af vores hjemmeside og til håndtering af vores kundedata;
 2. i henhold til art. 6 stk. 1 lit. b og lit. c GDPR til at opfylde kontraktlige forpligtelser og på grund af lovmæssige krav: at sende til dig vigtige e-mails om brugen af hjemmesiden, tilbud af produkter og servicetjenester, aktuelle informationer over tekniske problemer eller spørgsmål vedrørende vores juridiske eller lovpligtige opgaver; og
 3. i henhold til art. 6 stk. 1 s. 1 lit. c GDPR på grund af lovkrav eller i henhold til art. 6 stk. 1 s. 1 lit. e GDPR i offentlighedens interesse : for at beskytte os (herunder vores tilknyttede selskaber) mod bedrageri og med henblik på identitet og alderskontrol.


Anvendelse af kontaktformular
Vi tilbyder dig muligheden at kommunikere med os via en tilsluttet kontaktformular på vores hjemmeside. Til denne anvendelse kræves indtastningen af en gyldig e-mailadresse, andre oplysninger er frivillige. Formålet med behandlingen af sådanne oplysninger er muligheden for at etablere kontakt med os, og er ifølge art. 6 stk. 1 s. 1 lit. a GDPR på grundlag af dit frivillige samtykke.

Cookies
TROTEC® anvender på hjemmesiden såkaldte "Cookies", det vil sige mindre filer med tekst-informationer, der gemmes på din harddisk, når du besøger vores hjemmeside ("Cookies"). Oplysninger gemmes i cookien, hvilket resulterer i forbindelse med den anvendte specifikke enhed. Det betyder dog ikke, at vi dermed får direkte kendskab til din identitet.
Vi bruger cookies med henblik på at gøre navigationen og anvendelsen af hjemmesiden så brugervenlig som muligt. Vi har brug for cookies til at identificere og autorisere dig efter vellykket login for den samlede varighed af dine besøg på hjemmesiden. Disse cookies slettes automatisk fra din harddisk efter browser-session (Session-Cookies).

Derudover bruger vi også cookies, der gemmes på din harddisk i et bestemt tidsrum ud over selve browser-sessionen (persistent-cookies). Disse cookies letter din anvendelse af vores hjemmeside og vores service og produkter, for eksempel bestemte indtastninger og indstillinger gemmes, så de ikke skal gentages, hver gang du besøger hjemmesiden. Desuden tillader disse cookies os at registrere brugen af vores hjemmeside statistisk, til optimering af vores tilbud og gøre vores hjemmeside og vores tilbud tilrettelagt til dig personligt (se også afsnit VII i denne databeskyttelseserklæring). Persistent-cookies gemmes på din harddisk og efter en forudbestemt tid, som kan variere afhængigt af cookien, slettes de af browseren. Ved cookies kan det også dreje sig om cookies fra tredjepartsudbydere (Third Party Cookies), da vi bruger vores egne reklamepartnere, der hjælper til at gøre internet tilbuddet og hjemmesiden interessant for dig (se også afsnit VII i denne databeskyttelseserklæring.
De behandlede cookie-data har til formål at beskytte vores legitime interesse samt for tredjepart i henhold til art. 6 stk. 1 s. 1 lit. f GDPR.
Vi informerer dig om anvendelsen af cookies ved dit (første-)besøg på vores hjemmeside eller app. Du kan til hver en tid forhindre fremtidig brug af cookies, idet at du sletter cookies og i din browserindstilling afviser modtagelse af cookies. Du kan også indstille din browser, så du bliver informeret om indsættelse af cookies og kun tillader cookies ved enkelte tilfælde, udelukker modtagelsen af cookies i visse tilfælde eller generelt, samt aktivere den automatiske sletning af cookies ved lukning af browseren. I så fald vil alle fordele ved vores tjenester muligvis ikke kunne bruges af dig. Instruktioner til foretagelse af sådanne ændringer findes på www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Cookies letter brugen af tilbud fra TROTEC®. Du kan stadig forhindre lagring af cookies på din harddisk ved at vælge over din browser-indstilling "Accepter ikke Cookies". Du kan også indstille din browser til at den forespørger, om du er indforstået med at cookies indsættes. Endelig kan du til hver en tid også selv slette indsatte cookies. For mere detaljeret information henvises til din browser-producent anvisninger.

