Fortrydelsesret

Fortrydelsesret for kunder, der handler i privat interesse, og er ikke gældende for erhvervskunder.

Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden 30 dage.
Fortrydelsesfristen udgør 30 dage begyndende fra den dato, hvor du eller en af dig angivet tredjemand, dog ikke transportøren, har fået varerne i fysisk besiddelse.
For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os

Trotec GmbH
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
Fax: +49 2452 962-92450
E-Mail: online-dk@trotec.com
din beslutning om fortrydelse af denne aftale i en utvetydig erklæring (f. eks. ved postbesørget brev, fax eller e-mail). Du kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Undtagelser fra fortrydelsesretten

Fortrydelsesretten gælder ikke for aftaler om levering af varer, som ikke er præfabrikeret, og hvis færdiggørelse afhænger af forbrugerens individuelle valg, eller som entydigt er tilpasset efter personlige behov, eller for aftaler om levering af forseglede varer, hvis forsegling er blevet brudt efter leveringen, så varerne af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke længere er egnede til at blive tilbageleveret.

Følger af fortrydelse

Hvis du udøver din fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du nogen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har fået varerne retur, eller indtil du har fremlagt dokumentation for at have tilbageleveret varerne, hvis dette sker, alt efter hvad der kommer først.

Genstande, der kan sendes som pakkepost

Du skal tilbagesende eller aflevere varerne, uden unødig forsinkelse og under ingen omstændigheder senere end 30 dage efter den dato, hvor du meddeler os din beslutning om at fortryde denne aftale, til 

Trotec GmbH
Logistikzentrum Heinsberg
TOR C
Industrieparkstrasse 1-11
D-52525 Heinsberg

. Den nævnte frist er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløb af 30-dages fristen. Du skal selv afholde omkostningerne for returnering af varerne.

Genstande, der ikke kan sendes som pakkepost

Vi afhenter varerne. Du skal selv afholde omkostningerne for returnering af varerne, tilsvarende 79 EUR.

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

Slut på fortrydelsesbetingelser