Inspektion av simbassänger

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Användningar
  2. Inspektioner, motorer och kropp
  3. Inspektion av simbassänger

Göra läckage synliga: Inspektion av simbassänger

Värmebilder visar var läckage finns på en simbassängs till- och avloppsledningar – icke-destruktivt och tillförlitligt.

En läckande simbassäng betyder oftast en stor ekonomisk belastning. De driftsansvariga för simbassänger, exempelvis i hotellanläggningar, måste då räkna med påkostade reparationer och höga kostnader. Gästerna kan inte använda simbassängen en längre tid och måste eventuellt kompenseras. Proffs använder värmekameror för att snabbt och exakt leta reda på läckaget. Med hjälp av infrarödtekniken kan läckande vattenledningar göras synliga. De högkvalitativa värmekamerorna från Trotec garanterar en icke-destruktiv lokalisering av skadeställena.

Just på hotell och i fritidsanläggningar i varma regioner, är en poolanläggning ett avgörande kriterium för att gästerna ska boka sin semester där. Efter en vinterpaus eller efter att bassängen inte använts en längre tid och ska tas i drift igen, upptäcks ofta de tekniska bristfälligheterna som uppstått och som inte har kunnat upptäckas med blotta ögat. Exempelvis ett läckage på simbassängen. En läckande simbassäng kan tyda på större skador. Hundratals liter vatten rinner ut utan att skadestället kan lokaliseras. I regel uppstår skadan i simbassängens till- eller avloppsledning. Givetvis vill man inte att poolanläggningen ska bli till en byggarbetsplats, där bottenplattor måste tas bort för att komma åt ledningarna. För att undvika en sådan påkostad, kostnadsintensiv inspektion som skrämmer bort gästerna, använder proffsen värmebildkameror. Värmekameror från Trotec lämpar sig optimalt för lokaliseringen av dolda läckage på simbassängsledningar. Principen är enkel – och lokaliseringen kan genomföras snabbt och icke-destruktivt.

Inspektion av poolen? Hur lätt som helst!

I regel kan man vid en defekt på simbassängen redan efter en första undersökning konstatera, vilket ledningssystem som är skadat: vattentilledningen eller bortledningen till rengöringssystemet. I båda fallen måste nu vattentrycket ökas i ledningen som ska undersökas. Det görs genom att fylla på vatten och samtidigt spärra eller täppa till ledningens ände. Vid det dolda skadestället strömmar nu förstärkt vatten ut och kyler de av solen uppvärmda bottenplattorna. Värmebilderna visar på kort tid vilka bottenplattor som är kallare och visar därmed även var defekten befinner sig på vattenledningen.

Stor teknik till litet pris

För dessa inspektioner på simbassängen levererar infrarödkamerorna i IC-serien från Trotec detaljerade och skarpa värmebilder, så att läckaget på ledningen exakt kan bestämmas. Här registreras endast den utstrålande värmen och situationen på ledningarna återges på detaljerade bilder. Denna exakta teknik är den idealiska partnern vid inspektionen av simbassänger, som t.ex. värmekameran IC080LV.

Tillförlitlig och exakt

Mångsidigt användbar och en tillförlitlig partner när det gäller att kontrollera ledningar på simbassänger: det är så värmekameran IC080LV arbetar för dig. Apparaten registrerar även minsta temperaturförändring – naturligtvis i realtid. För en speciellt informativ framställning av de skadade ställena på ledningarna, kan med hjälp av DuoVision-funktionen infraröd- och realbilderna överlagras. Dessa DuoVision-bilder kan givetvis sparas, så att du inte missar någon detalj vid dokumenteringen.

Robust och flexibelt användbar

Infrarödkameran IC080LV kan du alltid lita på, även om omgivningsvillkoren är tuffa och allt annat än optimala. Det extremt tåliga skyddshöljet av gummi skyddar apparaten vid stötar och fall. Kameran klarar även hög omgivningsfuktighet och damm utan att skadas.

Översikt över fördelarna med IC080LV

  • Mycket hög geometrisk upplösning
  • Kraftfull bildsensor
  • EU-tillverkad för bästa kvalitet
  • Integrerad digitalkamera för tagning av realbilder
  • Kraftfullt batteri
  • Bluetooth-förbindelse som tillval för trådlösa röstkommentarer via headset
  • Integrerad kortplats för växelminne för hög minneskapacitet

Bra modeller att hyra

Infrarödkamerorna från Trotec erhålls även i TKL-uthyrningsportalen. Här kommer du säkert att hitta rätt modell när du är ute efter en kamera, som du vill använda säsongsvis för värmebildinspektionen av din pool.