Ret til registreringsindsigt
Du kan naturligvis til enhver tid uden beregning benytte dig af din ret til at anmode TROTEC® om indsigt i de data, der er lagret om dig. Hvis du er registreret, befinder dine data sig i din brugerkonto, hvorfra de til enhver tid kan bekræftes, spærres eller slettes. Vær opmærksom på, at de data, der er lagret offline, først slettes, når de ikke længere er nødvendige til afvikling af kontraktforholdet. Hvis du ikke er registreret, skal du i stedet sende os en e-mail med din henvendelse via vores e-mail-formular. Hvis du vil have os til at slette din brugerkonto fuldstændigt, bedes du klikke her (se også afsnittet "Sletning af data").
Du er til hver en tid berettiget til at få indsigt i de data, der er lagret om dig i henhold til art 15 GDPR. Især kan du forlange information om procesformål, kategorien af dine gemte data, kategorien af modtagerens data, den planlagte opbevaringstid, eksistensen af en ret til at rette, sletning, begrænse behandlingen eller modsigelsen, eksistensen af en ret til ansøgning hos myndigheden, kilden til dine data, hvis disse ikke er indsamlet til dig, og spørge om eksistensen af en automatiseret beslutningsproces, herunder profilering og muligvis meningsfuld information om detaljerne.
Du kan også i henhold til art. 16 GDPR forlange korrektion af ukorrekte data og sletning af personoplysninger i henhold til art. 17 GDPR, medmindre behandlingen af udøvet ret til ytrings- og informationsfriheden, til at opfylde en retlig forpligtelse, af hensyn til den offentlige interesse eller nødvendige oprettelse eller hvis det kræves forsvar af retskrav.
Du har også ret til i henhold til art. 18 GDPR blokering eller begrænsning af behandlede personlige data, for så vidt rigtigheden af oplysningerne fra dig nægtes, behandlingen er ulovligt, men du nægter at annullere og vi har ikke længere brug for oplysningerne, men du har brug for denne etablering, udførelse eller brug for forsvar af retskrav eller du fører indsigelse ifølge art. 21 GDPR mod bearbejdning.

Nyhedsbrev og reklame / Tilbagekaldelse af samtykke
Med dit samtykke, som er en del af din registrering på vores hjemmeside, tilsender vi dig pr. e-mail eller telefon, nyhedsbreve eller marketingmateriale af vores produkter og service, eller produkt tilbud og tjenester tilsendes til vores tilknyttede virksomheder, som kan være af interesse for dig efter vores opfattelse.
Du kan altid gøre indsigelse mod brugen af dine data til direkte markedsføring med virkning for fremtiden og afbestille nyhedsbreve, idet du klikker på det fastsatte link i hver nyhedsbrev-e-mail eller informere os pr. e-mail via https://dk.trotec.com/shop/databeskyttelseserklaering.
Vi forbeholder os ret til, også uden dit samtykke, pr. e-mail at sende produkt eller service tilbud, som ligner dem som du allerede har købt. Du har ret til enhver tid at gøre indsigelse mod behandling af dine data til reklameformål pr. e-mail via https://dk.trotec.com/shop/databeskyttelseserklaering eller via et tilsvarende link i vores nyhedsbrev, uden yderligere transmissionsomkostninger end basistariffer.
Retsgrundlaget for behandling af dine data er formålet at sende nyhedsbreve ifølge art. 6 stk. 1 S. 1 lit. a hhv. lit. f GDPR.

