Servicetelefonnummer:

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
Måndag - Torsdag: 8:00 - 17:30
Fredag: 8:00 - 17:00
Partikelmätare BQ20

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Produkter och tjänster
 2. Nyheter
 3. Översikt
 4. Partikelmätare BQ20 mäter belastningar

Faran för findamm lurar överallt

Partikelmätare BQ20 mäter belastningar

Findamm består av en komplex blandning av olika partiklar – och den nya partikelmätaren BQ20 mäter halten av dessa fina och finaste dammpartiklar i luften. Konstruerad som kompakt mätenhet för miljön mäter apparaten inte bara belastningen av findammpartiklar, utan även lufttemperatur och -fuktighet.

Findamm anses på allvar bidra till problem med luftvägarna, ökade astmafall samt lungcancer. Under lång tid låg fokus framför allt på belastningen ute i det fria – men ofta är belastningen av findamm högre inomhus än på gatan.

Hemma belastas luften av matlagning, stekos, dammsugaren men även genom användningen av laserskrivare och kopieringsapparater, av öppna spisar och pelletskaminer. Även på arbetsplatsen väntar laserskrivare och kopieringsapparater. I verkstäderna finns nästan ständigt faran för findamm. BQ20 mäter snabbt och exakt hur stor belastningen av findamm är i rumsluften – i bostaden och på arbetsplatsen.

BQ20 mäter samtidigt dammfraktionerna PM10 och PM2.5

Findamm indelas storleksmässigt i olika fraktioner. För ju mindre dammpartiklarna är, desto lättare lyckas de tränga in via luftvägarna längst ner i lungskikten och därifrån in i blodbanorna och alla andra organ i kroppen. Med BQ20 kan dammfraktioner enligt internationellt vanlig PM-standard (Particulate Matter) samtidigt mätas som PM10 och PM2.5:

 • Dammfraktion PM10 – även kallad E-damm – omfattar alla partikelstorlekar som kan andas in och tränga in i näshålan. Dess aerodynamiska diameter är mindre än 10 mikrometer.
 • Dammfraktion PM2.5 – även kallad A-damm – omfattar alla respirabla minsta partiklarna som tränger in i bronkerna och lungblåsorna. Dess aerodynamiska diameter är mindre än 2,5 mikrometer
BQ20 färgdisplay

BQ20 mäter den kvantitativa koncentrationen av luftburet E-damm (PM10) och A-damm (PM2.5) och visar direkt andelarna per kubikmeter rumsluft numeriskt på färgdisplayen. Dessutom informerar en bargraph-indikator med färgbalkar om den momentana partikelbestningens status. På det viset kan med BQ20 när som helst, snabbt och säkert, kvantitativa uttalanden göras om den existerande koncentrationen av findamm.

Partikelmätare BQ20 – perfekt för övervakningen av luftens kvalitet

Mätaren BQ20 gör det möjligt att definiera individuella gränsvärden, vars överskridande signaliseras genom ett akustiskt larm – en speciellt praktisk funktion när mätaren används för permanent övervakning inomhus. För en sådan permanent användning kan strömmen, som i vanliga fall tas via batteri när apparaten ska vara mobil, tas direkt via USB-kabel för att spara batteri

BQ20 levereras med fot samt en integrerad stativgänga för fixering på ett stativ. Båda möjliggör en praktisk uppställning av mätaren, exempelvis för permanent övervakning eller för längre mätserier med upp till 5 000 dataposter som är möjligt i det interna minnet.

Praktiska fördelar

 • Kompakt miljömätinstrument för att mäta belastningen av findamm och klimatdata
 • 2'' färgdisplay för samtidig visning av alla uppmätta parametrar
 • Minne för upp till 5 000 dataposter
 • Direkt omräkning och indikering av koncentrationer av inandningsbart damm eller respirabla dammfraktioner i rumsluften i mikrogram per kubikmeter luft
 • En extra färgvisning med akustisk larmautomatik underlättar snabb mätning av kritiska partikelkoncentrationer
 • Integrerad stativanslutning och fot
BQ20 med integrerad fot