Datasikkerhed
TROTEC® gør sig store bestræbelser på at beskytte dine data imod uautoriseret adgang, tab, misbrug eller ødelæggelse. Dine personlige data er kun tilgængelige for medarbejdere, som nødvendigvis skal have indblik i dine data for at kunne udøve deres opgaver korrekt og sammensætte tilbud og produkter til dig. Følsomme data overføres krypteret med SSL-teknikken til TROTEC®. I forbindelse med registrerede kunder er adgang til kundekontoen kun mulig efter indtastning af brugernavnet og adgangskoden. Derfor anmoder vi om, at adgangsdata altid behandles fortroligt og under ingen omstændigheder gøres tilgængelige for tredjepart. Derudover skal du lukke browservinduet fuldstændigt efter at have benyttet tilbuddet fra TROTEC® med login, inden du åbner et andet websted. Dette gælder i særdeleshed, hvis du deler computeren med andre brugere, hvis andre personer har adgang til computeren, eller hvis du benytter en offentlig adgang til en internetforbindelse.

Varighed af opbevaring
Dine personlige oplysninger opbevares så længe det er nødvendigt for at opfylde formålene med lagringen. Efterfølgende bliver dine data slettet, medmindre, at vi i henhold til art. 6 stk. 1 s. 1 lit. c GDPR er juridisk forpligtet over et længere tidsrum at opbevare eller har dokumentationspligt pga. skat-, kommerciel eller andre lovbestemte krav, eller at du har godkendt opbevaringen i henhold til art. 6 afs. 1 s. 1 lit. a GDPR.

Analysetjenester
I øjeblikket benyttede analysetjenester:

Google Analytics
Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View
CA 94043, USA


Såfremt du har givet dit samtykke, anvendes på denne hjemmeside Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc.. Anvendelsen omfatter driftstypen "Universal Analytics". Derved er det muligt at analysere, data, sessioner og interaktioner på flere apparater tildelt et pseudonymt bruger-id og således analyseres aktiviteter af en bruger.
Google Analytics anvender såkaldte "cookies", tekstfiler, som gemmes på din computer, for at hjælpe med at analysere, hvordan brugeren anvender hjemmesiden. De oplysninger, som cookien indsamler om din brug af internetsiden, overføres som regel til en server tilhørende Google i USA og gemmes der. I tilfælde af aktivering af IP-anonymisering på denne hjemmeside vil Google dog forkorte din IP-adresse på forhånd inden for EU’s medlemsstater eller i andre kontraherende EØS-lande. Kun i undtagelsestilfælde overføres hele din IP-adresse til Googles server i USA, hvor den forkortes. Vi gør opmærksom på, at Google Analytics på denne hjemmeside er blevet udvidet med IP-anonymisering forlænget for at sikre anonym registrering af IP-adresser(såkaldt IP-maskering). Den IP-adresse, der inden for rammerne af Google Analytics er overført af din browser, sammenføres ikke med andre data fra Google. Du kan finde nærmere oplysninger om brugsvilkår og databeskyttelse på https://www.google.com/analytics/­terms/de.html, hhv. på https://policies.google.com/?hl=de.

Formål med behandlingen
På vegne af udbyderen af dette website vil Google gøre brug af disse oplysninger til at analysere din brug af websitet, sammensætte rapporter om websiteaktiviteterne og frembringe yderligere tjenesteydelser forbundet med website- og internetbrug over for websitets udbyder.
Retsgrundlag
Retsgrundlaget for brugen af Google Analytics er dit samtykke iht. https://dsgvo-gesetz.de/art-6-dsgvo/.
Modtager / kategorien af modtagere
Modtageren af de indsamlede data er Google.com.
Overførsel til tredjelande
Personoplysninger overføres til USA iht. EU-US Privacy Shield-ordningen baseret på Europa-Kommissionens afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet. Certifikatet kan hentes her.
Varighed af dataopbevaring
De af os afsendte tilknyttede cookies, brugeridentitet (f.eks. User-id) eller reklame-id'er slettes automatisk efter 14 måneder. Sletning af data, hvis opbevaringstid er nået, sker automatisk en gang om måneden.
Berørte rettigheder
Du kan til hver en tid tilbagetrække dit samtykke med fremtidig virkning, idet du forhindrer lagring af cookies ved en tilsvarende justering af din browser-software; men vi påpeger, at du i så fald ikke kan bruge alle funktioner af denne hjemmeside fuldt ud.

Du kan også forhindre, at data der genereres gennem cookies og data indhentet gennem din brug af hjemmesiden (inkl. din IP-adresse) overføres til Google samt forhindre, at disse data behandles af Google, ved at downloade og installere Browser-Add-on. Opt-Out-Cookies forhindrer fremtidig indsamling af dine data ved besøg på denne hjemmeside. For at forhindre indsamlingen gennem Universal Analytics over forskellige enheder, skal du udføre Opt-Out på alle anvendte systemer. Hvis du klikker her, indsættes Opt-Out-cookie: Deaktivering af Google Analytics.
Du kan også forhindre opbevaringen af cookies gennem indstilling af din browser-software; men vi gør opmærksom på, at du i så fald ikke kan anvende alle funktioner af denne hjemmeside fuldt ud.
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Databeskyttelseserklæring fra Google Analytics


Anvendelse af plugins
I forbindelse med internetløsningen fra TROTEC® benyttes der også såkaldte plugins. Hvis du åbner sider ned en sådan plugin hos TROTEC®, oprettes der forbindelse til servere tilhørende udbyderen af den pågældende plugin, hvorefter plugin'en udføres på internetsiden ved kommunikation med din browser. I den forbindelse modtager plugin-udbyderens server meddelelse om, hvilke af vores internetsider du har besøgt. Hvis du samtidig er registreret som medlem hos plugin-udbyderen, er det muligt at knytte disse oplysninger til din personlige brugerkonto. Ved afbenyttelse af plugin-funktionerne (hvis der f.eks. klikkes på en "knap" eller afgives en kommentar) bliver også disse oplysninger under visse omstændigheder knyttet til din brugerkonto, hvilket du imidlertid kan forhindre ved at logge ud, inden du benytter plugin'en.

Nærmere oplysninger om de indsamlede data og muligheden for at undgå indsamling og anvendelse af data samt muligheden for beskyttelse af privatlivets fred fremgår af erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger fra den pågældende udbyder, som kan åbnes via linket umiddelbart efter betegnelsen.

I øjeblikket benyttede plugin-tjenester og øvrige tjenester:

facebook.com
Facebook Inc.,
1601 S. California Ave,
Palo Alto, CA 94304, USA
Databeskyttelseserklæring fra Facebook

Google+
Google Inc.,
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View
CA 94043, USA
Databeskyttelseserklæring fra google+

Youtube
YouTube LLC
901 Cherry Avenue
San Bruno
CA 94066, USA
Her gælder databeskyttelseserklæringen fra google

Twitter
Twitter, Inc.
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco
CA 94103, USA
Databeskyttelseserklæring fra Twitter

Instagram
Instagram LLC
Repræsenteret af Kevin Systrom og Mike Kriege
1601 Willow Rd
Menlo Park
CA 94025, USA
Databeskyttelseserklæring fra Instagram

Pinterest
Pinterest Europe Ltd.
Palmerston House, 2nd Floor
Fenian Street
Dublin 2, Irland
Databeskyttelseserklæring fra Pinterest

rapidmail
rapidmail GmbH
Augustinerplatz 2
79098 Freiburg i.Br.
Tyskland
Databeskyttelseserklæring fra rapidmail 1. TROTEC® anvender værdikuponsystemet fra Sovendus GmbH ved enkelte tilbud
  For at udvælge et værdikupontilbud, der aktuelt er interessant for dig, videresender Trotec hashværdien af din e-mail-adresse og din IP-adresse pseudonymiseret og krypteret til Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) (art. 6 stk.1 f GDPR). Den pseudonymiserede hashværdi af e-mail-adressen anvendes af hensyntagen til en mulig tilstedeværende indsigelse mod reklame fra Sovendus (art. 21 stk.3, art. 6 stk.1 c GDPR). Sovendus anvender udelukkende IP-adressen til datasikkerhedsformål og den anonymiseres som regel efter syv dage (art. 6 stk.1 f GDPR). Desuden videresender vi bestillingsnummer, bestillingsværdi med valuta, session-ID, kuponkode og tidsstempling til Sovendus pseudonymiseret til afregningsformål (art. 6 stk.1 f GDPR). Hvis du er interesseret i et værdikupontilbud fra Sovendus, hvor der ikke foreligger nogen reklameindsigelse til din e-mail-adresse, og du klikker på værdikupon-banneret, der kun vises i dette tilfælde, sender Trotec titel, navn og din e-mail-adresse videre til Sovendus til forberedelse af værdikuponen (art. 6 stk.1 b, f GDPR).

  Yderligere informationer om, hvordan Sovendus behandler dine data, findes i online-databeskyttelseshenvisningerne under https://www.sovendus.de/de/datenschutz/.


 1. Trotec anvender fordelstilbud fra Sovendus GmbH ved enkelte tilbud
  For at udvælge et fordelstilbud, der er interessant for dig regionalt, videresender Trotec titel, fødselsår, postnummer, land og hashværdien af e-mail-adressen og din IP-adresse pseudonymiseret og krypteret til Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) (art. 6 stk.1 f GDPR). Den pseudonymiserede hashværdi af e-mail-adressen anvendes af hensyntagen til en mulig tilstedeværende indsigelse mod reklame fra Sovendus (art. 21 stk.3, art. 6 stk.1 c GDPR). Sovendus anvender udelukkende IP-adressen til datasikkerhedsformål og den anonymiseres som regel efter syv dage (art. 6 stk.1 f GDPR).

  Når du klikker på et fordelstilbud, sender vi desuden dit navn, dine adressedata og din e-mail-adresse krypteret videre til Sovendus til forberedelse af de personaliserede krav til fordelstilbuddet hos produktudbyderen (art. 6, stk. 1 b, f GDPR).

  For yderligere informationer om, hvordan Sovendus behandler dine data, henvises til oplysningerne om online-databeskyttelse under https://www.sovendus.de/de/datenschutz/.


Desuden gælder naturligvis bestemmelserne databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven og den tyske forbundslovgivning om telemedier. Disse kan du få vist ved at klikke på teksten

Facebook Pixel / Custom Audience

Vi anvender "Conversion-Pixel" eller brugeraktions-pixel fra Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Gennem denne pixel indhentes oplysninger om brugen af denne hjemmeside (f.eks. information om artikler du har kigget på) via Facebook Inc. Disse oplysninger kan tildeles din person ved hjælp af andre oplysninger, som Facebook Inc. har gemt om dig, f.eks. på grund af ejerskabet af en konto på det sociale netværk "Facebook". Vi bruger de indsamlede oplysninger via pixlen til at vise dig som Facebook-bruger annoncer, der er placeret af os, på grundlag af adfærdsbaseret annoncering (retargeting). De oplysninger, der indsamles via pixlen kan også aggregeres af Facebook Inc., og de aggregerede oplysninger kan bruges af Facebook til egne reklameformål og til reklameformål for tredjeparter. Således kan Facebook Inc. ud fra din surfadfærd på denne webside genkende bestemte interesser og bruge disse oplysninger til at vise reklametilbud fra tredjeparter. Facebook Inc. kan desuden forbinde de indsamlede oplysninger via pixlen med andre informationer, som Facebook Inc. har indhentet om dig via andre websider og/eller i forbindelse med brugen af det sociale netværk "Facebook", så Facebook Inc. kan gemme en profil over dig. Denne profil kan bruges i reklameøjemed. Nærmere information om databeskyttelse hos Facebook Inc. findes her:https://de-de.facebook.com/about/privacy/update

Hvis du ønsker at gøre indsigelse mod Facebook Website Custom Audiences, kan du gøre det her: FacebookOpt-Out


Uptain

For at forbedre interaktionen med vores besøgende, anvender vi en Java-Script plugin, nærmere betegnet uptain GmbH (uptain-plugin). Dette gør det muligt for os at udføre en analyse af din anvendelse af hjemmesiden og forbedre kundekontakten (f.eks. vha. et dialogvindue). Herfor indsamler vi oplysninger om din brugsadfærd, dvs. markørbevægelser, hvor længe du holder websiden åben, links du har klikket og oplysninger du har angivet. Retsgrundlaget for behandlingen er vores legitime interesse i markedsføring og tilgængeliggørelsen af vores hjemmeside (art. 6 stk. 1 lit. f GDPR). uptain GmbH er som databehandler strengt underlagt vores instruktioner. De indsamlede oplysninger bliver ikke videregivet til tredjepart, medmindre vi er retligt forpligtet til at gøre dette. Hvis de indhentede oplysninger via uptain-plugin indeholder personlige oplysninger, vil disse blive slettet umiddelbart efter dit besøg på vores hjemmeside.

Du kan til hver en tid deaktivere uptain-plugins via følgende link:https://de.trotec.com/shop/datenschutz?__up_tracking_unsubscribe

Outbrain

Vi anvender teknologier fra udbyderen Outbrain UK Ltd. ("Outbrain"). Således kan vi anbefale yderligere indhold, som ligeledes kan være interessant for dig, på vores hjemmeside eller tredjeparts hjemmesider. Udvalget og leveringen af indholdet tilgængeliggøres af Outbrain. Oplysninger, der er nødvendige for at gøre dette, gemmes i cookies.Det indhold, du får vist, er baseret på indhold, du tidligere har kigget på online. Til dette formål gemmes en entydig identifikator (UUID, Universally Unique Identifier) i cookies, hvor oplysninger om de anvendte enheder og browsere samt geo-lokationen og det indlæste indhold tildeles. Geo-lokationen identificeres med den sidste oktet i den forkortede IP-adresse. De således oprettede profiler er pseudonymiserede og sammenføres ikke med andre datakilder. Der udføres ingen personrelateret analyse. De gemte oplysninger bliver slettet senest 60 dage efter åbning af en webside.Yderligere information om Outbrain databeskyttelse findes på https://www.outbrain.com/legal/privacy. Du kan til hver en tid gøre indsigelse mod brugen af Outbrain ved at klikke på knappen Opt-Out på https://www.outbrain.com/de/legal/imprint#advertising_behavioral_targeting (herfor skal du scrolle ned til den orange tast). Bemærk, at du skal gøre dette separat for hver enkelt af dine enheder, som du bruger til at åbne vores hjemmeside.

Plista

Vores webside/app understøttes af teknologi fra firmaet plista GmbH, Torstraße 33, 10119 Berlin. Ved hjælp af denne teknologi kan vi måle og forbedre effektiviteten af vores reklameaktiviteter samt passende kompensere vores reklamepartnere. Til dette formål analyserer plista oplysninger om brugsadfærden hos brugere af vores webside/app, som tidligere har kigget på vores annonceringer. Disse oplysninger indsamles af plista via cookies og overføres til plista (i mobile app-omgivelser) kombineret med en vilkårlig identifikator (cookie-ID) eller af os sammen med et annoncerings-ID (IDFA eller andet). Nærmere information herom og om plista databeskyttelse findes på https://www.plista.com/de/about/privacy/. Naturligvis kan du til hver en tid deaktivere plista, f.eks. ved erklære din Opt-Out på https://www.plista.com/de/about/opt-out/, eller ved at deaktivere "Ad Tracking" for din enhed under privatlivsindstillinger (til mobile anvendelser).

Pr. nov 2019